Gospodarstvo : Ugostiteljstvo

Objavljeno: 15.12.2017. u 13:45
Prikaza: 8805
|
Autor: JZ/SBplus

Institucije sustava bi to mogle i bolje

O radu brodskih birtija svi sve znaju, al' previše ne haju

Slavonski Brod : O radu brodskih birtija svi sve znaju, al' previše ne haju 'Pijana ulica' s najekskluzivnijom 'šatoraškom' birtijom (Foto: JZ/SBplus/arhiva)

Policijska postaja Slavonski Brod ne sudjeluje direktno u donošenju odluke, ali je upućivala prijedloge o radnom vremenu kafića i noćnih klubova s ciljem rješavanja problema u korist građana.

SLAVONSKI BROD - Nakon opetovane intervencije stanovnika brodske 'Pijane ulice', koncem studenog, u prilogu Građanima je uskraćen mir, jer moćnima odgovara nemir, objavili smo njihove pritužbe, stavove i intervencije kod institucija sustava te rezultate tih prijava. Uglavnom, ljudi se žale, institucije povremeno interveniraju, a problem buke ostaje.

Odmah po objavi članka, u ime Disco cluba 'Alfa', odvjetnik Tomislav Skutari uputio nam je "Zahtjev za objavu ispravka netočnih informacija" u kojem je, između ostalog, tražio da "ispravimo netočnu i lažnu informaciju" te "da se javno ispričamo" i "uklonimo tekst iz članka koji se odnosi na Club Alfa".

Budući da smo tek prenijeli sadržaje građanskih pritužbi koje su oni uputili institucijama sustava te stavove potpisanih stanara središta Slavonskog Broda - a tome ništa dodavali nismo - držimo kako ćemo na sudu, kojim nam prijeti zastupnik Cluba Alfa, lako dokazati da ništa netočno niti lažno prenijeli nismo. U slučaju da, po okončanju procesa, Sud naloži objavu "ispravke netočnih navoda" to ćemo i učiniti, ali niti jedan zarez, iz niti jednog objavljenog članka, brisati nećemo.

Javno prenoseći mišljenja, stavove i bijes građana - zbog uznemiravanja koje godinama, svakodnevno, doživljavaju zahvaljujući neradu institucija sustava - u dobroj vjeri, nastavili smo istraživati temu na način da smo i sami obratili se nadležnima.

Evo koga i što smo pitali 15. studenog 2017.

Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb
Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV., 35000 Slavonski Brod
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod

U Slavonskom Brodu, posebno u njegovu središtu, zbog ne odgovarajućih uvjeta za rad,  ugostiteljski objekti proizvode buku iznad Zakonom dopuštene razine.
Taj problem multiplicira se zbog činjenice da, ustvari, "dnevnim" lokalima dopušteno je raditi i noću, mada za to nisu tehnički opremljeni niti ispunjavaju elementarne uvjete zaštite od buke. O kakvim sve problemima je riječ pisali smo i u članku "Građanima je uskraćen mir, jer moćnima odgovara nemir", objavljen na portalu SBplus.hr
U cilju poticanja "institucija države" da građanima pomognu riješiti ovaj problem, a temeljem članka 6. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) te čl. 10. st. 2. i čl. 11. st. 3., a sukladno čl. 12. st.1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) obraćamo Vam se s molbom da nam odgovorite:
1. Jesu li Vaše službe, odgovorne za tu oblast, upoznate s problemom te jesu li poduzimali mjere i radnje kako bi problem bio riješen na korist građana i poduzetnika? Ako jesu, koje radnje?
2. Kao jedan od državnih (lokalnih) subjekata, namjeravate li pokretati inicijativu za bolje uređenje režima rada ugostiteljskih objekata - po vrstama lokala i njima dopuštenu vremenu rada?

OVAKO SU OGGOVORILE INSTITUCIJE SUSTAVA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 29 . 11. 2017. 11:28

Problematika iz podneska utvrđena je odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) a inspekcijski nadzor nad primjenom njega (čl. 16.) obavljaju sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva te njihova postupanja utvrđena su u čl. 18. toga zakona.
Dakle, primjedbe iz podneska nisu u nadležnosti ovoga ministarstva.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može svojom odlukom produžiti radno vrijeme npr. caffe barova i do ujutro, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.

Ministarstvo turizma, 30. 11. 2017. 13:34

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani" i "Barovi" propisano je od 6.00 do 24.00 sata (člankom 9. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti - Narodne novine, broj 85/15  i 121/16, npr. ugostiteljskih objekata vrste caffe bar) te predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom može produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata (prema stavku 2. ovoga članka), bilo svih ili samo pojedinih vrsta, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja (iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka).

Dakle predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može svojom odlukom produžiti radno vrijeme npr. caffe barova i do ujutro, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.

Za problematiku prekoračenja radnog vremena ugostiteljskih objekata nadležna je turistička inspekcija, za problematiku prekomjerne buke iz ugostiteljskih objekata nadležna je sanitarna inspekcija, a za problematiku remećenja javnog reda i mira nadležna je policija. U predmetnoj prijavi navodi se da je već upućena navedenim tijelima, a Ministarstvo turizma nije upućeno na rješavanje prekomjerne buke iz ugostiteljskih objekata u centru Slavonskog Broda. Ministarstvo turizma može po zahtjevu izvršiti upravni nadzor nad odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata u Slavonskom Brodu, tj. da li je ta odluka donesena sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ministarstvo zdravstva,  30. 11. 2017. 13:49

Sukladno odredbi članka 4. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti.

Odredbom članka 5. citiranog Zakona definirano je kako dan traje 12 sati, od 7-19 sati, večer 4 sata, od 19-23 sata, a noć traje 8 sati, od 23 do 7 sati.

Odredbom članka 16. stavak 2. Zakona o zaštiti od buke propisano je kako inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva.

Iznimno od odredbe stavka 2. navedenoga članka nadzor nad provedbom odluka predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju članka 6. stavak 2. i članka 10. ovoga Zakona provodi komunalno redarstvo. Komunalno redarstvo pri provedbi nadzora ovlašteno je poduzimati upravne mjere propisane člankom 18. stavkom 1. točkama 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti od buke, predlagati pokretanje prekršajnog postupka sukladno članku 19. stavku 1. točkama 1., 2., 3., 4., i 9. i naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6 citiranog Zakona.

Komunalno redarstvo pri provedbi nadzora ovlašteno je poduzimati upravne mjere propisane člankom 18. stavkom 1. točkama 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti od buke, predlagati pokretanje prekršajnog postupka sukladno članku 19. stavku 1. točkama 1., 2., 3., 4., i 9. i naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6 citiranog Zakona.

1. Sanitarna inspekcija Službe za istočnu Hrvatsku, Ispostave Slavonski Brod, upoznata je sa problematikom buke iz ugostiteljskih objekata u Slavonskom Brodu putem predstavki građana te provedbom ciljanih inspekcijskih nadzora vezano za  provedbu mjera zaštite od buke. U više navrata inspekcijski nadzori provođeni su i u suradnji sa djelatnicima PU Brodsko-posavske u čijoj nadležnosti je i remećenje javnog reda i mira. Prilikom utvrđenih povreda odredbi Zakona o zaštiti od buke sanitarni inspektori  donosili su upravne mjere kojima su subjektima naređivali provedbu akustičkih mjerenja te poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke, zabranjivali uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke, zabranjivali obavljanje djelatnosti zbog buke, zabranjivali obavljanje djelatnosti, ako je ista započeta bez rješenja Ministarstva zdravstva kojim se utvrđuje da su provedene mjere zaštite od buke, zabranjivali uporabu izvora buke koji nisu navedeni u rješenju o provedenim mjerama zaštite od buke. Za utvrđene prekršaje izricane su novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja (mandatne kazne) te pokretani optužni prijedlozi pred mjesno nadležnim prekršajnim sudom.

2. Što se tiče radnog vremena ugostiteljskih objekata sanitarna inspekcija ne sudjeluje u donošenju odluka o radnom vremenu.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata, sukladno odredbi članka 9. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine" broj 85/15) propisuje Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, između ostaloga:

− propisuje razloge za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata,

− može produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja,

− može u određenim dijelovima područja jedinice lokalne samouprave odrediti produženo radno vrijeme svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata iz stavka uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave može:

− po službenoj dužnosti rješenjem, za pojedine ugostiteljske objekte najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog u skladu s kriterijima propisanim istom odlukom predstavničkog tijela,

− na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).

Sanitarna inspekcija, obzirom na učestalost kršenja odredbi Zakona o zaštiti od buke, može od izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave zatražiti skraćivanje djelatnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte.

Sanitarna inspekcija, obzirom na učestalost kršenja odredbi Zakona o zaštiti od buke, može od izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave zatražiti skraćivanje djelatnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte.

Grad slavonski Brod upravni odjel za lokalnu samoupravu,1. 12. 2017.

Na temelju pristiglih prijava građana, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo svaki puta obavijesti Sanitarnu inspekciju koja je nadležna za sankcioniranje vlasnika ugostiteljskih objekata zbog neodgovarajućih uvjeta rada, a upravo u tu kategoriju pripada i problem prekomjerne buke u ugostiteljskim objektima.

Svakako moramo napomenuti da Grad Slavonski Brod podržava donošenje pozitivnih zakonskih propisa koji se odnose na ovo pitanje te da je Čitavo vrijeme otvoren i za komunikaciju sa ugostiteljima kako bi se pronašlo najbolje moguće rješenje po pitanju radnog vremena ugostiteljskih objekata.

Brodsko-posavska županija ured župana, 4. 12. 2017.

Kako Brodsko-posavska županija nije nadležna za pitanja koja se u upitu navode, nije vlasnik spomenute informacije i s istom ne raspolaže, Zahtjev je ustupljen na daljnje postupanje Upravi za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva, Sektor županijske sanitarne inspekcije- Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Slavonski Brod (P.Krešimira IV 1, Slav. Brod) i Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji (P.Krešimira IV 1, Slav. Brod).

Policijska postaja Slavonski Brod ne sudjeluje direktno u donošenju odluke, ali je upućivala prijedloge o radnom vremenu kafića i noćnih klubova s ciljem rješavanja problema u korist građana.

Policijska uprava brodsko-posavska, 8. 12. 2017. 07:57

U svezi vašeg upita o buci u Slavonskom Brodu koju stvaraju ugostiteljski objekti, izvješćujemo Vas da su policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske postupili po svakoj zaprimljenoj dojavi o buci iz ugostiteljskih lokala. Policijski službenici interveniraju u slučajevima dojava građana i samoinicijativno, prilikom redovitih ophodnji.

Nadalje, policijski su službenici pružali pomoć djelatnicima sanitarne i turističke inspekcije prilikom nadzora pojedinih objekata vezano uz poštivanje odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kao i po pitanju prekršaja iz Zakona o zaštiti buke, kojom prilikom su djelatnici sanitarne inspekcije podnosili odgovarajuće prekršajne prijave protiv vlasnika ugostiteljskog objekta.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, radno vrijeme ugostiteljskih objekata propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom. Policijska postaja Slavonski Brod ne sudjeluje direktno u donošenju odluke, ali je upućivala prijedloge o radnom vremenu kafića i noćnih klubova s ciljem rješavanja problema u korist građana.

S navedenom problematikom su upoznati predstavnici Grada Slavonskog Broda, između ostaloga i na nedavnom sastanku u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj, a kako bi poduzeli radnje iz svoje nadležnosti. Predstavnici Vijeća za prevenciju će također pokušati dogovoriti određena rješenja na dobrobit društvene zajednice.

Na dopunsko pitanje SBplus-a od 8.12.2017. u 08:58 sati, koje je glasilo: Bili bismo Vam zahvalni ako biste nam dostavili kopije "prijedloga o radnom vremenu kafića i noćnih klubova" koje ste upućivali brodskoj gradskoj upravi, nažalost, "do zaključenja ovog priloga" odgovor nismo dobili.

Nakon što smo prenijeli stavove građana, a potom i 'institucija sustava', početkom iduće godine, pokušat ćemo temu zaključiti 'okruglim stolom' s predstavnicima zainteresiranih i odgovornih.

Broj komentara: 5

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
john

john

Komentirano: 16.12.2017. | 11:45

1

Strah.
Boris1010

Boris1010

Komentirano: 15.12.2017. | 20:54

2

Jerihon,mozda mirko i nije kriv ( osim kuce piva,to ruglo je on odobrio ) slazem se da sanitarna i stanic tu naj vise ne rade nista, cak bi reko da tu treba trazit uzrok ovakvog bevlasca,na korzu i pijanoj ulici ,petkom i subotom jednostavno ne mozes zivjet,a policija to je vec prica za sebe ,zasto ti uopce promaju placu?
jerihon

jerihon

Komentirano: 15.12.2017. | 20:25

3

Boris, lupaš gluposti.Mirko niti je otvorio niti dao dozvolu za otvaranje tih kafića.Dao je ured državne uprave.Mirka čisto boli ona stvar, on uredno naplati komunalnu naknadu,gradsku površinu,porez na potrošnju,turističku zajednicu, spomeničku rentu,porez na reklamni pano...to što pretežira neke lokale u nekim odlukama možeš mu soli staviti na rep...e sada ako sanitarke ne mogu riješiti problem u okviru svoje zakonitosti ili im ne dozovoljavaju po političkoj liniji,postaje ozbiljno jer onda gube kredibilitet kod ostalih ugostitelja...dragi stanari, suzavac vam rješava sve probleme......
Boris1010

Boris1010

Komentirano: 15.12.2017. | 18:36

4

U kojem to gradu u svijetu,lokali mogu radit 24 sata,samo u ovoj zabiti od grada,di caruje lopovluk i korupcija,duspara i njegova bagra dozvoljavaju sve i svasta,alfa sens navalis san marko ,ovaj sad novi klub,mint eskluziv palaco itd,nemaju uvjete ni za dnevni poso,al malo "poslole"bagri iz gradske uprave i mogu radit po cijele dane i noci,mira od buke se nema nikada,kucu pivi ko je dozvolio tog treba zapalit na novoj" atrakciji" na korzu sa onim postavitim drvima,di je uskok da ispita dusparu,stanica koji daje dozvole, zupanijsku gamad,nemaaaa ih a pojedini serifi rade sta hoce,bas smo jad i cemer,bjezite ljudi iz ove banana drzave
srecko

srecko

Komentirano: 15.12.2017. | 17:46

5

Alfa je obicna drvena supa !!!

Broj komentara: 5

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'U Hotelu Park neće raditi politički podobni'

Rajko Čuljak:

'U Hotelu Park neće raditi politički podobni'

23.1.2021. | 10:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mlada će Brođanka staru ‘Brođanku’ uskoro učiniti novom.

Obitelj Opačak kupila brodsku ljepoticu

Mlada će Brođanka staru ‘Brođanku’ uskoro učiniti novom.

25.11.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Slavonski Brod će odobriti proširenje terasa bez naknade

Tamo gdje je to prostorno moguće

Slavonski Brod će odobriti proširenje terasa bez naknade

7.5.2020. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Na ove trikove padaju i Brođani kada je riječ o Fast Food-u

Preprivlačno da bismo odoljeli

Na ove trikove padaju i Brođani kada je riječ o Fast Food-u

26.3.2019. | 17:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Uspjeli smo obnoviti prostor i danas krećemo ispočetka'

Nakon požara koji mu je progutao radnju:

'Uspjeli smo obnoviti prostor i danas krećemo ispočetka'

28.2.2019. | 16:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Zatvaramo posao zbog novog zakona o doprinosima"

Brodska obitelj Marić:

"Zatvaramo posao zbog novog zakona o doprinosima"

17.12.2018. | 11:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Župan Marušić suradnike izveo na ručak

Čuli su za novu brodsku gastro-ponudu

Župan Marušić suradnike izveo na ručak

13.11.2018. | 10:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pozitivna gastrokritika SBplus-a uništila brodski restoran?

'Navukli im Poreznu inspekciju na vrat'

Pozitivna gastrokritika SBplus-a uništila brodski restoran?

2.8.2018. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Poznati restoran počastit će i Brođane besplatnim obrokom

Nova 'svjetska valuta' siže i u Sl. Brod

Poznati restoran počastit će i Brođane besplatnim obrokom

30.7.2018. | 18:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Najviše nezaposlenih među najmlađima i najstarijima

Nezaposlenost u blagom porastu

Najviše nezaposlenih među najmlađima i najstarijima

18.7.2018. | 10:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nekorektan zakon Prkačinu i Šokiću onemogućuje korektan rad

Tek otvoreni VIPclub pred problemima

Nekorektan zakon Prkačinu i Šokiću onemogućuje korektan rad

6.7.2018. | 17:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Izvrstan dodatak brodskoj turističkoj ponudi

Prirodna oaza za odmor u središtu grada

Izvrstan dodatak brodskoj turističkoj ponudi

25.4.2018. | 19:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Unatoč upozorenjima, Brođani piju zagađenu vodu

Ugostitelji bezuspješno upozoravaju

Unatoč upozorenjima, Brođani piju zagađenu vodu

2.4.2018. | 15:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vanjske terase na korzu spremno čekaju goste

Proljeće kuca na vrata

Vanjske terase na korzu spremno čekaju goste

9.3.2018. | 11:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : McDonald's mijenja svoj najpoznatiji meni

Kako će na to reagirati brodski gosti?

McDonald's mijenja svoj najpoznatiji meni

16.2.2018. | 18:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : McDonald's pozvao na otvorenje

Zadni prilog do prvog hamburgera

McDonald's pozvao na otvorenje

12.9.2017. | 16:10
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :