Suradnici

Informacije za suradnike portala SBplus.hr

I. OSNOVNE INFORMACIJE O UDRUZI PLUS (IZDAVAČU PORTALA)

Slijedom nepobitne činjenica da je u Hrvatskoj komunikacija između građana i institucija države - nedostatna i neprimjerena proklamiranom društveno-političkom sustavu, posebno u području funkcioniranja lokalne uprave i samouprave, grupa građana iz Brodsko posavske županije odlučila je osnovati Udrugu za promicanje lokalne uprave i samouprave (PLUS) u cilju stalnog poticanja međuzavisnog djelovanja građana i njihovih lokalnih lidera.

Temeljne zadaće

 • Javno kandidiranje ideja, prijedloga, programa i projekata, čija bi primjena, po mišljenju PLUS-a, gospodarstvenika, specijaliziranih udruga, političkih stranaka… unaprijedila uvjete života i rada u lokalnoj zajednici.
 • Praćenje efikasnosti egzekutivnih subjekata u stručnoj i zakonitoj realizaciji legislativno prihvaćenih programa.
 • Neprekidno (dnevno) informiranje građana, dužnosnika i gospodarstvenika o najvažnijim zbivanjima na području Brodsko-posavske županije.

Način rada

Budući da je misija Udruge promicanje općedruštvenih vrijednosti u okviru lokalne uprave i samouprave, njezin rad je nezamisliv bez medija za komunikaciju s građanima. Zbog toga Udruga djeluje, primarno, putem svog informativnog portala.

Nastojeći osigurati što veću učinkovitost portala, Udruga je pokrenula niz aktivnosti:

 • Okuplja eksperte iz raznih oblasti, koji se izravno ili neizravno bave kakvoćom života i rada u lokalnim zajednicama, a spremni su svojim znanjem i autoritetom pomoći u radu udruge, u konačnici lokalnoj samoupravi.
 • Okuplja profesionalce (i volontere) koji su svojim dosadašnjim novinarskim i publicističkim radom uspješno pratili život i rad na razini lokalne uprave i samouprave, s ciljem, neka uz svoje redovne poslove sudjeluju u pisanju za portal udruge.
 • Animira subjekte koji imaju, ili bi mogli imati, najizravnije koristi od rada udruge (općine, gradove, županiju, gospodarstvenike), neka materijalno sudjeluju u osiguranju održivog razvoja udruge i njenih djelatnosti.

Članovi rukovodećih tijela izvan operativne politike

U želji osiguranja programske dosljednosti udruge, članovi njezinih rukovodećih tijela neće biti pripadnici političkih stranaka niti se kandidirati na izborima za predstavnička ili izvršna tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave te državne uprave i pravosuđa.

Dakle, Udruga za promicanje lokalne uprave i samouprave (PLUS) jeste stjecište onih građana koji, u pravilu, ili nemaju sklonosti za bavljenje operativnom politikom, ili se tim prevažnim društvenim zanimanjem ne mogu baviti zbog osobnih profesionalnih obveza odnosno nekih drugih razloga.

Ali, Udruga je to i građana svjesnih činjenice kako, izborom jednog od lokalnih političkih vođa na neku od ključnih samoupravnih funkcija, birači nisu istovremeno proglasili najpametnijeg člana zajednice, nego su mu tek dali legitimitet neka najpametnije programe i projekte iz te zajednice oživotvori - ma od koga dolazili.

Znajući kako lokalni lideri svoje javno kandidirane namjere, najčešće, ne mogu realizirati iz objektivnih razloga, ili zbog nemoralnih pojedinačnih i grupnih interesa, udruga PLUS će, svojim beskompromisnim javnim djelovanjem, zalagati se neka u sukobu između općih i pojedinačnih pobjede opći interesi.

II. OSNOVNA UPUTSTVA ZA RAD NOVINARA SBplus.hr

A. NOVINARI

 1. Samoinicijativno i/ili po pozivu urednika prate zbivanja u okruženju.
 2. Sami, u cijelosti, izrađuju prilog za objavu (tekst, fotografija, video prilog…) te ga na utvrđen način dostavljaju uredniku na verifikaciju i objavljivanje.
 3. Na najvišoj razini poštuju novinarsku struku i etiku.
 4. Nemaju pravo na samocenzuru niti ju smiju prihvatiti od drugih.
 5. Prilog novinara će biti objavljen bez intervencija u suštinu sadržaja, ako je urednik utvrdio opravdanost njegova objavljivanja. Bit će objavljen u cijelosti, ili uopće neće biti objavljen ako ne korespondira s misijom portala ili nije uređen sukladno "Uvjetima korištenja usluga i sadržaja" portala SBplus.hr.

B. OSNOVNA PRAVILA ZA PISANJE TEKSTOVA

Pridržavati se pravila editora (Web Managera). Osobine koje bi trebao posjedovati svaki sadržaj pripremljen za prikazivanje na web stranicama:

 • Ispravnost - gramatička i pravopisna, istinitost i ažurnost
 • Jasnoća – jednostavnost, sažetost, čitljivost, razumljivost
 • Zanimljivost – novost, konkretnost, pretraživost
 • Interaktivnost – komunikacija, multimedija

III. MOŽEBITNA NAGRADA ZA OBJAVLJENE PRILOGE

1. Ako izdavač, oglasima, donacijama i sponzorstvima, uspije osigurati dostatna sredstva, svaki stalni novinar / suradnik bit će nagrađen za objavljen prilog u okvirnim bruto iznosima:

a. Fotografija - autorska, s potpisom - 20,00 kn.

b. Vijest s ilustracijom - 25,00 kn.

c. Vijest s autorskom fotografijom - 35,00 kn.

d. Proširena vijest s autorskom fotografijom - 50,00 kn.

e. Vijest s autorskim video prilogom - 100,00 kn.

f. Pisani intervju s autorskom fotografijom - 150,00 kn

g. Kolumna/komentar - 250,00 kn.

h. Reportaža - 250,00 kn.

i. Video intervju SBplus 'drukčije' - 300,00 kn

j. Ako odgovorna osoba zaključi kako je suradnik imao i veće troškove od predviđenih (npr. za reportaže, istraživanja i sl.) ima pravo naknade u visini koju, temeljem nedvosmislenih podataka za pojedini uradak, odredi odgovorna osoba.

Ukoliko, pod ovim uvjetima, želite surađivati, obratite nam se na e-mail: sbplus@sbplus.hr

U Slavonskom Brodu, 01. siječnja 2018.

Izdavač

SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :