Politika : Komunalni poslovi

Objavljeno: 1.8.2021. u 21:15
Prikaza: 2361
|
Autor: D.Z./SBplus

Provjerili smo dinamiku radova

Grade 16,5 km nove biciklističke infrastrukure sredstvima EU

D.Z./SBplus
Foto: D.Z./SBplusIzgradnja nove biciklističke infrastrukture u Slav. Brodu na dan 18.07.2021.
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus
 • D.Z./SBplus

Obzirom da na izgradnji ovih novih biciklističkih staza i/ili traka radi šest različitih tvrtki i zajednica ponuditelja, dinamika radova nije u svim ulicama jednaka, točnije neki su izvođači sporiji, a neki su brži.

SLAVONSKI BROD - Sredinom prošle godine Grad Slavonski Brod je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ulaganje potpisao Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt izgradnje mreže biciklističke infrastrukture na području grada. Riječ je o projektu izgradnje 16,5 km nove biciklističke infrastrukture, a koji se realizira kroz ITU mehanizam te za koji je Grad Slavonski Brod dobio 85 posto bespovratnih sredstva iz operativnog programa EU 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020'.

Procijenjena vrijednost projekta bila je 25 milijuna kn (s PDV-om), a  nakon provedenog natječaja sklopljen je ugovor o izvođenju radova sa šest različitih ponuditelja koji su se obvezali posao uraditi za 17,3 milijuna kuna (bez PDV-a) ili 21,6 milijuna kuna s PDV-om.

Obzirom da na izgradnji ovih biciklističkih staza i/ili traka radi šest različitih tvrtki (ili zajednica ponuditelja) dinamika radova nije u svim ulicama jednaka, točnije neki su izvođači sporiji, a neki brži. U svakom slučaju, izgradnja novih 16,5 km biciklističke mreže u Slavonskom Brodu ide puno brže jer radove izvodi šest tvrtki, nego da je posao ugovorio samo jedan izvođač. Brzim završetkom radova u gradu će promet biti normaliziran, a nove staze će doprinijeti većoj sigurnosti biciklista te većoj protočnosti gradskog prometa.

Rok za završetak izgradnje počeo je teći od dana uvođenja izvođača u posao i to za svaku ulicu zasebno. U dokumentaciji je predviđeno vrijeme izgradnje od dva mjeseca (za Vukovarsku ulicu) do šest mjeseci (za Zagrebačku ulicu). Planiranom dinamikom svi radovi na izgradnji 16,5 kilometara duge nove biciklističke mreže u Slavonskom Brodu trebali bi biti gotovi do listopada 2021. godine.

U nastavku pogledajte detaljnije podatke o proširenju biciklističke mreže u Slavonskom Brodu s fotografijama na kojima je vidljiva dinamika radova. Većina fotografija je snimljena 18.07.2021., a nekoliko njih je napravljeno 30. srpnja.

ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE - U Aleji Miroslava Krleže je predviđena izgradnja obostrane pješačko-biciklističke staze u duljini od 936,0 m sa sjeverne strane kolnika i 1028,0 m sa južne strane. Širina novo projektirane pješačko-biciklističke staze je min. 2,0 m. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi: 1.964,00 m. Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Aleji Miroslava Krleže planirana je u roku 4 mjeseca od dana uvođenja u posao. Radovi su u tijeku. Završena je sjeverna strana kolnika, a radovi na južnoj strani još traju.

BOROVSKA ULICA I ULICA HANIBALA LUCIĆA - Biciklistička staza je izgrađena sa sjeverne strane kolnika Borovske ulice te sa istočne strane kolnika ulice Hanibala Lucića; odmaknuta min. 0,5 m (ulica Hanibala Lucića), odnosno 0,75 m (Borovska ulica) od cestovnog rubnjaka, tj. sa zelenom površinom između ceste i biciklističke staze. Biciklistička staza je ukupne širine 2,00 m, odnosno asfaltni kolnik je širine 2,00 m. Biciklistička staza je izvedena9 za dvosmjerni biciklistički promet u smjeru istok-zapad u Borovskoj ulici, odnosno u smjeru sjever-jug u ulici Hanibala Lucića. Ova biciklistička infrastruktura se spojila s postojećom biciklističkom infrastrukturom: biciklističkom stazom u Borovskoj ulici i biciklističkom stazom na kružnom toku „Halajko" uz potrebnu rekonstrukciju/proširenje postojeće staze u Borovskoj ulici. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 720,00 m. Rok za izgradnju biciklističke staze u Borovskoj ulici i Ulici Hanibala Lucić bio je 3 mjeseca od dana uvođenja u posao. Radovi su završeni.

ULICA DR. MILE BUDAKA (ISTOK) - Projektom je predviđena izgradnja u Ulici Dr. Mile Budaka - istok, u duljini od ukupno 592,0 m sa južne strane kolnika (346 m biciklistička traka i 246 m pješačko-biciklistička staza) i 626,0 m sa sjeverne strane (230 m biciklistička traka i 396 m pješačko-biciklistička staza). Izvedbenim projektom je predviđena izgradnja obostrane pješačko-biciklističke staze odnosno biciklističke trake. Izvedbenim projektom je predviđena obostrana izgradnja pješačko-biciklističke staze, minimalne širine 2,0 m te biciklističkih traka, min. širine 1,0 m, sa asfaltnim kolničkim zastorom. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 1.218 m. Izgradnja pješačko biciklističke staze i biciklističke trake u Ulici dr. Mile Budaka -istok je planirana u roku od 3 mjeseca od dana uvođenja u posao. Radovi su u tijeku.

ULICA DR. MILE BUDAKA (ZAPAD) - Sa obje strane kolnika ceste izvode se biciklističke traka na način da se postojeća cesta proširuje sa sjeverne strane za 1,0 m. Na taj način ukupni profil kolnika će iznositi 8,50 m, tj. dvije biciklističke trake širine 1,0 m te sam kolnik 6,50 m. Biciklističke trake se izvode za jednosmjerni biciklistički promet sa svake strane. Ova biciklistička infrastrukturu će se spojiti sa novom biciklističkom infrastrukturom u Vinogradskoj ulici, odnosno na postojeće izgrađene biciklističke trake u ulici Mile Budaka. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi: 2x237,00 = 474,00 m. Izgradnja biciklističke trake u Ulici dr. Mile Budaka - zapad je 2 mjeseca od dana uvođenja u posao. Radovi su završeni.

ULICA EUGENA KUMIČIĆA - Sa obje strane kolnika ceste izvode se biciklističke trake na način da se postojeća cesta proširuje sa obje strane za 1,0 m. Cestovni rubnjaci se vade te se proširuje cesta, što uključuje potrebne zemljane radove. Na taj način ukupni profil kolnika će iznositi 8,00 m, tj. dvije biciklističke trake širine 1,0 m te sam kolnik 6,00 m. Biciklističke trake se izvode za jednosmjerni biciklistički promet sa svake strane. Ova biciklistička infrastruktura će se spojiti sa postojećom infrastrukturom, tj. izgrađenim biciklističkim trakama u Budakovoj ulici s južne strane te u ulici Sv. Ante na sjeveru. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 2.095,00 m. Izgradnja biciklističke trake u Ulici Eugena Kumičića je je planirana u roku od 5 mjeseci od dana uvođenja u posao. Radovi su u tijeku. Istočna strana ulice je završena. Trenutno traju radovi na izgradnji zapadne strane ulice.

ULICA JOSIPA BAŠIĆA - Izvedbenim projektom je predviđena izgradnja biciklističke staze sa zapadne strane kolnika prometnice, minimalne širine 2,0 m sa asfaltnim kolničkim zastorom. Predviđen je zaštitni (zeleni) pojas između kolnika i staze od min. 1,0 m. Duljina novo projektirane biciklističke staze je 761,0 m. Rok za izgradnju biciklističke staze u Ulici Josipa Bašića je 3 mjeseca od dana uvođenja u posao. Radovi su završeni.

ULICA JOSIPA RUNJANINA - Izvedbenim projektom je predviđena izgradnja obostrane pješačko-biciklističke staze minimalne širine 2,0 m sa asfaltnim kolničkim zastorom. Duljina novo projektirane pješačko-biciklističke staze je 450,0 m sa zapadne strane kolnika, odnosno 437,0 m  sa istočne strane. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 887,0 m. Izgradnja pješačko - biciklističke staze u Ulici Josipa Runjanina bi trebala biti završena 3 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi su u tijeku.

ULICA SV. ANTUNA - Graditi će se pješačko-biciklistička staza u duljini od ukupno 777,0 m sa zapadne strane uličnog koridora i 1.172,0 m sa istočne strane i biciklistička traka 326,0 m sa zapadne strane. Minimalna širina staze je 2,0 m, a biciklističke trake 1,0 m, sa asfaltnim kolničkim zastorom. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 2.275 m. Rok za izgradnju pješačko - biciklističke staze i biciklističke trake u Ulici sv. Antuna je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao. Radovi su u tijeku. Radovi na većem dijelu istočne strane ulice su završen. U tijeku su radovi na i zapadnoj stranici ulice.

VINOGRADSKA ULICA I ODVOJAK VINOGRADSKE ULICE - Duljina staze je 1.538,0 m sa zapadne strane uličnog koridora, odnosno 1.547,0 m  sa istočne strane te 50,0 m u odvojku ulice. Izvedbenim projektom je predviđena izgradnja obostrane pješačko-biciklističke staze u Vinogradskoj ulici te staze sa sjeverne strane uličnog koridora u odvojku iste ulice, širine 2,5 m (min. 2,0 m) sa asfaltnim kolničkim zastorom. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 3.135 m. Rok za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Vinogradskoj ulici je 5 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Radovi su u tijeku. Veći dio zapadne strane ulice je napravljen, a u tijeku su radovi na istočnoj strani ulice.

VUKOVARSKA ULICA - Biciklističko-pješačka staza se izvodi sa zapadne strane kolnika (umjesto postojeće pješačke staze koja se u cijelosti uklanja), odmaknuta min. 1,8 m od cestovnog rubnjaka, tj. sa zelenom površinom između ceste i pješačko biciklističke staze. Pješačko biciklistička staza će se izvesti ukupne širine 3,60 m, odnosno asfaltni kolnik pješačke staze širine 1,44 m te asfaltni kolnik biciklističke staze širine 2,00 m. Biciklističko-pješačka staza se izvodi za dvosmjerni biciklistički promet. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 255,00 m. Rok za izgradnju pješačko biciklističke staze u Vinogradskoj ulici je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao. Radovi su završeni.

ZAGREBAČKA ULICA - Izvedbenim projektom je predviđena obostrana izgradnja biciklističkih traka, minimalne širine 1,0 m, sa asfaltnim kolničkim zastorom. Duljina novih biciklističkih traka je ukupno 1.315,0 m sa južne odnosno sjeverne strane kolnika. Rok za izgradnju biciklističke trake u Zagrebačkoj ulici je 6 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi su u tijeku. 

O propustima, odnosno nedostacima uočenim tijekom gradnje biciklističkih i pješačkih staza pisat ćemo u novom prilogu - nakon što pribavimo mišljenja investitora, izvođača i stručnjaka. 

  Broj komentara: 2

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  kremenko

  kremenko

  Komentirano: 1.8.2021. | 21:48

  1

  Obična lakrdija, jedna ulica 4 vrste bicklističkih staza ili traka. Mjesta gdje počinju ili završavaju su stvarno super, malo se voziš lijevom malo desnom stranom. Malo imaš okomitu prometnu signalizaciju pa opet malo nemaš. Održavanje već "izgrađenih" staza i traka je samo nagovještaj da će biciklisti i dalje biti ugrožena vrsta. U dva najveća projekta u zadnjih nekoliko godina: podvozžnjak u Osječkoj i Aleja u Svačićevoj pokazuju koliko je gradu stvarno stalo do biciklista, kroz podvožnjak se ne usude proći niti oni hrabriji, a tako veliki projekt Svačićeve ulice bicikliste doživljva samo sa sjeverne strane. Toliko o tome da se to gradi biciklistima.
  Jack_Sparrow

  Jack_Sparrow

  Komentirano: 1.8.2021. | 21:26

  2

  Kao prvo u Budakovoj se nitko ne vozi biciklom po biciklistickoi stazi nego izvan nje. Najveci razlog je sto je ta staza losa, puna kamenja i puna grana da bi se njom vozilo i zato biciklisti voze izvan nje i dovode sebe u opasnost u jednoj od najprometnijih ulica. Druga stvar je sto je cijela ta cesta unutar koje je i biciklisticka staza do nogostupa jako losa. Tako da mi nije jasno gdje se tu ulagalo u biciklisticku stazu. Uglavnom, opet ce netko dobro zaraditi na boji koja ce brzo se isprati. Ne bi bilo lose da se popravi staza i ispod podvoznjaka na nacin da ide nova povrsina a ne zakrpe.

  Broj komentara: 2

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava

  Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

  Ostali članci u rubrici
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Građani prinuđeni sami čistiti oko kontejnera

  Nastavit ćemo upozoravati

  Građani prinuđeni sami čistiti oko kontejnera

  13.9.2021. | 15:15
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad objavio natječaj za izgradnju novoga parkirališta

  Za Naselje Slavonija I

  Grad objavio natječaj za izgradnju novoga parkirališta

  11.9.2021. | 22:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Tko će dobiti posao vrijedan više od devet milijuna kuna?

  Održavanje gradskih cesta

  Tko će dobiti posao vrijedan više od devet milijuna kuna?

  5.9.2021. | 21:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : SBplus uočio, Grad naložio, Komunalac uklonio

  Problem je riješen u tri dana

  SBplus uočio, Grad naložio, Komunalac uklonio

  23.7.2021. | 17:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Novo igralište je lijepo, ali smeta nam noćna buka'

  Grad je uredio tri sportska igrališta

  'Novo igralište je lijepo, ali smeta nam noćna buka'

  20.7.2021. | 17:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovo raskrižje u centru grada ima lošu preglednost

  Zbog preraslog grmlja

  Ovo raskrižje u centru grada ima lošu preglednost

  19.7.2021. | 16:30
  SBplus.hr, Slavonski Brod : "Smeće mora biti na čestici stanara, a ne u parku"

  Gradonačelnik Duspara o kontejnerima

  "Smeće mora biti na čestici stanara, a ne u parku"

  17.7.2021. | 21:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Divljaci su u Slavonskom Brodu opet pobijedili

  Na teret svih građana

  Divljaci su u Slavonskom Brodu opet pobijedili

  14.7.2021. | 8:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Uređen još jedan parking u Slavonskom Brodu

  Na križanju Vukovarske i Pilareve ulice

  Uređen još jedan parking u Slavonskom Brodu

  10.7.2021. | 14:30
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Savjesni' pojedinac Lijepe Naše

  Borba s vjetrenjačama ili?

  'Savjesni' pojedinac Lijepe Naše

  14.6.2021. | 19:30
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Za ovo Slav. Brodu nije kriv izostanak 'vertikale vlasti'

  Grad ne provodi vlastitu Odluku

  Za ovo Slav. Brodu nije kriv izostanak 'vertikale vlasti'

  7.6.2021. | 21:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Oni brinu o cvjetnoj slici grada

  Na radost i zadovoljstvo svih

  Oni brinu o cvjetnoj slici grada

  7.6.2021. | 11:30
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Koristan dodatak za jednu od najljepših brodskih šetnica

  U tijeku postavljanje na više lokacija

  Koristan dodatak za jednu od najljepših brodskih šetnica

  26.5.2021. | 12:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ova su brodska naselja rekorderi po količini krupnog otpada

  Donosimo rezultate akcije

  Ova su brodska naselja rekorderi po količini krupnog otpada

  5.5.2021. | 17:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Na ovo parkirno mjesto, mogu me spustiti samo helikopterom'

  Je li moguće pronaći rješenje?

  'Na ovo parkirno mjesto, mogu me spustiti samo helikopterom'

  5.5.2021. | 8:05
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Obnova igrališta kojeg su spalili vandali

  Nove sprave za dječju igru

  Obnova igrališta kojeg su spalili vandali

  4.5.2021. | 10:20

  Vezani članci

  SBplus.hr, Slavonski Brod : Dobili 21,5 mil kn za 16.500 metara biciklističkih staza

  Bespovratna EU sredstva za Grad Brod

  Dobili 21,5 mil kn za 16.500 metara biciklističkih staza

  10.7.2020.
  Projekt izgradnje 16.500 metara biciklističkih staza vrijedan je nešto više od 25 milijuna kuna, a Grad Brod je za njega dobio 21,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Slavonski Brod ulaže 21 mil. kn iz EU u biciklističku mrežu

  Osam ponuditelja poslalo 41 ponudu

  Slavonski Brod ulaže 21 mil. kn iz EU u biciklističku mrežu

  19.1.2021.
  Unapređenje biciklističke infrastrukture u Slavonskom Brodu bitna je sastavnica Plana održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod, izrađenog od strane Prometnog fakulteta iz Zagreba, a koji je usvojen na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Gradska uprava s 21 mil. kuna doprinosi čišćem zraku

  Proširenje biciklističke mreže

  Gradska uprava s 21 mil. kuna doprinosi čišćem zraku

  20.2.2021.
  Kako je projektom predviđeno sufinanciranje od 85 posto iz operativnog programa EU ,,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." na postignutu cijenu na natječaju, iz navedenog europskog fonda Grad Slavonski Brod će dobiti 18.410.549,50 kn za izgradnju nove 16,5 km duge biciklističke i
  SBplus.hr, Slavonski Brod :
  SBplus.hr, Slavonski Brod :