Gospodarstvo

Objavljeno: 28.5.2021. u 19:00
Prikaza: 1549
|
Autor: D.Z./SBplus

Donosimo iz registra projekata (6)

Vodovod radi na projektima vrijednim 1,5 milijardi kuna

Slavonski Brod : Vodovod radi na projektima vrijednim 1,5 milijardi kunaSlavonski Brod iz zraka i logo Vodovoda(Foto: Princeps j.d.o.o./SBplus)

Cilj projekta Brod II (vrijednog oko 496 milijuna kuna), koji posjeduje svu potrebnu projektnu dokumentaciju, je doprinos unapređenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Slavonski Brod (Brodski Stupnik, Garčin, Donji Andrijevci, Slavonski Brod).

SLAVONSKI BROD - Skoro polovica ukupne vrijednosti 62 projekta koja je Grad Slavonski Brod prijavio u nacionalni registar projekata odlazi na ulaganja slavonskobrodskog trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Name, od 3 milijarde kuna, kolika je procijenjena vrijednost projekata koja su Grad Slavonski Brod, gradska trgovačka društva i gradske javne ustanove prijavile u navedeni registar, na projekte TD Vodovod otpada čak 1,49 milijardi kuna. Najveći dio toga iznosa odnosi se na dva velika projekta Brod II (496 milijuna kuna) i Brod III (507 milijuna kuna).

Nacionalni registar projekata je Republika Hrvatska ustrojila kao preduvjet za korištenje sredstava proračuna i sredstava EU namijenjenih Republici Hrvatskoj. Europska unija u sljedećoj perspektivi naglašava ulaganje u prirodne resurse i okoliš što podrazumijeva poticanje digitalizacije, inovacija i zelenih politika. U skladu sa smjernicama EU, Grad Slavonski Brod je odlučio svoje projekte prilagoditi upravo onim politikama koje će biti financirane u sljedećem razdoblju (2021.-2027.). Prijava navedenih projekata u nacionalni registar je osnovni preduvjet za povlačenje sredstava iz europskih fondova.

Za neke ovdje navedene projekte Vodovoda izrada projektne dokumentacije je vrlo zahtjevna, što će, dovesti do toga da će kraće trajati izvođenje samih radova, nego što je trajala izrada projektno-tehničke dokumentacije.

U suradnji s Razvojnom agencijom Grada Slavonskog Broda predstavljamo projekte prijavljene od strane Grada, njegovih poduzeća i javnih ustanova u navedenom registru za koje se financiranje očekuje kroz novu perspektivu. Ovdje predstavljamo 11 projekata Vodovoda, a koji su prijavljeni, zajedno sa još 51 projektom, u nacionalni registar projekata.

U Vodovodu su nam napomenuli kako je za većinu ovdje navedenih projekata izrada dokumentacije vrlo zahtjevna, što će dovesti do toga da će kraće trajati izvođenje samih radova, nego što je trajala izrada projektno-tehničke dokumentacije. To se posebice odnosi na projekt Brod II u sklopu kojega je bilo potrebno riješiti velik broj imovinsko-pravnih odnosa oko zemljišta te ishoditi značajan broj građevinskih dozvola. 

Od 11 dolje navedenih projekata, za realizaciju je trenutno spremno njih četiri, vrijednih oko 572 milijuna kuna, jer isti posjeduju svu potrebnu dokumentaciju. Spremna su tri fazna projekta te cijeli Brod II. Većina navedenog ulaganja (496 mil. kn) Vodovoda kroz Brod II bi se realizirala izvan Slavonskog Broda, jer su međusobno najudaljenije točke obuhvata razmaknute skoro 50 km (od Brodskog Stupnika na zapadu BPŽ, do Donjih Andrijevaca na istoku BPŽ). Brod II obuhvatio bi, između ostaloga, Brodsko Vinogorje i Podvinje i riješio dugogodišnje probleme građana toga dijela Slavonskog Broda sa postojećom, neadekvatnom, vodno-komunalnim infrastrukturom.

Projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci", poznatiji kao Brod II, obuhvaća izgradnju vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanje na području naselja grada Slavonski Brod, Grabarje, Podcrkavlje, Rastušje, Tomica, Rušćica, Bartolovci, Gromačnik, Sibinj, Slobodnica, Završje, Donja Vrba, Gornja Vrba, Bukovlje, Vranovci, Brodski Stupnik, Stari Slatinik, Gornji Andrijevci, Bicko Selo, Garčin, Sapci, Selna, Trnjani, Zadubravlje, Donji Andrijevci i Staro Topolje. 

Proširenje sustava odvodnje
Proširenje sustava odvodnje na uslužnom području Vodovod d.o.o. za aglomeracije koje su određene u projektu Brod 3 u dugoročnom investicijskom planu (aglomeracija Bebrina-S.Kuti-Kaniža-Zbjeg i aglomeracija N.Grad-Oprisavci-Klakar s UPOV-ima).
 • Prijavitelj projekta: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 165.973.600 kn
 • U tijeku je izrada projekte dokumentacije 
Rekonstrukcije vodoopskrbne mreže
Projekt je podijeljen u 3 faze. Kroz prvu fazu projekta  predviđena je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Slavonskom Brodu u dužini od 22.122,34 m uz prespajanje postojećih priključaka - ukupno 1855 priključaka te rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Donjim Andrijevcima u dužini od 3.656,75 m uz prespajanje postojećih priključaka - ukupno 178 priključaka.
Projekt posjeduje sve potrebne dozvole, dok je kroz 2 i 3 fazu predviđena Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području grada Slavonskog Broda i općina Bukovlje, Klakar, Podcrkavlje, Donji Andrijevci, Vrpolje, Bebrina, Brodski Stupnik i Oriovac.
 • Prijavitelj projekta: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 110.000.000 kn (faza 1 – 26.000.000 kn, faza 2- 74.000.000 kn, faza 3 – 10.000.000 kn)
 • Za fazu 1 projektna dokumentacija je potpuno spremna, dok su faza 2 i 3 trenutno u projektiranju. 
Proširenje vodoopskrbnog sustava na uslužnom području Vodovod d.o.o.
Projekt je podijeljen u 2 faze. Kroz prvu fazu je predviđena gradnja magistralnog cjevovoda od Trnjana do Šušnjevaca ukupne dužine 2.303,81 mDN150 i DN200, magistralnog cjevovoda Lužani - Slavonski Kobaš ukupne dužine8.726,27 m DN 160 te  distributivnog cjevovoda u naseljima Šušnjevci i Korduševci.
 • Prijavitelj projekta: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 52.000.000 kn (faza 1 – 18.000.000 kn, faza 2- 34.000.000 kn) 
 • Za fazu 1 projektna dokumentacija je potpuno spremna, dok je faza 2 trenutno u projektiranju. 
Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci
Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Slavonski Brod, Garčin, Brodski Stupnik, Donji Andrijevci u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju  (98/83/EZ). Duljina vodovoda 48,86 km, a odvodnje 146,95 km. Broj priključaka na vodu 4.227, a na odvodnju 10.491.
Planirana je 100% pokrivenost vodoopskrbom na području konačno definirane aglomeracije, priključenost nije planirana 100% (povećanje priključenosti s 80% na 92%) u cilju realnijeg planiranja indikatora i njihove uspješne realizacije. Ukupno 10.747 stanovnika biti će obuhvaćeno uslugom poboljšane vodoopskrbe kao rezultat ovog projekta.
Opći cilj projekta je doprinos unapređenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Slavonski Brod (Brodski Stupnik, Garčin, Donji Andrijevci, Slavonski Brod).
Specifični ciljevi projekta su:
- ispunjavanje osnovnih zahtjeva Direktive 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda,
- povećanje priključenosti stanovništva s područja aglomeracije na javni sustav vodoopskrbe (za 10.747 stanovnika) i odvodnje i pročišćavanja (za ukupno 29.852 ES opterećenja)
- povećanje postotka priključenosti na vodoopskrbu (iz 80% na 92%) i na odvodnji (iz 59% na 93%)
- smanjenje opterećenja voda od nepročišćenih otpadnih voda,
- veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,
- osiguranje kvalitetnih uvjeta za život stanovništva predmetnog područja,
- sigurna i kontinuirana opskrba pitkom vodom na razmatranom području, u skladu sa zahtjevima Direktive 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju
 • Prijavitelj projekta: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 496.586.247 kn
 • Projekt posjeduje svu potrebnu projektnu dokumentaciju. 
Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u aglomeracijama Lužani, Oriovac, Vrpolje, Beravci, Kopanica, Gundinci, Sikirevci i Slavonski Šamac
Kroz projekt je predviđena izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u aglomeracijama Lužani, Oriovac, Vrpolje, Beravci, Kopanica, Gundinci, Sikirevci i Slavonski Šamac.Duljina vodovoda 25,22 km, a odvodnje 131,16 km. Broj priključaka na vodu 3.226, a na odvodnju 14.090. Dio projekta je i izgradnja 2 UPOV-a: Pričac 4.500ES i S.Šamac 12.000 ES."
 • Prijavitelj projekta: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 507.713.000 kn
 • Studija izvodljivosti završena je 2019. i predana PT1 i PT2. Čeka se slanje Jaspers stručnjacima od strane PT. U tijeku je izrada projekte dokumentacije.
Zdenci na crpilištu Sikirevci
Izgradnja i opremanje dva nova zdenca kapaciteta po 100l/s za podizanje kapaciteta i sigurnosti budućih potreba vodoopskrbe na području Brodsko-posavske županije. Radi se o dugoročnoj investiciji koja će se analizirati u suradnji s Hrvatskim vodama i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.
 • Prijavitelj: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 10.000.000 kn 
Uređaj za kondicioniranje Sikirevci
Izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode na crpilištu Sikirevci radi povećanja sigurnosti kvalitete vodoopskrbe u budućem razdoblju. Naime, trenutna kvaliteta vode na crpilištu Sikirevci, uslijed klimatskih promjena i promjene vodostaja na slivu rijeke Save u budućnosti može doći u pitanje. Stoga je Vodovod d.o.o. pokrenuo pripremu ove investicije kako bi se u slučaju potrebe ona brzo mogla realizirati.
 • Prijavitelj: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 21.000.000 kn 
 • U tijeku je pilot projekt odabira najpovoljnije tehnologije kondicioniranja u suradnji s Hrvatskim vodama i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. 
Izgradnja solarnih elektrana
Projekt povećanja energetske učinkovitosti izgradnjom solarnih elektrana na crpilištima Jelas i Sikirevci, CS Bicko Selo i na UPOV Sl. Brod s izgradnjom kogeneracijskog uređaja na bioplin na UPOV-u Slavonski Brod:Fotonaponska elektrana UPOV 300 kW,Kogeneracijsko postrojenje na bioplin snage 190 kW električne energije + 230 kW toplinske energije,Crpilište:Fotonaponska elektrana Crpilište Jelas 520 kW,Fotonaponska elektrana na CS Sikirevci 150 kW,Fotonaponska elektrana CS Bicko Selo 100 kW.
 • Prijavitelj: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 16.000.000 kn
 • U tijeku je izrada tehničke dokumentacije.
Modernizacija postrojenja na crpilištu Jelas
Modernizacija uređaja za kondicioniranje pitke vode na crpilištu Jelas instalacijom novog upravljačkog sustava SCADA-e sa zamjenom dijela opreme. Rekonstrukcija objekata oštećenih slijeganjem terena na području crpilišta Jelas. Plan je ugradnja energetski učinkovitije opreme. U tijeku je analiza mogućih rješenja u suradnji s Građevinskim fakultetom Osijeku, Katedra za geotehniku. Cilje projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti objekata u kojima borave ljudi (kontrolna zgrada i laboratorij na crpilištu Jelas).
 • Prijavitelj: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 11.000.000 kn
 • U tijeku je izrada tehničke dokumentacije.
Kompostirnica UPOV Sl. Brod                                 
Izgradnja kompostirnice u sklopu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu. Kompostiranje bi bio završni dio tehnološkog procesa pročišćavanja otpadnih voda. Provodilo bi se  mješanjem mulja od obrade komunalnih otpadnih  voda s uređaja za pročišćavanje sa zelenim otpadom. Konačni proizvod bi bio kompost klase III, koji više ne bi imao status otpada.
 • Prijavitelj: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Vrijednost projekta: 8.000.000 kn
 • U tijeku je izrada tehničke dokumentacije.
Projekt smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu na području općina
Projekt „Upravljanje gubicima vode podsustav Slavonski Brod" predstavlja uspostavljanje zona vodoopskrbnog sustava te realizaciju izgradnje mjernih i mjerno regulacijskih okana (ukupnog iznosa 73 okna) u istim, kontrolu rada i ispravnosti opreme i uređaja i prilagođavanje funkcionalnosti svih raspoloživih rješenja realnim uvjetima u sustavu. Uspostavljanje sustava daljinskog nadzora (SCADA sustav) te implementacija tehničkog informacijskog sustava.
Također se očekuje da u ugovorenom prijelaznom razdoblju provodi i aktivnosti aktivne kontrole curenja (traženje neprijavljenih curenja na 930 km vodoopskrbne mreže) u novoizgrađenim (novo uspostavljenim) zonama i također sanacije mjesta curenja (u okvirima definiranim troškovnikom). Sastavni dio projekta je i nabavka uređaja i opreme za efikasno upravljanje gubicima u vodoopskrbnom sustavu.
Poseban naglasak je na usvajanju procedura upravljanja sustavom, u domeni kontrole gubitaka vode te usvajanje znanja i vještina o istome, radnika Vodovod d.o.o. Slavonski Brod.
U konačnici očekuje se provedba izgradnje okana, puštanja u rad i kasnije održavanje novo uspostavljenih zona (uključujući i aktivno djelovanje kroz traženje curenja i sanacije istih) ostvari smanjenje gubitaka vode ali i uspješno usvajanje znanja i vještine djelatnika društva koji će dalje biti u stanju samostalno kontrolirati gubitke vode.
 • Prijavitelj: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
 • Ukupna vrijednost projekta je 96.000.000 kn, a sam projekt je podijeljen u 3 faze: Projekt upravljanja gubicima, faza 1 (31.000.000 kn); Projekt upravljanja gubicima, faza 2 (20.000.000 kn); Projekt upravljanja gubicima, faza 3 (45.000.000 kn)
 • Za fazu 1 projekta potpisan je Okvirni sporazum sa izvođačem u trajanju od četiri godine.


Broj komentara: 0

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radnici na ulicu, pogon na prodaju

'Nitko nije prihvatio ponudu'

Radnici na ulicu, pogon na prodaju

16.11.2021. | 7:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Objavljeno koliko godišnje zaradi predsjednik Uprave Đ.Đ.

Prvi put javnosti poznate informacije

Objavljeno koliko godišnje zaradi predsjednik Uprave Đ.Đ.

12.10.2021. | 21:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Najveće privatno ulaganje dogodit će se upravo u Slav. Brodu

Prodao crpke kako bi uložio u elektranu

Najveće privatno ulaganje dogodit će se upravo u Slav. Brodu

7.10.2021. | 10:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Završena je izgradnja poduzetničkog inkubatora InnoBrod

EU projekt vrijedan 15,5 mil. kn

Završena je izgradnja poduzetničkog inkubatora InnoBrod

4.10.2021. | 20:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Donosimo podatke o TOP 50 brodskih tvrtki u prošloj godini

Po prihodu, dobiti i broju zaposlenih

Donosimo podatke o TOP 50 brodskih tvrtki u prošloj godini

29.9.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Boxmark otpušta 259 radnika iz pogona u Gornjoj Vrbi

'Odluka je bila teška, ali neophodna'

Boxmark otpušta 259 radnika iz pogona u Gornjoj Vrbi

14.9.2021. | 20:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Ubiru velike novce, a mi ne znamo ni komu niti za što idu'

Čitatelj oštro kritizira:

'Ubiru velike novce, a mi ne znamo ni komu niti za što idu'

13.8.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovdje će inovatori moći jeftino unajmiti poslovni prostor

Poduzetnički inkubator InnoBrod

Ovdje će inovatori moći jeftino unajmiti poslovni prostor

27.7.2021. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : U Slavonskom Brodu je izgrađena peta hrvatska CNG punionica

Jedina između Zagreba i Beograda

U Slavonskom Brodu je izgrađena peta hrvatska CNG punionica

20.5.2021. | 19:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Do kraja travnja aktivna četiri zanimljiva natječaja

HZMO i MUP traže djelatnike

Do kraja travnja aktivna četiri zanimljiva natječaja

23.4.2021. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brodska tvrtka svoj vozni park prebacuje na prirodni plin

Uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša

Brodska tvrtka svoj vozni park prebacuje na prirodni plin

22.3.2021. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Donosimo podatke o TOP 50 slavonskobrodskih tvrtki u 2019.

Po prihodu, dobiti i broju zaposlenih

Donosimo podatke o TOP 50 slavonskobrodskih tvrtki u 2019.

26.10.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sa sto radnika manje proizvodimo jednak broj vagona mjesečno

Nakon novih odluka Skupštine Grupe:

Sa sto radnika manje proizvodimo jednak broj vagona mjesečno

25.8.2020. | 18:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pogledajte što planiraju raditi u Rafineriji Brod

'Otpuštanja radnika neće biti'

Pogledajte što planiraju raditi u Rafineriji Brod

19.8.2020. | 20:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uskoro će ovim cijevima do Rafinerije 'putovati' plin

Plinofikacija pri kraju?

Uskoro će ovim cijevima do Rafinerije 'putovati' plin

21.7.2020. | 12:58
SBplus.hr, Slavonski Brod : Najavili Glavnu skupštinu Društva

O čemu će raspravljati?

Najavili Glavnu skupštinu Društva

16.7.2020. | 18:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : U Izvješću otkrili jedina dva moguća scenarija

Kako su poslovali prva tri mjeseca 2020.

U Izvješću otkrili jedina dva moguća scenarija

6.6.2020. | 21:00

Vezani članci

SBplus.hr, Slavonski Brod : Slavonski Brod je prijavio projekte vrijedne 3 milijarde kn

EKSKLUZIVNO donosimo popis

Slavonski Brod je prijavio projekte vrijedne 3 milijarde kn

14.5.2021.
Za Nacionalni plan oporavka bit će prihvatljivi troškovi od veljače 2020. godine, pa postoji mogućnost da se i izgradnja novoga autobusnoga kolodvora, koja se polako bliži kraju, sufinancira EU sredstvima.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad, Brod-plin, Vrtić, Galerija i UZGSO ulažu 75.000.000 kn

Donosimo buduće gradske projekte (1)

Grad, Brod-plin, Vrtić, Galerija i UZGSO ulažu 75.000.000 kn

23.5.2021.
U članku predstavljamo 10 projekata, vrijednih oko 75.000.000 kuna, koje žele pokrenuti Brod-plin d.o.o., Grad Slavonski Brod, Ustanova za gospodarenje sportskim objektima, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda i Dječji vrtić "Ivana Brlić Mažuranić" Slavonski Brod.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nova tri projekta u Tvrđavi vrijedna su 145 milijuna kuna

Donosimo buduće gradske projekte (2)

Nova tri projekta u Tvrđavi vrijedna su 145 milijuna kuna

24.5.2021.
U nastavku predstavljamo devet projekata, vrijednih oko 240.000.000 kn koje želi realzirati Grad Slavonski Brod.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Slavonski Brod želi izgraditi svoj Dom za starije i nemoćne

Donosimo buduće gradske projekte (3)

Slavonski Brod želi izgraditi svoj Dom za starije i nemoćne

25.5.2021.
U nastavku predstavljamo deset projekata, vrijednih oko 169.750.000 kn koje želi realizirati Grad Slavonski Brod.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li Grad povući sredstva iz EU za kolodvor i stadion?

Donosimo iz registra projekata (4)

Hoće li Grad povući sredstva iz EU za kolodvor i stadion?

27.5.2021.
Od 62 projekta Grada Slavonskog Broda navedena u nacionalnom registru projekata, a koja su prijavljivana od listopada 2020., njih devet je u međuvremenu započelo sa provedbom. Ukupna vrijednost tih projekata koji se trenutno provode je oko 165 milijuna kuna.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prvi pješačko-biciklistički nadvožnjak, preko pruge, u RH

Donosimo buduće gradske projekte (5)

Prvi pješačko-biciklistički nadvožnjak, preko pruge, u RH

28.5.2021.
Pješačko-biciklistički nadvožnjak preko željezničke pruge bi spojio kružni tok na Glogovici (kod ulaza u naselje Andrije Hebranga) na jugu, sa Željezničkom ulicom na sjeveru, prema Osječkoj ulici.
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :