Kalendar

Objavljeno: 30.9.2011. u 0:05
Prikaza: 22553
|
Autor: Jerko Zovak

Na današnji dan 1992.

Šest dana prije pada Bosanskog Broda

Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „začepili“ nastale „rupe“, stalno se opirući neprijatelju u njegovoj upornoj namjeri da ponovo „proguli“ crtu i izbije na rijeku Savu, da se „ugura u Bosanski Brod“.

Šest dana prije pada Bosanskog Broda

Odnos snaga u borbi za Bosanski Brod 30. rujna 1992.

HV 108. br. 1.438 boraca
HV ostali 540 boraca
HVO 520 boraca
Ukupno hrvatsko-muslimanske snage: 2.498 boraca (Iz dokumenata Operativne grupe "Istočna Posavina")

Ukupno srpske snage: 19.960 boraca (S ratne karte zapovjednika 1. KK VRS gen. Momira Talića)

Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m²)[1] iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile", kako bi „začepili" nastale „rupe", stalno se opirući neprijatelju u njegovoj upornoj namjeri da ponovo „proguli" crtu i izbije na rijeku Savu, da se „ugura u Bosanski Brod".

Ipak, 30. rujan 1992. god. pamtit će pripadnici 2/108. br. HV (Prebegova bojna) kao najteži dan kojeg je ta postrojba imala tijekom cijelog rata. Naime, nakon jačeg tenkovsko-pješačkog napada VRS i nenajavljnog napuštanja borbenog poretka njihova desnog susjeda (2/101. br. HVO), te posljedično, u 13,10 sati, gubitka 19 boraca, ova postrojba se počela osjećati nesigurno. Nesigurnost se povećala kada je i njihov lijevi susjed (36. mtb. HV), također nenajavljeno, napustio položaj. Iako su ostali nezaštićenih bokova, nisu napustili bojište. Razvukli su vlastite snage, kao i (sada lijevi susjed) 3/108. br. HV, čekajući popunu praznina u borbenom poretku (u „crti").

Budući, ne samo da popuna nije stizala, nego je nastavljena erozija „crte" izvlačenjem 109. br. i 2'A' br. HV, pokazat će se (šest dana kasnije, 06. listopada 1992.), kako je to bio, i na taktičkoj razini, početak kraja u očuvanju „Bosanskog Broda i cijelog mostobrana".

Sam tijek tog dramatičnog šestodnevnog procesa vidljiv je iz narenih dokumenata i zemljovida.

Srijeda, 30. rujan 1992.

05,32 sati - Dežurni časnik iz Zapovjedništva OGIP je javio (u) IZM (108.br.HV) kako je moguć napad pješadije VRS.[2]

05,45 sati - Ponovo javljeno 1., 3. i 4. bojni (108.br.HV) o mogućnosti napada. Svi su primili poruku.[3]

07,30 sati - Druga bojna 108. br. HV do 07,00 preuzela je položaje od 127. br. HV, na potezu od Obodnog kanala do kote 94, sa 230 ljudi. Ojačana je s tenkom, pragom, bitnicom MB - 120 mm i četiri četverocijevne PZ strojnice 14,5 mm. Za uspješno zatvaranje crte nedostajalo je 50 ljudi.[4]

09,00 sati - (brigadir) Kolak, (zapovjednik IZM „Zapad" op.J.Z.) - Lepanovi ljudi će najvjerojatnije napustiti liniju.[5]

09,33 sati - Treća bojna javlja da za 'Fagot' treba rakete, te traži popunu. Upućen da pozadinac ode u Slavonski Brod kod Željka Tadijanovića.[6]

11,00 sati - Zapovjedništvo 3. bataljuna javilo da je grupa za protivoklopnu borbu sa sistemom „Fagot" uništila jedan neprijateljski tenk i jedno oklopno vozilo.[7]

11,15 sati - Operativac je obišao zapovjedništvo 4. bataljuna (36. mtb. HV- op.J.Z.) i zatekao u njemu samo veziste, od kojih je čuo da je u zonu odgovornosti kod 'Ekonomije' ušao jedan četnički tenk i navodno pješadija. Postrojbe 4. bataljuna, osim satnije pod zapovjedništvom gosp. Božića, samovoljno napustile položaje u općem rasulu.

Minobacačkom vatrom baterije MB-120 mm pridodane našem trećem bataljunu pokrenuta je četnička pješadija, a fagotaši su uništili dva četnička tenka, a naši tenkisti također su uništili jedan tenk. Na tom pravcu ukupno je uništeno četiri tenka i jedno oklopno vozilo, nakon što je artiljerija pokrenula četnike, „Cipelići" (Zapovjednik Marijić Drago op.J.Z.) i „Đogaševa satnija"[8] su ponovno vratili stare položaje na ekonomiji, ali je nastao problem jer ljudi iz četvrtog bataljuna koji su napustili te polžaje nisu htjeli da se vrate na te položaje, pa su momci iz trećeg bataljuna morali ostati na toj liniji i držati je do daljnjeg.[9]

11,25 sati - Iz prvog bataljuna (su) javili da trpe artiljerijsku vatru po cijeloj liniji i da imaju mrtvih i ranjenih.[10]

U Gornjim Kolibama, na „Ekonomiji" probijena crta obrane

12,24 sati - Šimunović (Zdravko, bojnik, Zapovjednik 4/108 br.HV op. J.Z.) javlja da su probijeni kod 'Ekonomije'. Ljude ne može sakupiti…Zahtjev (od zapovjedništva 108. br. op.J.Z.) da se ljudi vrate na položaje, imat će svu moguću podršku…pojačan vod iz treće bojne upućen u četvrtu bojnu kao pomoć.[11]

12,30 sati - Na liniji četvrte bojne, zbog tenkovsko-pješadijskog napada, panika… postoji mogućnost napuštanja linije na potezu od 'Ekonomije' do kote 90. Potrebno je dati podršku topništvom po Ruskićima i Vinskoj oko crkve. Šiljo (Draženko Kopljar) šalje podršku na kritični dio linije (jačine jednog tenka).[12]

12,42 sati - Džin (natporučnik, Zdravko Tolić, v.d. zapovjednika 3/108. br. HV, op.J.Z.) javlja da su kod njega sakupljeni Šimunovićevi ljudi i da on dođe po njih.[13]

13,04 sati - Šimunović izvješćen da će biti žešća vatra po reonu Ražljevi, Vinska, Ruškići i da uz svoju podršku i pomoć koja je upućena pokuša zaposjesti svoje napuštene položaje, te da, ukoliko treba, traži dodatnu podršku i češće izvještava o stanju"[14]

13,12 sati - Naredba Kelavi (Miroslav, operativni časnik 108.br.HV, op.J.Z.) zajedno sa zapovjednikom čete (koja je napustila položaj, op.J.Z.) i vidi šta se može učiniti. Odgovor: otišli su Šimunović i zamjenik. Jedinica je u Kolibama kod crkve.[15]

13,17 sati - 3.b. (treća bojna) javlja da im je uništeno sanitetsko vozilo i da se hitno pošalje drugo. Prenešeno Operativi.

Treća bojna je krenula naprijed (tri voda, iz tri pravca, kako bi vratili izgubljeni dio crte bojišta na 'Ekonomiji' koju su napustili borci 36. mtb. odnosno 4/108. br. HV – op.J.Z.). [16]

13,20 sati - Javljeno prometnoj službi da hitno izuzme jedno nisko sanitetsko vozilo i pošalje u Kolibe u 3. bojnu. [17]

13,25 sati - Baća (bojnik, Mijo Golubičić – op.J.Z.) tražena informacija dali je odrađeno po ciljevima: Ražljevi, Vinska (kota 128), Ruškići (kota 105). Odgovor u pripremi. [18]

13,28 sati - Čede (četnici, op.J.Z.) se povlače, treba iskoristiti i vratiti položaje. Javio Kelava.[19]

13,32 sati - Za Džina, postupite po dogovoru sa …Hitno. Četnici bježe sa 'Ekonomije'.[20]

13,38 sati - Kelava javlja, još malo četnika ima na 'Ekonomiji'. Prenesi Džinu da još malo otvara vatru po 'Ekonomiji', a onda postupno 100 – 150 (m.) po dubini, a tako ćemo i mi odavde.[21]

14,54 sati - Javljeno 4. bojni da obustavi vatru 120 (mm MB) jer naši zaposjedaju 'Ekonomiju'.[22]

15,06 sati - 6 – 3. javlja da je ušao jedan neprijateljski tenk na desnom krilu 2. bojne, gdje su dijelovi 101. br. HVO napustili liniju, i izbio desno od komunikacije Zborište – Kolibe, te da je otvarao vatru po našima. Iz prislušnog centra je javljeno da tenk ide u pomoć pogođenom transporteru u kojem ima mrtvih i ranjenih. [23]

15,10 sati - Načelnik (108.br.HV, pukovnik, Stjepan Orešković – op.J.Z.) izvjestio OG(IP) o problemu desnog krila 2. bojne. Izvješćen da to nastoji zakrpati dok ne stigne 2.'A' (br.HV) koja će zaposjesti taj dio linije.[24]

Zarobljeno 19 boraca 2/108. br. HV

15,10 sati - Iz drugog bataljuna javili da dobivaju vatru iza leđa. Provjerom ustanovljeno da su postrojbe 101. br. HVO napustile položaje i da su četnici zašli iza leđa našeg drugog bataljuna. Naši dečki su uništili jedan oklopni transporter, koji im je dolazio sa boka, ali su problemi nastali kada se jedan oklopni transporter pojavio blizu škole u Zborištu, ali su ga naši tenkisti uništili. Zbog izvlačenja 101. brigade HVO i zalaska četnika iza leđa našem drugom bataljonu došlo je do poluokruženja našeg desnog krila. Pojačanje u ljudstvu koje je krenulo u pomoć ljudima u okruženju naišlo je, na komunikaciji koja vodi do linije, na četničku zasjedu i tu je, prema izjavama očevidaca, zarobljeno šest naših ljudi. Nakon izvlačenja Didakove satnije (2. sat. 2. boj. 108. br. HV, zapovjeednik Ivan Didaković, op. J.Z.) iz poluokruženja ustanovljeno je da se ne zna za još 13 ljudi, tako da je ukupni broj nestalih (da li su svi zarobljeni još ne znamo) 19 ljudi. Zbog svega naprijed navedenog bili smo primorani povući liniju obrane za otprilike 800 metara nazad i na tim pozicijama je prenoćeno.[25]

19,05 sati Izvješće - U toku dana na postrojbe 102. i 121. br. HV vršeni su napadi iz pješadijskog naoružanja. Nije bilo jačeg topničkog napada. 101. br HVO u toku današnjeg dana napustila je svoje položaje tako da je došlo do jačeg napada na 109. br. HV desno krilo 108. br. HV. U toku je prestrojavanje i zatvaranje tog pravca.

Na koti 90 ('Ekonomija' - G.Kolibe) došlo je danas do napuštanja linije 36. motoriziranog bataljuna (4/108. br. HV) tako da je i tamo došlo do pucanja linije koju su postrojbe 108. br HV zatvorile i sredile liniju. Na lijevom krilu 108. br. HV nije bilo nikakvih problema, svi napadi odbijeni.[26]

Izvanredno izvješće zap. 108. br. HV – zap. OGIP-a

Crtu bojišnice također posjela i 2/108. br. HV.

Prema broju vojnika pješaka i općeg psihofizičkog stanja i s obzirom da su vojnici 108. br. HV u ratnim aktivnostima još od 15.08.1991. god., ta crta bojišnice je, s obzirom na dužinu, bila prevelik zalogaj. (istaknuo J.Z.) No stvarnost je tada nalagala da se tako učini, jer rezerve (u OGIP, op.J.Z.) naprosto nije bilo.

Samo posjedanje (crte) bilo je u redu. 30.09.1992. god. u 15.10 sati (13,10 op. J.Z.) 2/108. br. HV na svom desnom krilu, a i duboko iza leđa trpi vatru. Do ovakove situacije je došlo jer se jedinica 101 br. HVO jednostavno izvukla bez najave. U tim borbenim aktivnostima je 2/108 br. HV ostala bez 19 vojnika koji su, vjeruje se, zarobljeni. (istaknuo J.Z.)

I ostale naše jedinice su također trpile napade, no sve je na kraju završilo ipak solidno, osim gubitaka nestalih vojnika. Već tada sam upozorio na neku nervozu u 2. bataljunu, no, ipak su zauzeli dati im položaj. Tražio sam zamjenu za njih iako sam bio svjestan da je u tom trenutku nema.[27]

Zapovjednik TG-3 puk. Slavko Lisica traži krv

U cilju zbrinjavanja ranjenika, naših boraca i vaših prijatelja i rođaka, očeva, a izvođenjem intenzivnih b/d na pravcu: Derventa – Bosanski Brod, te nažalost povećanog broja boraca ranjenih neophodno je da svi zdravi i sposobni borci (naročito u pozadini i II o/e) te građani da daju krv za svoje borce.

Svi koji mogu, a trebaju, to im je patriotska i humana dužnost. Tim svojim činom, patriotizmom, a i humanošću spasit će te veliki broj ranjenih boraca. Ja apelujem da se masovno odazovete za spas boraca TG-3. Borci TG-3 sve će učiniti da izbiju na r. Sava.

Za organizaciju i prikupljanje krvi u TG-3 činim odgovornim dr. Mlađenović Aco, a u opštinama zdrastvene ustanove.

Sve za spas naših boraca! Živjeli davaoci krvi za svoje borce!

Smrt ustašama i zelenim beretkama![28]

Nastavak slijedi
____________________________________________________________

[1] Glavna meteorološka postaja Slavonski Brod, Dnevnik motrenja
[2] Dnevnika veze 108. br. HV
[3] Isto
[4] Ratni dnevnik 108. br. HV
[5] Isto
[6] Isto
[7] Isto
[8] Točnije – po jedan vod iz „Cipelića", „Đogaševe satnije" i 3. satnije 3/108. br. HV (zapovjednik Drago Grigić). Autor to pouzdano zna jer je, u ime zapovjedništva 3/108. br. HV, osobno zapovijedao otvaranjem topničke vatre (uz „nadzor" zapovjednika 2. MPOTD, bojnika, Joze Mišića), sprečavanjem daljnje erozije bojišne crte i ponovnim zauzimanjem položaja na „Ekonomiji".
[9] Ratni dnevnik 108. br. HV
[10] Isto
[11] Dnevnik veze 108. br. HV
[12] Isto (...)
[25] Ratni dnevnik 108. br. HV
[26] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-771, Slavonski Brod, 30.09.1992. god.
[27] Zapovjedništvo 108. br. HV, Zapovjednik – OGIP Izvanredno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur.broj: 2130-01/92-1169, Slavonski Brod, 05.10.1992. god.
[28] TG – 3 VRS, Komandant puk. Slavko Lisica, Naređenje za davanje Krvi TG-3 i opštinskim Strukturama Broj: 822, Banja Luka, 30.09.1992. godine (Slavko Lisica, „Komandant bez potreba" str. 130., Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, 2000. god.)

Broj komentara: 0

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Bio je 3. studenog i bila su - 3°C

Dogodilo se na današnji dan

Bio je 3. studenog i bila su - 3°C

3.11.2021. | 7:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umro je akademik Stjepan Babić

U 96. godini

Umro je akademik Stjepan Babić

28.8.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Darujte krv, očuvajte život"

Svjetski dan darivatelja krvi

"Darujte krv, očuvajte život"

14.6.2021. | 11:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tito nije želio mijenjati datum kojeg je narod već prihvatio

Rođendan Josipa Broza Tita

Tito nije želio mijenjati datum kojeg je narod već prihvatio

25.5.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sam spomen njegovog imena i danas izaziva podjele

Obljetnica rođenja

Sam spomen njegovog imena i danas izaziva podjele

5.5.2021. | 10:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako je živio i umro veliki Đuro Đaković

Simbol borbe za radnička prava

Kako je živio i umro veliki Đuro Đaković

25.4.2021. | 16:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

Na današnji dan

Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

26.2.2020. | 9:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

Mađunarodni dan slijepih osoba

Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

15.10.2018. | 15:55
SBplus.hr, Slavonski Brod : Takvi se rijetko rađaju

Na današnji dan rođen je dr. A. Štampar

Takvi se rijetko rađaju

1.9.2018. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10. travnja - Dan kad se spustila tama

Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10.4.2018. | 0:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za vodne resurse vodit će se ratovi

Odgovor je u prirodi

Za vodne resurse vodit će se ratovi

22.3.2018. | 9:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

Invalidi rada i osobe s Down sindromom

Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

21.3.2018. | 13:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tate, hvala vam što postojite!

Za sve dobre hrvatske očeve

Tate, hvala vam što postojite!

19.3.2018. | 12:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

Brodskoj gimnaziji stoti rođendan

Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

19.2.2018. | 17:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

Boris Dežulović

Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

27.2.2017. | 0:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kronologija oslobađanja brodske vojarne

Domovinski rat

Kronologija oslobađanja brodske vojarne

16.9.2016. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

Tijekom 1992. godine

Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

22.9.2014. | 10:13
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani razbili obruč oko Vukovara

Na današnji dan

Brođani razbili obruč oko Vukovara

19.9.2014. | 23:49
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prva prvoligaška utakmica Marsonije

Na današnji dan 1994.

Prva prvoligaška utakmica Marsonije

14.8.2014. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :