Kalendar

Objavljeno: 1.10.2011. u 14:30
Prikaza: 6116
|
Autor: Jerko Zovak

Na današnji dan 1992.

Pet dana prije pada Bosanskog Broda

Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „začepili“ nastale „rupe“, stalno se opirući neprijatelju u njegovoj upornoj namjeri da ponovo „proguli“ crtu i izbije na rijeku Savu, da se „ugura u Bosanski Brod“.

Četvrtak, 01. listopada, 1992

Jutro prolazi uglavnom mirno kako je bilo i u noći. U prijepodnevnim satima neprijatelj se oglasio najprije napadom na Slavonski Brod, a potom i na sela. Za grad je opetovana opća opasnost ukupno šest puta. Napadana su sela Sibinj, Slobodnica, Bebrina i Klakar na koje je palo ukupno oko 25 granata dok ih je na grad ispaljeno tridesetak. I ovaj puta su stradali stambeni gospodarski i sakralni objekti, a bilo je i povrijeđenih osoba. Danas su neprijateljski zrakoplovi nadlijetali naše područje tako da je u tri navrata oglašena zračna opasnost, ali nisu borbeno djelovali.[1]

109. br. HV (Vinkovci) napušta borbeni poredak

03,00 sati - Izvještavamo Vas da se Kolakovi ljudi… 109. (br. HV) ima na liniji 40 (ljudi) i lagano se izvlače. Sumnjam da će jutro itko dočekati. Šta da poduzmemo? Obavještava Odobašić. Moramo biti ekspeditivni da ne ugrozimo ljude 108. (br. HV). Izvjestite zapovjednika odmah. Izvjestio dežurnog operativca u 03,05 sati.[2]

03,10 sati - 3.b. traži nekog iz operative. Povlači se 109. (br.HV) sa domaćim ljudima. Povlače se ljudi. Treba to zatvoriti, tu liniju. Dolazi 2.'A' br. Kad dolazi? Pošaljite po kuriru u 101. (br. HVO). 101. će to zatvoriti, ali budite s njima u dogovoru. [3]

05,46 sati - 3.b. traži operativca, (pita) kada dolazi 2'A' i šta je sa 109.? (odgovor) Izašla (109.), 2.'A' dolazi u toku dana.[4]

06,45 sati - Izvješće Na djelu (bojišta) kojeg drži 109. br. HV došlo je do izvlačenja cijele postrojbe u 03.05 sati. Razgovarao sam sa njihovim zapovjednikom koji nije bio u stanju zaustaviti osipanje svoje postrojbe. Svjestan je što to znači, ali nije u mogućnosti zadržati ljude. Poslije napuštanja položaja 109. br. obavjestio sam 108. br. HV da si zatvore bok, tako da su poduzeli određene aktivnosti, ali su rekli da neće moći tako dugo izdržati. O odlasku 109. br. HV obavjestio me je i operativac 101. br. HVO pa je rekao da će i oni zatvoriti taj pravac tokom jutra.[5]

07,00 sati - U toku noći nije bilo značajnijih aktivnosti. U ranim jutarnjim satima jedan vod druge bojne posjeo (je) položaj od mosta (kota 93) do Šimonovićevih ljudi. U toku dana na obodni kanal ušlo je još 40 ljudi, ostatak iz 4. satnije druge bojne 108. br. HV i posjeli položaj od 4. bojne 108. br. HV do mosta kota 93.[6]

10,00 sati - Zbog smanjenja broja ljudi u 4. bojni dio njihovog pravca zatvorili ljudi iz 3. bojne 108. br. HV i 101. br. HVO (Kolibarci).[7]

13,28 sati - 2.b. je dogovorila sa 3.b. da sanitet 3.b. uskoči pri izvlačenju ranjenika po potrebi. Traži da netko iz druge dođe na dogovor sa njihovim sanitetom oko lokacije sa koje bi vršili izvlačenje. Dr. (Mirko) Duspara upućuje da netko iz saniteta ode linijom do 2.b. gdje ima 20-30 ljudi i sa njima direktno dogovori.[8]

14,55 sati - Naređenje Načelnika prenešeno g. Šimunoviću osobno: ljudi koji su trebali zaposjesti liniju nisu to učinili, već su se vratili. Treba otići tamo i iste ljude uvesti na liniju i time zamjeniti Đogašove ljude (koji od potiskivanja neprijatelja i vraćanja linije na 'Ekonomiji', jučer u 13,17 sati, nisu zamijenjeni i vraćeni na svoje položaje. op. J.Z.).[9]

16,00 sati - 2. 'A' br. HV zamjenila 2. bojnu 108. brigade na pravcu od mosta (KT 93) u s. Zborište s. Kolibe Gornje do škole u s. Zborište.[10]

16,14 sati - Dali ste skupili ljude za smjenu ovih ljudi koji su na Vašoj liniji više od 24 sata? Evo idemo tamo – odgovara Šimunović.[11]

„Moramo zauzeti Brod, jer je u pitanju cela Posavina"

REFRISANJE KOMANDANATA JEDINICA TG – 3
Komandno mjesto TG – 3, Kulina, 01.10.1992. god. u 17,00 časova

BALTIĆ: U toku dana smo izvlačili mrtve, trojicu smo izvukli. Gde god smo čačkali nije bilo značajnijih pomeranja. Problemi koje ne mogu rešiti ostaju i dalje. Goriva nemam. Sutra je težište, obuhvatam levim krilom prema crpnoj stanici. Svi idu koji budu hteli…

LISICA: Samoupravljanje.(istaknuo J.Z.) Koliko je to boraca? Koliko imate tenkova na Potočanima?

BALTIĆ: Na potočanima nijedan, a na Koraću 2, kod Čelaruše jedan neispravan, na Vakufu isto jedan neispravan.

PAŠIĆ: Na Čelaruši su svi tenkovi popravljeni.

PREDOJEVIĆ: (3/6 Sanski Most) – dva ranjena i ukupno imam 28 ranjenih i 10 poginulih. To je razlog što nismo išli. Sutra bi eventualno mogli da krenemo. Sinoć posle 20,00 časova 70 ljudi je htelo da pobegne. Stanje morala je izuzetno loše.

BORBENA GRUPA DOBOJ: Dva poginula i šest ranjenih. Ljudi su već popustili i najavljuju napuštanje zbog ovakvih problema. Ima nas 160, od toga nešto otišlo i ima nas 125-126.

MARINKOVIĆ: Borbena grupa Banja Luka je izvučena i komandant bataljona je pomerao deo snaga prema Ukrini i to je usporilo napad. U rejonu Šljunkare nema njihovih snaga, a na kt. 93 ima PA mitraljez i minobacač 82 i 60 mm. Uglavnom su na istoj liniji. Angažovali smo inžinjeriju da pretrese Šljunkaru kako bi sutra eventualno krenuli.

ČAVIĆ: Nema bitnih promena u pomeranju fronta, linija je stabilna i sutra bih mogao dalje.

ŽIVKOVIĆ: Pošli smo sa dva bataljona na desnom krilu i imamo jako dobre pozicije i raspoloženje. Hoćemo i možemo da idemo, bez obzira na četiri poginula i devet ranjenih. Sutra će doći još 130 boraca.

ŠKORIĆ: Mi smo do 10,00 izvršili sve pripreme. Zamisao je bila da 16. brigada uvede jedinice do ekonomije, a ja poslije. Izvršena je art. priprema do 10,25. Do 12,00 nije uspeo iako je bila slaba vatra ustaša. Potom se nekako pokrenulo desno krilo ali posle ranjavanja komandira i zamenika je stalo. Kod mene su problem dezerteri, posebno iz D. Vakufa. Velika je pometnja i oni su u jedan kamion složili oružje i bombe i neće da se bore. Drugi, iz Doboja traže odlazak na sahranu. Vučjačka brigada je pregrupisana i izvučena prema Strugi i tu je praznina. Jedan tenk je oštećen.

LISICA: Vi dobro znate da se ovaj zadatak mora izvršiti. Neprijatelju su naneseni veliki gubici. Nema potrebe da vam kažem dali sam zadovoljan ili ne, ali ne idu dobro akcije. Kalkulantskim odnosom komandira dovedeno je do pada morala i pojave nepoverenja. Ako budemo tako radili zaglibićemo se ovde. Ne mogu shvatiti ove ljude. Kako da se brani ova zemlja ako hoće da se povlače? To 'landrljanje', nedisciplina i dr… Rekao sam vam da se mora zauzeti Brod, jer je u pitanju cela Posavina. Imaćemo ogromne gubitke ukoliko budemo stajali. Zato morate preduzeti energične mere. Zar 327. brigada danima ne može zauzeti Potočane, a samo gubi ljude – sedam mrtvih? Komandiri vode ljude u grupama ili idu u malim grupicama. I vi i policija. To važi i za Krnjinsku i Osinjsku. Komandiri na čelu vodova, četa, komandanti u bataljone.

TOPIĆ: Prvo rad na vezi. Dostavite podatke o frekvencijama, ako radite u dvije mreže. Drugo, Krnjinskoj i Prnjavorskoj brigadi da se obezbedi bok, a ne kao sinoć. Pretpočinjavanje da se poštuje. Predlažem da početak napada predlože komandanti.

LISICA: Sutra se mora obavezno dobro ići. Ukoliko bude dobra vidljivost imaćemo jaku podršku avijacije od Novog Sela prema Sijekovcu. Također i od artiljerije. Ne bi bilo dobro da se svaki dan sastajemo, a ništa ne rešavamo. Samo kažete 'čačkali', 'pipali' itd… A mi se bavimo skupljanjem materijalno-tehničkih sredstava. Komande bataljona, posebno u 327. brigadi nisu sa vojnicima nego kao da su grupa armija 'E'. Po nekim saznanjima oni (hrvatske snage) su razbijeni i povlače se. Ali ako ih niko ne 'dira' oni se sunčaju i utvrđuju.

ĐUKIĆ: Vide se Kovačevići. Ljudi nemaju gde da se sakriju. Ćurguzovi nisu danas krenuli.

ĆURGUZ: Moj zamenik je jučer radio. Došlo je i do pucanja veza. Mi smo bili na Šljunkari 30-40 metara od mosta. Ako je tako kao što kaže policija, kako je onda bio napad bočno na Šljunkaru? Sporno je to što je Šljunkara prazna, ali 60 ljudi je bočno obezbeđenje. Žao mi je što se to dogodilo, ali 2,5 km bočno držim.

LISICA: Nemojte vi meni postavljati uslove. To je vaš pravac. Šta će vam tolika pozadina? 110 ljudi borbeni deo, a 150 pozadina. Uzmi te pozadinske vodove i postavi napred? Zašto to onda zoveš brigadom. Kada predlažete napad?

ČAVIĆ: u 09,00.

LISICA: Napad u 09,00. Sastanak je završen.[12]

18,35 sati - Izvješće Nije bilo značajnijih ratnih aktivnosti na crti bojišnice koja je ostala nepromjenjena. U jutarnjim satima 2. 'A' br. jačine 160 boraca je zaposjela položaje na mjestu BG-109. br. HV. U popodnevnim satima TG-111 br. HV i 157 br. HV su izvršile izviđanje terena radi uvođenja postrojbi.[13]

Zapovjedništvo satnije 111. br. HV je dobilo zadaću da u toku dana izvrši zapovjedničko izviđanje u zoni odgovornosti IZM-2 - Koraće u rajonu Kt 115, Kt 94, tt 93. Zapovjedništvo 157. br. HV ima isto izvesti u rajonu s. Potočani u istoj zoni odgovornosti.[14]

General Stipetić želi suspendirati zapovjednika 109 br. HV

Zapovjednik Slavonskog bojišta, general bojnik Petar Stipetić u zapovijedi Zapovjedniku OZ Osijek, brigadiru Vinku Vrbancu, a GS HV, na znanje:

Zbog samovoljnog napuštanja položaja od strane BG-109. br. HV i dovođenja u nepovoljan operativno-taktički položaj ostalih postrojbi na Derventsko-Brodskom dijelu ratišta, neophodno je hitno poduzeti mjere prema svim odgovornim osobama, koje su dozvolile ovakve postupke.

Zapovjednika BG odmah suspendirati sa dužnosti, a za ostale časnike procijenite stupanj odgovornosti i predložite poduzimanje adekvatnih stegovnih i drugih mjera.

OZ Osijek poduzet će mjere da se hitno umjesto BG-109. br. HV odredi druga jedinica za zatvaranje crte fronte, u dogovoru sa OG 'Istočna Posavina'. O poduzetim mjerama izvjestite zapovjedništvo Slavonskog bojišta.[15]

Zapovjednik 108. br. HV traži zamjenu za izvučene postrojbe

Zapovjedništvo 108. brigade HV - zapovjedniku OG 'Istočna posavina' dostavlja Izvanredno Izvješće - zahtjev

Radi događaja koji se desio 30.09.1992. god. na liniji bojišnice 108. brigade dajem izvanredno izvješće:

- na desnom krilu 2. bataljuna, postrojba 101. brigade HVO - izvukla se sa položaja; (istaknuo J.Z.)

- unatoč najavi od strane gosp. Kolaka da će ta jedinica napustiti položaj ništa nije učinjeno osim obećanja gosp. Bilića i gosp. Lepena.

- 108. brigadi nije najavljeno napuštanje položaja.

- četnici su prošli kroz prazan prostor (da li slučajno ili namjerno baš tamo gdje je prazno) i došli našoj postrojbi iza leđa. (Ovo SIS treba istražiti jer postoje određene sumnje).

- Nestalo je 19 vojika za kojima se traga. (istaknuo J.Z.)

- U 36. bat. (sada 4. bat. 108. br.) dio vojnika napustio položaje i nije se vratio.[16] (istaknuo J.Z.)

Inzistirao sam od zapovjednika da ih vrati nazad (do sada 01.10.92. god. do 10.00 sati bez uspjeha).

- Sada mali broj ljudi pokriva veliki teren te stoga tražim popunu, jer svoje rezerve nemam. (istaknuo J.Z.)

Stanje u 1. bat. je veoma složeno. Nakon gubitaka na pretprošlom i prošlom terenu na poziciji Struga vojnici negoduju i izbjegavaju tu poziciju jer trpe tenkovsku, minobacačku i snajpersku vatru i lako se gubi život.

Sve ovo uzimajući u obzir sve detalje, dajem slijedeću procjenu u jedinici:

- vojnici su na granici psihičkih i fizičkih snaga (od 16.07.'92. do 14.10.'92. bit će im 54 dana terena), (istaknuo J.Z.)

- daljnje događaje je, možemo reći, lako predvidjeti ili pak ne (može se tumačiti kako se hoće). Kako bi se izbjegle neželjene posljedice predlažem da ovaj teren skratimo na 10 dana. Također, potrebno je pronaći jednu satniju za zatvaranje pravca kod 'Ekonomije' (pravac 4. bataljuna) te jedan vod na pravcu Struge.

Vezano za situaciju, predlažem da se nađe određeni broj ljudi za zamjenu 2. bataljuna.

Nakon svega iznešenog tražim pismeni odgovor, i ne samo odgovor, već i akciju kako ne bi došlo do neželjenih posljedica kako za vojnike u rovu tako i za kompletno ratište.[17] (istaknuo J.Z.)

Dakle, Zapovjednik 108. br. HV upozorava četiri dana prije raspada sustava na crti bojišta kako mu je potrebna „jedna satnija za zatvaranje pravca kod 'Ekonomije'" i „jedan vod na pravcu Struge".

Kao aktivni sudionik događanja na terenu, autor je uvjeren kako do vojničkog gubitka „Bosanskog Broda i cijelog mostobrana" (na taktičkoj razini) nije došlo 06.10.1992. god. nego 01.10.1992. god. I to zbog toga što Zapovjedništvo OGIP nije bilo u mogućnosti izvršiti ono što je od njega tražio Zapovjednik 108. br. HV – nisu uspjeli osigurati 200, za borbu spremnih, vojnika, kao zamjenu za one (iz drugih brigada) koji su napustili crtu bojišta.

Kako bi „Bosanski Brod i cijeli mostobran", za hrvatsko-muslimanske snage uskoro mogli biti izgubljeni, to su i „vrapci na krovu" već znali, ali, to se sigurno ne bi dogodilo za vrijeme boravka 108. br. HV „na terenu", nego kada nje tamo ne bi bilo. Odnosno, srpske snage ne bi prošle kroz borbeni poredak postrojbi 108. br. HV, jer, (po mišljenju GS HV i samog Vrhovnog zapovjednika), 108. br. HV je u to vrijeme, unatoč problemima, bila jedna od najboljih brigada Hrvatske vojske.

Sukladno stanju „na terenu" Zapovjednik OGIP, brigadir, Vinko Štefanek - Zapovjedništvima 1./2."A" br. HV, 111. i 157. br. HV izdaje borbenu Zapovjed:

1. Neprijatelj

Na potez r. Sava - s. Gašnjača kt 117 - s. Lipica - s. G. Barice - Barice - kt 97 - s. D. Barice - s. Zborište (Bjelaš) - kt 96 - kt 94. Izbile su snage sastava: jedan pješ. bataljun 327. part. brigade (+ četa Muslimana 100 ljudi)[18], jedan pješ. bataljun brigade TO Bos. Gradiška, jedinica jačine jednog pješadijskog bataljuna iz sastava 11. brigade TO i osinjske brigade, po dubini: Bijelo brdo, Derventa, Bos. Lužani raspoređen ostatak postrojbi. Do sada je uočeno na prednjem kraju grupiranje ljudstva i oružja: s. Gašnjača 50 ljudi, 1 OT, 1 tenk i 1 praga; s. Lipica 50 ljudi, 2 tenka i 1 praga; s. G. Barice 50-60 ljudi, 2 tenka; s. D. Barice 100 ljudi, 1 tenk; u rajonu s. Bjelaš na potezu od kt 96 do kt 94 agresor je ušao snagama 250 ljudi u rajonu šume Gaj sa 5 tenkova i 1 pragom /.../

Agresor će laganim nastupanjem uz podršku tenkova i praga nastojati zaposjesti prostor koji nisu zaposjele snage obrane BiH, te na dostignutoj liniji izvršiti utvrđivanje iste kao osnove za napadne aktivnosti. /.../

2. Naše snage

Naše snage jačine tri lake pješadijske brigade mješovitog sastava; 108. br. HV, TG-121 HV, BG-102 HV, 101. br. HVO, 1/103 br. HVO, samostalna satnija Čakovec i 2.'A' br. ZNG, ojačane jednom tenkovskom satnijom, te podržane jednim MAD-om iz sastava OG 'Istočna Posavina' izvode aktivnu obranu na crti: desno - r. Sava (378 km) - s. Potočani (južni dio sela -kod slova A) - s. Regovac - potok Mamenik - tt 93 (južno niz komunikaciju za oko 1 km) - r. Ukrina - s. Čardak -jugozapadnom stranom komunikacije s. Zborište do obodnog kanala - duž obodnog kanala (zapad -istok) do spoja sa glavnim obodnim kanalom (jug - sjever) - s. Lovrići - ekonomija u s. Kolibe Gornje - kt 90 - potokom Čađavica - Strug - r. sava, sa zadatkom stabilizirati crtu obrane aktivnom, upornom i elastičnom obranom, nanoseći neprijatelju gubitke u ž/s i MTS, spriječiti njegov dalji prodor. Kroz rajone obrane, slamati njegovu napadnu moć, te uz aktivna izviđačka djelovanja ispred prednjeg kraja stvarati uvjete za prelazak u ofenzivna djelovanja.

3. Susjedi

3.1. - Desno od TG-111 obranu organizira i izvodi TG-121 HV - Lijevo od TG-111 obranu organizira i izvodi 1/103 br. HVO - Po dubini nema snaga u pričuvi.

3.2. - Desno od 1/2. "A" obranu organizira i izvodi 3/101. br. HVO - Lijevo od 1/2. „A" obranu organizira i izvodi 2/108. br. HV - Po dubini nema snaga u pričuvi.

3.3. - Desno od TG-157. nema naših snaga (r. Sava) - Lijevo od TG-157. obranu organizira i izvodi TG-121. HV - Po dubini nema snaga u pričuvi.

4. Odlučio sam

Izvršiti uvođenje 111. br. HV, TG-157 br. HV i 1./2. „A" u zonu borbenog djelovanja desno - r.Sava (378 km), lijevo - s. Zborište (Škola), s osnovnim ciljem:

Učvrstiti, konsolidirati i stabilizirati obranu u datoj zoni povezivanjem i zatvaranjem međuprostora između već angažiranih postrojbi.

5. Zadatak postrojbama

5.1. – 1/2 „A" organizira obranu u rajonu: desno: križanje komunikacije N. Selo - Zborište - Čardak - s. Zborište (uključno). lijevo: škola u s. Zborište (isključno) po dubini: s. Parašlika sa zadatkom: postupnim nastupanjem uz osiguranje isturenih izviđačkih postrojbi, izvršiti posjedanje datog rajona obrane, a potom uz formiranje otpornih vatrenih točaka od sredstava podrške (tenkovi) učvrstiti i stabilizirati crtu fronte, te osigurati fizički spoj sa desnim (2/108.br.HV) i lijevim (5/101.HVO) susjedom. I time izvršiti zatvaranje slobodnog prostora, a zatim: pristupiti pripremama za ofanzivna borbena djelovanja. Gotovost obrane: 01. 10. 1992. god. do 20,00 sati.

5.2. - TG-157 br. HV organizira obranu u rajonu Desno: r. Sava (378 km.) Lijevo: potok Čelaruša Po dubini: s. Potočani (komunikacija) sa zadatkom; izvršiti redovitu zamjenu TG-102 i samostalne satnije Čakovec na borbenom položaju, aktivnom obranom uz nasilna izviđanja ispred p/k u sudjelovanju sa susjedima nanositi neprijatelju što veće gubitke i stvarati uvjete za prelazak u ofenzivna djelovanja.

Gotovost obrane: 02. 10. 1992.god. do 06,00 sati.

5.3. - 111. br. HV organizira obranu u rajonu: Desno: komunikacija Koraće - Lipica (kt 115 isključno). Lijevo: kt 97 (sjeverno za oko 600 m) Po dubini kt 93. Sa zadatkom: izvršiti zamjenu premorenog ljudstva iz sastava 4/101. HVO na borbenom položaju, učvrstiti i stabilizirati dati rajon obrane, te uz nasilna izviđačka djelovanja ispred p/k i uz sudjelovanje sa susjedima nanositi neprijatelju što veće gubitke u ž/s i MTS i uz dodatno angažiranje vlastitih sredstava (2. i 3. satnije tijekom naredna dva dana) stvoriti uvjete za prelazak u ofanzivna borbena djelovanja na pravcu ka s. Gornje Barice.

Gotovost obrane: 02. 10. 1992. god. do 06,00 sati.

Za dodatno angažiranje preostalih snaga (2. i 3. satnije) slijedi dopuna borbene zapovijedi.

6. P O B

U postrojbama formirati protuoklopne grupe sa sredstvima za blisku protuoklopnu borbu koje koristiti za borbu sa neprijateljskim oklopnim sredstvima na bliskim odstojanjima. POB na većim daljinama 2."A" i 111. br. HV vodit će oklopnim sredstvima iz sastava sopstvene postrojbe, a TG-157 br. HV uz podršku pridatth sredstava iz sastava 101. br. HVO.

7. Topnička podrška

Topničku podršku ostvariti vlastitim topničkim postrojbama (BVG) sa čime podržavati vlastitu postrojbu neposredno do 2 km ispred prednjeg kraja vlastite linije obrane. Vatru po dubini ostvarivati po zahtjevu topništvom: OG 'Istočna Posavina'. Topništvo OG ostvaruje vatre min. 800 m ispred prednje crte jedinice za koju se vatra ostvaruje. Zona sigurnosti za VBR je 1500 m ispred prednje crte.

Vrijeme potrebno za otvaranje vatre po zahtjevu je 20 min. za sve topničke postrojbe, a za VBR 30 min, te u skladu sa datim vremenima pravovremeno planirati traženje topničke podrške.

8. PZO

Imati osloncem na 63. Stlrd razmješten u zoni odgovornosti. Sopstvena formacijska sredstva PZO staviti u funkciju PZO i bit! u spremnosti za djelovanje po uočenim i najavljenim ciljevima.

9. Osiguranje borbenih djelovanja

Izvoditi osloncem na prirodne objekte. Težište inžinjerijskog osiguranja imati na izradi zaklona i skloništa za ljudstvo i MTS i zaprečavanju tenkoprohodnih pravaca. Za urađena MP Izraditi zapisnike, a o istima upoznati postrojbe na prednjem kraju obrane.

U pripremi za ofanzivna borbena djelovanja izvršiti prikupljanje i preraspodjelu priručnih i formacijskih sredstava za razminiranje.

- Obavještajno osiguranje

Putem izviđačkih jedinica i obavještajnog organa u postrojbi prikupljati podatke o neprijatelju ispred prednjeg kraja obrane, a o uočenim aktivnostima neprijatelja u dnevnom Izvješću (do 18,00) izvještavati ovo Zapovjedništvo u pismenom obliku.

- PNKBO

Sve vojnike oprmiti ba sredstvima za osobnu zaštitu, a u nedostatku istih koristiti priručna i mjesna sredstva. Izvršiti provjeru ispravnosti istih, stare i neispravne zamijeniti. U rajonu djelovanja postrojbe uspostaviti neprekidno osmatranje, a izviđača - osmatrača opremiti sredstvima za osmatranje, detekciju i identifikaciju BOT-at te na vrijeme obavještavati o rastalim promjenama pretpostavljeno zapovjedništvo.

- Sanitetska osiguranje

Prije kretanja na izvršenje borbenih zadataka postrojbu popuniti Sn MTS. Izvršiti razvijanje bataljunske SnSt, te zbrinjavanje p/o u toku borbenih aktivnosti činiti vlastitim snagama uz oslonac na MC Slav. Brod. U slučaju onemogućenog prijelaza preko mosta B, Brod - SL Brod transport p/o vršiti preko skele u s. Sijekovac. Sn osiguranje skelskog prijelaza na lijevoj obali r. Sava uz 24-satno dežurstvo Sn ekipom vršit će Sn vod 108. br. HV. Vršiti san. izviđanje uz stalnu kontrolu HE situacije, te preduzimanje mjera sprečavanja pojava i širenja zaraznih bolesti.

Kirurška ekipa iz sastava SnSl TG-1I1 će razviti kiruršku stanicu u rajonu B. Broda (objekat Doma sportova). Nakon kirurške obrane transportirati p/o u stacionar kojeg će formirati Sn vod TG-lll u rajonu s. D. Andrijevci.

- Logističko osiguranje

Logističko osiguranje imati osloncem na logističku bazu OG „Istočna Posavina". Za izvršenje zadatka postrojbu popuniti sa 2 b/k, 1 suhi obrok za 2 dana, osigurati 2 l. tekućine borac/dan. Prehranu postrojbe vršiti osloncem na logističku bazu OG.

10. Zapovijedanje i veza

Vezu održavati prema Planu rada veze. Za uspostavu LB veze sa postrojbama max. koristiti postojeće položene PTK kablove. Za zaštitu Informacijama, koristiti dokumente TZP, te se max, osloniti na žičane veze, a u slučaju uništenja ili prekida žicanih veza koristiti kurirsku službu.

Za Zapovjednik-a: brigadir, Vinko Štefanek (potpis, B. Jezidžić)

Nastavak slijedi


 

[1] Služba za motrenje i obavješćivanje RH - 985, Slavonski Brod
[2] Dnevnik veze 108.br.HV
[3] Isto (Na žalost, 101. br. HVO nije „to zatvorila." op. J.Z.)
[4] Isto
[5] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-773, Slavonski Brod, 01.10.1992. god.
[6] Ratni dnevnik 108. br. HV
[7] Isto
[8] Dnevnik veze 108.br.HV
[9] Isto
[10] Ratni dnevnik 108. br. HV
[11] Dnevnik veze 108.br.HV
[12] TG – 3 VRS, Slavko Lisica, „Komandant bez potrebe", Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, 2000. god., str. 105-107.
[13] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-781, Slavonski Brod, 01.10.1992. god.
[14] OGIP, Zapovjed Zapovjednika – Zapovjedništvu 111. i 157 br. HV, Borbena zapovjed, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-777, Slavonski Brod, 01.10.1992. god.
[15] OGIP, Zapovjed Zapovjednika – Zapovjedništvu OZ Osijek, Zapovjed, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-778, Slavonski Brod, 01.10.1992. god.
[16] I kada se posljednji borac iz reorganizirane 139. br. HV, odnosno 36. mtb. HV, odnosno, na ovom „terenu", 4. bojne 108. br. HV, izvukao iz bojeve prostorije, u njoj su ostali, lječnik te postrojbe, dr. Milan Bitunjac sa svojim vozačem Markom Andrijevićem (Šumarom) i cijelim odjeljenjem sn.sl. – kao ispomoć 108.br.HV.
[17] Zapovjedništvo 108. br. HV – Zapovjedniku OGIP Izvješće-zahtjev, Klasa: 81/92-02, Ur.br: 2130-11/92-1125 od 01.10.1992.god.
[18] Riječ je o dragovoljačkoj muslimanskoj bojni "Meša Selimović", organizirane po odobrenju generala VRS, Slavka Lisice. (Lisica, „Komandant po potrebi", str. 133-134. Sombor, 1995. god.)

Broj komentara: 0

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Bio je 3. studenog i bila su - 3°C

Dogodilo se na današnji dan

Bio je 3. studenog i bila su - 3°C

3.11.2021. | 7:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umro je akademik Stjepan Babić

U 96. godini

Umro je akademik Stjepan Babić

28.8.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Darujte krv, očuvajte život"

Svjetski dan darivatelja krvi

"Darujte krv, očuvajte život"

14.6.2021. | 11:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tito nije želio mijenjati datum kojeg je narod već prihvatio

Rođendan Josipa Broza Tita

Tito nije želio mijenjati datum kojeg je narod već prihvatio

25.5.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sam spomen njegovog imena i danas izaziva podjele

Obljetnica rođenja

Sam spomen njegovog imena i danas izaziva podjele

5.5.2021. | 10:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako je živio i umro veliki Đuro Đaković

Simbol borbe za radnička prava

Kako je živio i umro veliki Đuro Đaković

25.4.2021. | 16:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

Na današnji dan

Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

26.2.2020. | 9:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

Mađunarodni dan slijepih osoba

Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

15.10.2018. | 15:55
SBplus.hr, Slavonski Brod : Takvi se rijetko rađaju

Na današnji dan rođen je dr. A. Štampar

Takvi se rijetko rađaju

1.9.2018. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10. travnja - Dan kad se spustila tama

Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10.4.2018. | 0:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za vodne resurse vodit će se ratovi

Odgovor je u prirodi

Za vodne resurse vodit će se ratovi

22.3.2018. | 9:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

Invalidi rada i osobe s Down sindromom

Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

21.3.2018. | 13:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tate, hvala vam što postojite!

Za sve dobre hrvatske očeve

Tate, hvala vam što postojite!

19.3.2018. | 12:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

Brodskoj gimnaziji stoti rođendan

Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

19.2.2018. | 17:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

Boris Dežulović

Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

27.2.2017. | 0:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kronologija oslobađanja brodske vojarne

Domovinski rat

Kronologija oslobađanja brodske vojarne

16.9.2016. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

Tijekom 1992. godine

Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

22.9.2014. | 10:13
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani razbili obruč oko Vukovara

Na današnji dan

Brođani razbili obruč oko Vukovara

19.9.2014. | 23:49
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prva prvoligaška utakmica Marsonije

Na današnji dan 1994.

Prva prvoligaška utakmica Marsonije

14.8.2014. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :