Kalendar

Objavljeno: 6.10.2011. u 0:01
Prikaza: 18243
|
Autor: Jerko Zovak

Na današnji dan

Vojska RS osvojila Bosanski Brod

Na današnji dan 1992. godine VRS ušla je u Bosanski Brod. Želeći podsjetiti kako je do toga došlo, objavili smo fragmente iz monografije „Rat u Bosanskoj Posavini 1992.“ Za potrebe knjige autor je izradio i dvanaestminutni dokumentarni film kojim je događanja u Bosanskoj Posavini kontekstualizirao. Prvi dio filma objavljujemo u ovom, a drugi u sutrašnjem prilogu „Srušen most na Savi“.

Utorak, 06. listopad 1992.

Sve do kasnih noćnih sati neprijatelj je napadao na Slavonski Brod, a to je nastavio i u ponoćno vrijeme, kao i u rano jutro, a napade je nastavio i tijekom dana tako da je opća opasnost oglašavana 10-ak puta. Na grad je u tima napadima ispaljeno 70-ak razornih granata. Osim grada neprijatelj je napadao i sela G. i D. Bebrinu, Jaruge i Novi Grad na koje je ispalio oko 20 topničkih projektila. Osim napada na Slavonski Brod jake borbe vode se i na prilazima Bosanskom Brodu jer neprijatelj svim snagama nadire na taj grad kako bi ga osvojio. U večernjim satima to mu i uspijeva tako da se Bosanski Brod sada nalazi u četničkim rukama. Četnici iz osvojenog Bosanskog Broda pucaju iz snajpera tako da je putem Radio-Broda pučanstvo upozoreno da se ne kreće u blizini Save zbog opasnosti od snajperista. Na tržnici je izbio veliki požar.

Izgorjela samoposluga poduzeća DTP 'Brod' materijalna šteta je ogromna. Zbog pada Bosanskog Broda u četničke ruke vlada uznemirenost kod pučanstva Slavonskog Broda, naime nitko ne zna kako će četnici reagirati u narednim danima. Veliki broj izbjeglica preko 8000 je prebjeglo iz Bosne na našu stranu.[1]

Linija fronta više ne postoji. Snage obrane BiH su se povukle u Slavonski Brod. Manje grupe branilaca pružaju otpor na pojedinim točkama prilaza u grad. Vojno gledajući Bosanski Brod je praktično pao.

11.00 sati Izvješće Bosansko-brodsko ratište: Napuštanjem linije fronta od strane 3.'A' brigade, neprijatelj je došao do same periferije grada. Civilno stanovništvo je u velikoj panici, a neprijatelj tuče, topničkom vatrom, most na rijeci Savi te komunikaciju. Zaprečnom topničkom vatrom sprečava se prodor neprijateljskih snaga na komunikaciju Bosanski Brod - Derventa. Na južnom djelu linije fronte osjeća se uznemirenost zbog novonastale situacije. Neprijatelj topničkom vatrom neprestano tuče Slavonski Brod.[2]

13.30 sati Izvješće Bosansko-brodsko ratište: Linija fronta više ne postoji. Snage obrane BiH su se povukle u Slavonski Brod. Manje grupe branilaca pružaju otpor na pojedinim točkama prilaza u grad. Vojno gledajući Bosanski Brod je praktično pao (šanse za uvođenje nekih snaga su minimalne). Na južnom djelu ratišta u rajonu s. Koraće i s. Sijekovac snage obrane 157. br. HV i TG-111 organizirale su polukružnu obranu radi stvaranja uvjeta za organizirano povlačenje preko rijeke Save. Snage HV-a uz pomoć specijalnog voda MUP-a organiziraju obranu mosta na rijeci Savi.

Derventsko-bosanskobrodsko ratište zaposjedaju snage okupatora.[3]

Alibi zapovjedi brigadira Vinka Vrbanca

14,00 sati Zbog toga što je hrabar, ili zbog tog što je blefer, ili zbog toga što se bori za bolju prošlost? zapovjednik OZ Osijek, brigadir, Vinko Vrbanac, osobno, mimo i preko nadređenog Zapovjednika, generala Petra Stipetića, u 14.00.sati, na memorandumu HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" (?!), a pod urudžbenim brojem OG „Istočna Posavina" (?!) kojom zapovijeda brigadir Vinko Štefanek, izdaje alibi zapovijed - Zapovjedniku 108. brigade HV, pukovniku Stanislavu Soriću (kao i 11.07.1992. kada su padali Žeravac, Višnjik, Pećnik…).

Zbog novonastale situacije, izvlačenje postrojbi HVO i HV sa šireg prostora obrane Bosanskog Broda i iz Bosanskog Broda, a s ciljem držanja užeg gradskog središta Bosanskog Broda.

ZAPOVIJEDAM

1. Izvršite hitno prebacivanje snaga 108. br. HV jačine najmanje dva bataljuna u prostor Bosanskog Broda.
2. Snagama 108. br. HV organizirajte obranu na prilaznim putovima koji iz pravca Sijekovca i iz pravca rafinerije uz rijeku Savu izvode prema gradu.
3. Izvršite zaprečavanje putova minskoeksplozivnim i fortifikacijskim sredstvima a otporne točke pojačajte sredstvima za protuoklopnu borbu.
4. Istočno od Vas prilaze brani bataljun 3.'A' br. ZNG. Za izvršenje zaprečavanja ispomoć 108. br. HV pružit će 37. inž. pont. bat.
5. Gotovost za izvršenje zapovijedi u 18.00 sati 6.10.1992. god.[4]

Iako je u 11,00 sati dežurni operativni OGIP izvijestio IZM GS HV kako je 3.'A' br. ZNG „napustila liniju fronta", u 14,00 sati brigadir Vrbanac, svojom zapoviješću, uvjerava Zapovjednika 108. br. HV kako će po ulasku u Bosanski Brod, „istočno" od sebe, uočiti 3.'A' br. koja brani taj dio bojišta.(sic!)

14,00 sati Zapovjednik OZ Osijek, brigadir, Vinko Vrbanac, zapovjedio je 108. br. HV da izvrši pripreme za rušenje mosta preko rijeke Save, između Slavonskog i Bosanskog Broda, uporabom topa T-12. Oruđa su imala biti pripremljena do 17.00 sati tekućeg dana. Rušenje je mogao zapovjediti samo zapovjednik OZ Osijek, odnosno zapovjednik OG 'Istočna Posavina'.

Na temelju nastale situacije, a s ciljem sprečavanja eventualnog upada neprijatelja u Slavonski Brod preko mosta iz Bosanskog Broda

ZAPOVIJEDAM

1. Izvršite sve pripreme za rušenje mosta preko rijeke Save između Slavonskog i Bosanskog Broda korištenjem artiljerijskog oruđa (topa T-12)
2. Za pripremu oruđa za rušenje mosta zadužiti pukovnika Josipa Kecerina.
3. Pripremu oruđa izvršiti do 17,00 sati 06.10.1992. god.
4. Izvršenje zadaće rušenja isključivo po posebnoj zapovjedi Zapovjednika OZ Osijek, odnosno Zapovjednika OG 'Istočna Posavina'.[5]

14.00. sati Zapovjednik OZ Osijek, brigadir Vinko Vrbanac, izdaje Zapovijed Zapovjedniku 3. brigade ZNG:

Zbog novonastale situacije, izvlačenje postrojbi HVO i HV sa šireg prostora obrane Bosanskog Broda i iz Bosanskog Broda, a s ciljem držanja užeg gradskog središta Bosanskog Broda.

ZAPOVIJEDAM

1. Hitno prebacite snage ojačanog bataljuna 3. 'A' br. ZNG u Bosanski Brod.
2. Snagama 3.'A' br. ZNG organizirajte obranu na prilaznim putovima koji u Bosanski Brod izvode iz pravca Struga i pravca klaonice. Osloncem na desnu obalu rijeke Save.
3. Izvršite zaprečavanje putova minskoeksplozivnim i fortifikacijskim sredstvima a otporne točke pojačajte sredstvima za protuoklopnu borbu.
4. Zapadno od Vas prilaze gradu brani 108. br. Hv. Za izvršenje zaprečavanja ispomoć 3. brigadi pružit će 37. inž. pont. bat.
5. Gotovost za izvršenje zapovijedi u 18.00 sati, 6. 10. 1992.[6]

14,00 sati Zapovjednik OZ Osijek, brigadir Vinko Vrbanac, izdaje Zapovijed i Zapovjedniku 157. brigade HV:

Iz novonastale situacije, izvlačenje postrojbi HVO i HV sa šireg prostora obrane Bosanskog Broda i iz samog Bosanskog Broda, a s ciljem držanja mosta preko rijeke Save između Bosanskog i Slavonskog Broda kao i čuvanja lijeve obale rijeke Save u području Slavonskog Broda.

ZAPOVIJEDAM

1. Odmah angažirajte sve snage 157. br. HV, koje nisu upotrijebljene u bosanskom dijelu Posavine za osiguranje mosta između Bosanskog i Slavonskog Broda.
2. Obranu organizirati na samom mostu, uzvodno i nizvodno od mosta s težištem na protuoklopnoj i protupješadijskoj, te protuzračnoj zaštiti mosta.Po svaku cijenu spriječiti eventualni prelazak neprijateljevih snaga preko mosta odnosno preko rijeke Save u širem području grada Slavonskog Broda.
3. Uži prostor Bosanskog Broda brani 108. br. HV i dijelovi 3. br. ZNG.
4. Gotovost za obranu u 18.00 sati 6. 10. 1992."[7]

Oko 14,00 sati Zapovjednik OGIP, brigadir Vinko Štefanek, zapovijeda zapovjedništvima BG-Karlovac, TG-145 Koprivnica i TG-135 Osijek-Beli Manastir

S obzirom na novonastalu situaciju na ratištu zone odgovornosti OG „Istočna Posavina", a i zbog velikog umora ljudstva, te zbog slanja ljudstva na odmor

ZAPOVIJEDAM

1. Izvući (postrojbu) iz borbenog dodira i uputiti u sastav matične postrojbe gdje će se odmoriti, popuniti, i na poziv Operativne grupe ponovo se staviti na raspolaganje.
2. Izvlačenje izvršiti tijekom 06.10.1992. god. i vratiti se u matičnu postrojbu.[8]

Oko 17,00 sati Zapovjednik Slavonskog bojišta, zapovjedništvima IZM 2 OGIP, 111. i 157. br. HV., te 101. i 103. br. HVO zapovijeda

S obzirom na novonstalu situaciju ODMAH pristupite planskom, organiziranom i postupnom izvlačenju snaga iz zone borbenih djelovanja i prebacivanju u Republiku Hrvatsku na uređenom skelskom mjestu prelaza i desantnom mjestu prelaza u rajonu s. Koraća.

Po izvršenom prebacivanju podnijeti izvješće ovom zapovjedništvu.[9]18.00 sati Izvješće Naše posljednje snage probile su se sa mosta na r. Savi. /…/ Bosanski i Slavonski Brod izloženi su jakoj artiljerijskoj vatri. Na južnom dijelu, u rajonu s. Korače, izvlačenje naših snaga se vrši preko skelskog prelaza. Izvlačenje teče po planu.[10]

Načelnik OMP 101. brigade HVO (Draženko Kopljar – Šiljo) – Iz Izvješća o radu Oklopno mehaniziranih postrojbi za period od 04.10.1992. do 07.10.1992. god.

06.10. U ranim jutarnjim satima bivaju upućeni tenkovi na pravce Parašlika, Zborište -Čardak, Pljovara, Brodsko Polje (2 tenka) i 2 tenka za intervencije u Rafineriji nafte. Osobno sjedam u tenk M 84 i izlazim na v/p u Mahalu - Čardak. Oko 10.00 dobijam zapovijed za izvlačenje tenkova sa pravca Novo Selo. Tada po dogovoru sa brig. Štefanekom izdajem zapovjed da se pripreme za izvlačenje svi pokretni tenkovi. Zapovjedio sam formiranje kolone ispred mosta. Tenk sa Pljovare je izvučen oko 8.00 bez zapovjedi jer je uletio među četnike (3. 'A' br. napustila položaj).

Poslije 40 min. tenkovi prelaze preko mosta (ja nisam izdao zapovijed). Oko 12.30 moj tenk se pokvario te s njim izlazim iz Bosanskog Broda. Tražim od brigadira Štefaneka da mi pošalje tehničku službu. Ona stiže tek oko 15.30. U međuvremenu šaljem jedan tenk M 84 natrag u Bosnu. Oko 16.30 taj tenk se vraća jer se ispraznio, a moj tenk zajedno sa pješadijom iz 108. br. HV kreće prema Bosni ali samo do mosta. Tu od zapovjednika Đogaša dobivamo informaciju da se i 'Cipelići' (108. br. HV) izvlače te da on sa svojom pješadijom ne ulazi. Tada odlučujem da ni ja ne ulazim u Bosnu bez pješaka. Po zapovjedi dežurnog operativnog OGIP počinjem sa odvoženjem tenkova na poligon Kinderevo. Ukupno izvučene tehnike 19 tenkova T 55, tri tenka M 84 i jedan OTM 60.[11]

MATO BLAŽEVIĆ, Načelnik za obavještajne poslove 101. br. HVO u svojoj rekapitulaciji borbenih aktivnosti od 04.-06.10.1992. god. navodi:

Na večernjoj koordinaciji 04.10.1992. god. zbrajani su rezultati naših i neprijateljskih dejstava gdje je zaključeno da su se naše napadačke aktivnosti poklopile sa napadačkim aktivnostima četnika, čistim slučajem. Mogućnost da je neko četnicima dojavio da ćemo izvesti napad isključena je na koordinaciji. Izneseno je da je na jugoistočnom dijelu ratišta bilo vrlo teško, no da je uspostavljena kontrola na tom dijelu linije. Dio linije na koji se to odnosilo je u Kolibama G. od trigonometra 90 do trigonometra 93 u Zborištu, odnosno Đukića most.

Na koordinaciji je zatraženo uvođenje novih snaga, i to od zapovjednika 108. br. HV, sa zahtjevom da to bude izvedeno u 6,00 (sati) 05.10., dok je zapovjedništvo 101.br. HVO, cijeneći situaciju lošom, krenulo u prikupljanje ljudi za uvođenje uvečer 04.10., odnosno su zapovjednici 108. br. HV to odbili, smatrajući to nepotrebnim do jutra. Zaključeno je da je stanje trenutno pod kontrolom.

Situacija se inače bila iskomplicirala u predvečernje sate 04.10. kad se dio snaga 101. br. HVO, oko 16,00 sati, koje su bile pridodane 108. br. HV, a koje su držale položaje oko stare Ekonomije, sa tog dijela povukao, zbog četničke artiljerijske vatre. Naše su snage oko 16,30, zapravo jedinica 101. br. HVO, ponovo se vratila na položaje ekonomije.

Od 17,00 sati do 18,30 sati te su snage trpjele minobacačku vatru na leđa, odnosno na pravac džamije u Kolibama Gornjim, odakle je došlo oko stotinu granata 60,00 mm, te su se ponovo morali povući unazad, sjeverno za oko 500 m.

U noći sa 04. na 05.10., oko 01,00 (sati), dobio sam obavještenje da se jedinice 108. br. HV izvlače iz položaja u Kolibama Gornjim. Oko 02,00 (sati) sam otišao u zapovjedništvo 3. bataljuna 108. br. HV u Kričanovo gdje mi je potvrđeno izvlačenje iz Koliba Gornjih, ali da također teče izvlačenje i iz Koliba Donjih. Rečeno mi je da je kod džamije u Kolibama Gornjim postavljeno borbeno osiguranje sa minobacačima i šesnaest ljudi.

Oko 02,30 sva linija od Đukića mosta u Zborištu do Šljunkare u Kolibama Donjim, 1500 m od ceste na Strugu južno, bila je praktično osuta. U to vrijeme u zapovjedništvu 3. bataljuna 108. br. HV su došli i ljudi iz osiguranja po dalje upute. Poslije toga oko 02,45 (sati) o novonastaloj situaciji sam izvjestio zapovjedništvo 101. br. HVO i dežurnoga u Operativnoj grupi („Istočna Posavina"), gdje sam već bio oko 03,10 (sati) i usmeno izvjestio o novonastaloj situaciji.

Zapovjedništvo 101. br. HVO je krenulo sa prikupljanjem ljudi, tako da je oko 05,45 (sati) 05.10. (1992. god.) načelnik 101. br. HVO doveo ljude, oko 80 boraca, pred zapovjedništvo 3. bataljuna 108. br. HV, odakle su vraćeni pred komandu 101. br. HVO.

Isti borci su, uz još 46 pripadnika 101. br. HVO odvedeni u Kričanovo, gdje sam bio sa zapovjednicima i počeo razvoditi na liniji kanala Ukrinac.

Jedan dio (3./108. br.HV) bataljuna se povukao od Šljunkare do trigonometra 87,4 u Kolibama Donjim i kanala Ukrinac, sebi štitio bok u dužini od oko 300 m. Jedan dio ljudi je iz 101. br. HVO bio razveden, od njih istih (3. bataljun 108.), kanalom do oko 150 m blizu mosta koji dijeli Kričanovo i Kolibe Donje.

Četnici su već u međuvremenu bili došli u Kričanovo u šumarak sjeverno od trigonometra 87,3 kod Katoličke kapele.

Druga grupa naših boraca išla je prema južnom dijelu, desno od mosta. Četnici, koji su sa dva tenka došli u sokak Gavrića, oko 400 m južno od škole u Kričanovu, tada su počeli otvarati tenkovsku i pješadijsku vatru po našim leđima. Druga grupa četnika iz šumarka kod kapele je također počela djelovati. Jedan nam je borac poginuo, a 50 je ranjeno.

Linija na Ukrincu se pokušala formirati oko 08,00 (sati), a od nas je zahtijevano da tu izdržimo do 09,00 (sati), za kada je najavljen ulazak 3. aktivne brigade HV, a čiji su dijelovi, na području Močila Donjih prema Kričanovu, zapravo došli oko 17,00 (sati).

Pošto smo u Kričanovu razbijeni, sa preostalim smo snagama pokušali zatvoriti liniju od trigonometra 87,4 na Ukrincu prema trigonometru 86,4 kanalom zapadno i na nogometno igralište u Kričanovo. Od igrališta smo presjekli sokakom južno prema sokaku Tomičevića, 200 m istočno od trigonometra 88,4 na kanal Ukrinac.

Prema najavi koju sam dobio od jednog pripadnika 108. br. HV između 06,30 i 07,00 (sati), (da) oko 10,00 (sati) dolazi do izvlačenja i preostalih jedinica 108. br. HV sa linije koju su držali cestom od kanala Strug prema trigonometru 87,4. (1/108.br.HV).

Za sve ovo vrijeme položaji u Novom Selu i na zapadnom dijelu ratišta su pod kontrolom i tu uglavnom nema četničkih aktivnosti u jačem intenzitetu.

Po izvlačenju jednica sa kanala Strug, naše snage uzimaju sve tenkoprohodne pravce: cestu iz Liješća, ceste i sokake u Kričanovu i sokake koji vode sa kanala Ukrinac.

U 19,00 (sati) naše pješadijske snage 101. br. HVO, 05.10. se povlače iz Kričanova prema Rafineriji jer su pješaci četnika okružili naše grupice.Tokom noći 05. na 06.10. četnički pješaci i njihovi tenkovi nadiru prema gradu.

U jutro 06.10. snage 101. br. HVO zatvaraju liniju Skele – Stadionska ulica – benzinska pumpa – put Bos. Brod – Derventa i prema Sijekovcu, i na taj način omogućujemo izlazak civila iz Bosanskog Broda u Slavonski Brod. 103. br. HVO sa Brodskog polja je u međuvremenu već izašla. Dijelovi snaga iz Novog Sela se izvlače kroz Rafineriju zajedno sa civilima iz obližnjih sela.

Četnici nadiru sa četiri pravca: sa puta B. Brod – Liješće; od Klaonice; iz Grede i na Sijekovac.

Oko 12,00 (sati) već se vode borbe sa četnicima u Rafineriji i Tuleku, a tenkovi prodiru na gradsko područje. Zgrada komande (Pošta) je evakuirana oko 14,30 (sati). Naše manje snage ostaju na Skelama i na semaforu i dijelu Tuleka do 16,00 (sati).

U to vrijeme naš je tenk uništio dva četnička tenka, u ulici kod gradskog nogometnog igrališta i potom ulazi u Slav. Brod na popunu granatama.

Naše slabe pješadijske snage se odupiru četnicima do 17,30 (sati) pred savskom obalom i mostom. Potom dolazi do povlačenja i tih snaga u Slavonski Brod.

Grad (Bosanski Brod) ostaje prazan. Pješadijske snage iz Korača, zajedno sa tehnikom, skelom se u popodnevnim satima prebacuju na tlo Republike Hrvatske kod sela Zbijeg. Evakuacija tih snaga traje do 23,30 (sati) 06.10. (1992. god.).[12]

19,00 sati Zapovjednik OZ Osijek, brigadir Vinko Vrbanac, je stornirao Zapovijed 108. br. HV od 14.00 sati i izdao novu zapovijed po kojoj:

108. br. HV ima zadaću da organizira i izvrši obranu na odsječku rijeke Save: lijeva granica: uključno viseći most preko rijeke Save od Rafinerije prema Varoškom polju, desna granica : uključno selo Slav. Kobaš, po dubini: Slobodnica, Kaniža, Lužani.

Susjedi: lijevo: 157. br. HV desno: 121.br. HV

U dodijeljenoj zoni odgovornosti obranu organizirati osloncem na rijeku Savu sa težištem obrane skelskih mjesta prijelaza i naseljenih mjesta. U obrani na prednjem kraju imati snage jačine 2 bataljuna, a u pričuvi u visokom stupnju bojeve spremnosti imati jedan bataljun u širem rajonu s. Slobodnica.

Gotovost obrane u 06.00 sati 07.10.1992. god.[13]

Serijom borbenih zapovjedi koje je izdao, Zapovjednik OZ Osijek, brigadir Vinko Vrbanac, de facto je „suspendirao" Zapovjednika OG „Istočna Posavina", brigadira Vinka Štefaneka i Zapovjednika Slavonskog Bojišta, general-bojnika Petra Stipetića.(sic!) Jer, brigadir Vrbanac nije bio ovlašten izdavati borbene zapovijedi u OG „Istočna Posavina", a izdavao ih je, bez konzekvenci.

Brigadir Vinko Vrbanac je bio zadužen za blagovremeno osiguravanje potrebnih postrojbi i MTS-a zapovjedniku OG „Istočna Posavina", brigadiru Vinku Štefaneku, a ne za borbenu uporabu postrojbi.

20.30 sati Izvješće Naše postrojbe, 108. i 157. br. HV, po zapovjedi gosp. brigadira Vrbanca posjedaju liniju duž rijeke Save od s. Zbjeg do uključno s. Ruščica i na toj liniji organiziraju obranu sa zadatkom sprečavanja prodiranja neprijatelja preko r. Save. Lijevo od sela Ruščica je TG 103, a desno od s. Zbjeg je 1. domobranska bojna SI. Brod.

Sada se vrši smještanje 101. i 103. br HVO na području općine Slav. Brod.

Bosanskim Brodom su danas do 18.00 sati ovladale neprijateljske postrojbe, te su primijećeni požari u rafineriji i u samom gradu.

Most na r. Savi je u dobrom stanju i inženjerijski je zapriječen te ga brane naše postrojbe, a po potrebi se može izvršiti rušenje.[14]

Nastavak slijedi

[1] Služba za motrenje i obavješćivanje RH - 985, Slavonski Brod
[2] OGIP, Dežurni operativni – IZM Đakovo i OZ Osijek, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02, Ur.broj: OG-17/92-814, Slavonski Brod, 06.10.1992. god. u 10,00 sati
[3] OGIP, Dežurni operativni – IZM Đakovo i OZ Osijek, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02, Ur.broj: OG-17/92-816, Slavonski Brod, 06.10.1992. god. u 13,30 sati
[4] Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" – Zapovjedništvu 108.br.HV, Zapovijed za obranu Bosanskog Broda, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-817, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.u 14,00 sati
[5] HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" – Zapovjedništvu 108.br.HV, Zapovijed za pripremu z a rušenje mosta, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-820, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.u 14,00 sati.
[6] HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" Zapovjednik, general Vinko Vrbanac – Zapovjedniku 3. „A" br. ZNG, Zapovijed, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-818, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.u 14,00 sati
[7] HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" Zapovjednik, general Vinko Vrbanac – Zapovjedniku 157. br. HV, Zapovijed, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-819, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.u 14,00 sati
[8] OGIP, Zapovjed zapovjednika, Klasa: 8/92-02, Ur. Broj: OG-01/92-821, 822 i 823, Slavonski Brod, 06.10.1992. god
[9] OGIP, Zapovjed Zapovjednika OZ Osijek brigadira Vinka Vrbanac – 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-827, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.
[10] OGIP, Dežurni operativni – IZM Đakovo i OZ Osijek, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02, Ur.broj: OG-17/92-824, Slavonski Brod, 06.10.1992. god. u 18,00 sati
[11] Izvješće o radu Oklopno mehaniziranih postrojbi (OMP) 101. BBP za period od 04.10.1992.-07.10.1992. god. (pisan rukom, bez klase, ur. broja i datuma)
[12] HZ „Bosanska Posavina", 101. brigada HVO, 05.-06.10.1992. god., Obavještajni dnevnik, Načelnika za obavještajne poslove, Načelnik ob. poslove, 101. BBP, Mato Blažević v.r. (Obavještajni dnevnik gosp. Mato Blažević je pisao rukom i osobno potpisao. op.J.Z.)
[13] HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" Zapovjednik, general Vinko Vrbanac – Zapovjedniku 3. „A" br. ZNG, Zapovijed, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-826, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.
[14] OGIP, Dežurni operativni – IZM Đakovo i OZ Osijek, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02, Ur.broj: OG-17/92-832, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.

Broj komentara: 21

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
bara

bara

Komentirano: 7.10.2017. | 13:22

1

Da nebi minken divizije 92-e i prenošenja rata iz Hrvatske u bosansku posavinu te vezivanja srpskih snaga koncentriranih u zapadnoj i istočnoj Slavoniji na snage koju neki nayivaju minken divizija zasigurno bi ostali bez cijele Slavonije. Zna se jako dobro da je 101 brigada HVO-a bila sastavljena od dobrovoljaca i to časnih ljudi koji su volili svoj grad i sela ali je bilo i onih nečasnih koji su samo gledali svoju korist a takvih je bilo i u HV a i na srpskoj strani. Volio bi da nije tako ali to nas je skupo stajalo. Onaj tko olako kaže da su posavljaci pobjegli zasigurno nije bio tih ratnih dana u bosanskoj posavini vjerovatno ni blizu Sl. Broda.
MILENIJUM

MILENIJUM

Komentirano: 7.10.2017. | 8:50

2

blade opet pitanje netko je nešto morao znati zašto su onda toliki ljudi poginuli izgubili domovi mogli smo ostati po strani kao i davor i srbac gdje je susjed susjedu čak pekao rakiju i sačekala ga je nakon rata ako je imao šljivik sa pogrešne strane, zar ti nije sumnjiva isporuka nafte rs za vrijeme najžeščih granatiranja posavine ima tu svačega pomalo ali izjava šariniča od 15,09 1992 u županji je vjerodostojna postoji snimka htv znalo se je a pustilo se je da narod najebe a u toj izjavi stoji opet citiram pitanje posavine biti če riješeno u roku 15 dana a u tom trenutku smo bili u povoljnijem položaju
bara

bara

Komentirano: 7.10.2017. | 3:30

3

Iskreno rečeno Derventa, Bos. Brod i najtužnije stanovništvo prodano od strane hrvatskog vodstva. Iskrena sućut svima koji su branili bosanku posavinu. Ovi koji uporno tvrde da su ljudi pobjegli samo neka pogledaju jedan podatak koliko je tenkova preveženo u Sl. Brod samo da znaju pojedinci da su ih branitelji iz HVO'a yarobili od neprijatelja u izravnim borbama. U to vrijeme tako nešto je bilo nepojmljivo. Da nije bilo posavljaka na sjeveru Bosne nebi vi sada imali hrvatsku Slavoniju. Pametnome dosta.
gromovnik

gromovnik

Komentirano: 6.10.2017. | 18:46

4

Pavao Miljavac je najveća kukavica koja je učestvovala u domovinskom ratu
MILENIJUM

MILENIJUM

Komentirano: 6.10.2017. | 17:08

5

legionar to nije bit bit je da se več znalo i odgovoreno na press konferenciji 15,091992 da će pitanje posavine bit i riješeno u roku 15 dana ,vidjeli smo kako netko je več znao onda je trebalo reči narodu ne bi itišli samo sa pvc vrečicama
MILENIJUM

MILENIJUM

Komentirano: 6.10.2017. | 15:01

6

dan prije pada razgovarao sam sa dečkima iz rijeke došli su dervente ni srba ni hrvata jedan tip iz rijeke mi kaže dečki ovdje nešto smrdi ne idemo više prijeko i drugi dan je sve palo
MILENIJUM

MILENIJUM

Komentirano: 6.10.2017. | 14:58

7

blade ključan je intervju 15,09 1992 šariniča na hrvatskom radiju i na htv da če bitanje slavonske o bosanske posavine vizi riješeno unutar 15 dana, što i kako tko je to mOgao znati , tko je trebao znati znao je PRODANO
MILENIJUM

MILENIJUM

Komentirano: 6.10.2017. | 13:58

8

blade korektan si ali šarinič je rekao 15,09 1992 pitanje granatiranja slavonske posavine i status bosanske posavine htv i hrvatski radio biti če riješeno u roku 15 dana i bijaše riješeno ne za 15 dana nego 20 što upučuje da je prodano i da je ta prodaja dogovorena.Mene zanima tko če odgovarati za to prodano ,tko če odgovarati za poginule i ranjene momke i protjerane posavljake
brodjanin1991

brodjanin1991

Komentirano: 6.10.2017. | 12:02

9

Greška je već u nadnaslovu: "Vojska RS osvojila Bosanski Brod" jer to nije bila Vojska RS, nego je bila agresorska J(N)A i još koji pobunjenik, da ružniju riječ ne koristim. A drugo, još je uvijek veliko pitanje, je li osvojila ili ušla u (napušten) Bosanski Brod?
Znalac

Znalac

Komentirano: 6.10.2017. | 11:36

10

Kao sto je gospodin Stipic rekao-pala je vojno. Istina .Ali ...uvijek ima ali . Pojedinci su učinili da to bude vojno ..neki kažu dvojno zapovjedanje a neki opstrukcije. .neki dezerteri ...neki opet manjak snaga u odnosu na neprijatelja koji je nadirao (sklon ovoj teoriji) ...ali još uvijek se javno ne zna. Tko je izdao zapovjed za rušenje mosta?! ...nije bitno da li je opravdano ili ne ...ali čemu tajne. I da ...da se htjelo obraniti Posavinu. ..branilo bi ju oko Dervente u brdima, a ne oko Broda u ravnici gdje je puno teže.

Broj komentara: 21

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Prikaži sve komentare 123

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Bio je 3. studenog i bila su - 3°C

Dogodilo se na današnji dan

Bio je 3. studenog i bila su - 3°C

3.11.2021. | 7:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umro je akademik Stjepan Babić

U 96. godini

Umro je akademik Stjepan Babić

28.8.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Darujte krv, očuvajte život"

Svjetski dan darivatelja krvi

"Darujte krv, očuvajte život"

14.6.2021. | 11:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tito nije želio mijenjati datum kojeg je narod već prihvatio

Rođendan Josipa Broza Tita

Tito nije želio mijenjati datum kojeg je narod već prihvatio

25.5.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sam spomen njegovog imena i danas izaziva podjele

Obljetnica rođenja

Sam spomen njegovog imena i danas izaziva podjele

5.5.2021. | 10:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako je živio i umro veliki Đuro Đaković

Simbol borbe za radnička prava

Kako je živio i umro veliki Đuro Đaković

25.4.2021. | 16:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

Na današnji dan

Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

26.2.2020. | 9:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

Mađunarodni dan slijepih osoba

Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

15.10.2018. | 15:55
SBplus.hr, Slavonski Brod : Takvi se rijetko rađaju

Na današnji dan rođen je dr. A. Štampar

Takvi se rijetko rađaju

1.9.2018. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10. travnja - Dan kad se spustila tama

Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10.4.2018. | 0:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za vodne resurse vodit će se ratovi

Odgovor je u prirodi

Za vodne resurse vodit će se ratovi

22.3.2018. | 9:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

Invalidi rada i osobe s Down sindromom

Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

21.3.2018. | 13:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tate, hvala vam što postojite!

Za sve dobre hrvatske očeve

Tate, hvala vam što postojite!

19.3.2018. | 12:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

Brodskoj gimnaziji stoti rođendan

Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

19.2.2018. | 17:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

Boris Dežulović

Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

27.2.2017. | 0:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kronologija oslobađanja brodske vojarne

Domovinski rat

Kronologija oslobađanja brodske vojarne

16.9.2016. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

Tijekom 1992. godine

Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

22.9.2014. | 10:13
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani razbili obruč oko Vukovara

Na današnji dan

Brođani razbili obruč oko Vukovara

19.9.2014. | 23:49
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prva prvoligaška utakmica Marsonije

Na današnji dan 1994.

Prva prvoligaška utakmica Marsonije

14.8.2014. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :