Gospodarstvo : Promet

Objavljeno: 17.6.2021. u 14:15
Prikaza: 3279
|
Autor: A. P./SBplus

Znak pristupačnosti

Ako je ovo i učinila osoba s invaliditetom - pogriješila je

"Ako je ovdje parkirana osoba koja na to ima pravo, a to nije dokazala, čemu onda služe te oznake? Suprug i ja smo se mjesecima borili za pristupačnost i prošli komisija i ustanova kako bismo dobili oznaku pristupačnosti."

SLAVONSKI BROD - Dok se bahati vozači parkiraju gdje i kako stignu, zauzimajući pritom mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom, mi se nemamo gdje parkirati - očajna postupkom jednog vozača obratila nam se gospođa koja je tijekom prijepodneva stigla pred slavonskobrodsku Polikliniku vozeći na pregled osobu sa 60-postotnim invaliditetom.

- Osoba koju sam vozila ima bolesne noge. Došavši pred Polikliniku, na našu žalost, mi nismo imali mjesto na prostoru rezerviranom za osobe s invaliditetom. Tamo je bilo parkirano vozilo na kojemu nije bio istaknut znak, tako da sam osobu s invaliditetom i pomagalom, koja ne može samostalno stajati dulje od deset minuta, morala ostaviti samu i otići tražiti parking. - ogorčena je gospođa koja nam se javila, dodavši kako je sporni automobil bio na istom mjestu parkiran i nakon što su oni završili s pregledom.

- Jedini prekršaj koji nikada u prometu nisam napravio je taj da nisam nikada parkirao na mjesto označeno za osobe s invaliditetom. - nedavno je, autoru ovih redaka, kazao jedan Brođanin. I uistinu teško je zamisliti tko bi uopće mogao takvo što učiniti. Osim ako nije riječ o nekakvom uistinu hitnom slučaju ili možda, također, o osobi s invaliditetom bez istaknutog znaka na vozilu.

 - Ako je ovdje parkirana osoba koja na to ima pravo, a to nije dokazala, čemu onda služe te oznake? Suprug i ja smo se mjesecima borili za pristupačnost i prošli komisija i ustanova kako bi dobili oznaku pristupačnosti - dodala je gospođa.

I u pravu je. Jer, ako je vozilo na mjesto s fotografije parkirala osoba koja na to ima pravo, onda je počinila prekršaj. Naime, kako smo provjerili u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj, prema Pravilniku o znaku pristupačnosti, on mora biti jasno istaknut. Što ovdje definitivno nije bio slučaj.

- Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno, osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Za to se izdaje posebna iskaznica koju vozači moraju istaknuti na vidljivo mjesto u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila. - pojasnila je glasnogovornica PU brodsko-posavske Kata Nujić.

 
Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 67/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra mora, prometa i infrastrukture donosi
PRAVILNIK O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI
(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine”, broj 78/08 i87/14)
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se izgled znaka, uvjeti za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvariti.
Članak 2.
Pravo na znak pristupačnosti ima osoba sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto.
Pravo na znak pristupačnosti iz stavka 1. ovoga članka ima i vozilo udruge osoba s invaliditetom.
Vozila osoba s invaliditetom, kao i vozila udruge s invaliditetom mogu biti obilježena međunarodnim znakom invalida, a pravo na parkiranje mogu ostvariti samo na temelju rješenja iz članka 5. ovoga Pravilnika uz predočenje znaka pristupačnosti.
Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovog članka ili se ta osoba nalazi u vozilu.
Pravo koje proizlazi iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.
Članak 3.
Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena.
Članak 4.
Znak pristupačnosti izdaje ured državne uprave u županiji nadležan za promet, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za promet (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).
Osoba s invaliditetom iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti nadležnom tijelu. Uz zahtjev prilaže nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalazi i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
Udruga osoba s invaliditetom uz zahtjev prilaže rješenje o registraciji i dokaz da su njeni članovi osobe s invaliditetom iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.
Članak 5.
Nadležno tijelo izdaje rješenje o znaku pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, odnosno udruge osoba s invaliditetom za razdoblje od pet godina.
Osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koja je dva ili više puta pravomoćno kažnjena zbog prekršaja iz članka 40. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležno tijelo će rješenjem oduzeti znak pristupačnosti na rok od dvije godine.
Članak 6.
Nadležno tijelo vodi upisnik o izdanim znakovima pristupačnosti.
Presliku rješenja o znaku pristupačnosti nadležno tijelo dostavlja Hrvatskom registru osoba s invaliditetom.
Članak 7.
Znak pristupačnosti ima oblik pravokutnika dimenzija 100 x 170 mm, plave je boje s obrubom bijele boje širine 5 mm. Podijeljen je na dva dijela. Na lijevom dijelu znaka određeno je mjesto u bijeloj boji namijenjeno za pečat nadležnog tijela te mjesta za upisivanje podataka, a u desnom dijelu ucrtan je simbol osobe s invaliditetom u bijeloj boji. Na poleđini znaka u lijevom gornjem dijelu određeno je mjesto za fotografiju osobe s invaliditetom, koja mora biti obilježena pečatom nadležnog tijela, a u desnom gornjem dijelu upisan je tekst "Iskaznica daje pravo na korištenje parkirnog mjesta rezerviranog za vozila u kojima se prevoze osobe s invaliditetom". Ispod fotografije je određeno mjesto za upisivanje, imena i prezimena, te adrese osobe s invaliditetom.
Tekstualni dio upisuje se u lijevoj polovici znaka pristupačnosti ispod pečata nadležnog tijela u za to određena mjesta bijele boje, koja sadrže:
1. serijski broj znaka,
2. naziv nadležnog tijela,
3. broj rješenja,
4. ime i prezime osobe i adresa, odnosno naziv udruge osoba s invaliditetom i adresa
5. vrijeme do kada važi.
Znak pristupačnosti izrađuje se od odgovarajućeg debljeg papirnatog materijala koji mora imati određenu zaštitu, s mogućnošću plastificiranja nakon lijepljenja fotografije osobe s invaliditetom u za to određeno mjesto na poleđini znaka i upisivanja podataka.
Znak pristupačnosti jedinstven je za cijelo područje Republike Hrvatske i mora imati zaštitni kod i broj.
Znak pristupačnosti prikazan je na crtežu u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Članak 8.
Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju znak pristupačnosti je pravokutnog oblika, veličine 106 x 148 mm, svjetlo plave je boje osim simbola osobe s invaliditetom u bijeloj boji, koji ima tamno plavu podlogu. Znak pristupačnosti podijeljen je uzdužno na dva dijela i na prednjoj strani i na poleđini.
Lijevi dio prednje strane sadrži:
1. simbol osobe s invaliditetom u bijeloj boji na tamno plavoj podlozi,
2. datum isteka znaka pristupačnosti,
3. serijski broj znaka pristupačnosti,
4. naziv i žig nadležnog tijela
Desni dio prednje strane sadrži:
– velikim tiskanim slovima ispisane riječi: "ZNAK PRISTUPAČNOSTI" a ispod toga riječi "PARKING TICKET". Na dnu kartice nalaze se riječi "EUROPSKA ZAJEDNICA" i riječi "EUROPEAN COMMUNITY" a kao pozadina oznaka "HR" unutar prstena od 12 zvijezda koji simbolizira Europsku uniju.
Lijevi dio poleđine sadrži:
1. fotografiju nositelja znaka pristupačnosti,
2. ime nositelja znaka pristupačnosti,
3. prezime nositelja znaka pristupačnosti,
4. potpis nositelja znaka pristupačnosti
Desni dio poleđine sadrži:
"Ovaj znak pristupačnosti omogućava korisniku parkiranja na posebno označenom parkirnim prostorima za osobe sa težom pokretljivošću"
"Pri parkiranju potrebno je ovaj znak pristupačnosti vidljivo istaknuti na prednje vjetrobransko staklo"
Tekst poleđine znaka je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Znak pristupačnosti izrađuje se od odgovarajućeg debljeg papirnatog materijala koji mora imati određenu zaštitu, s mogućnošću plastificiranja nakon ljepljenja fotografije osobe s invaliditetom u za to određeno mjesto na poleđini znaka i upisivanja podataka.
Znak pristupačnosti iz stavka 1.- 4. ovoga članka ne primjenjuje se na vozilo udruge osoba s invaliditetom.
Znak pristupačnosti prikazan je na crtežu u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Članak 9.
Znak pristupačnosti stavlja se ili privremeno lijepi u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.
Članak 10.
Mjesto rezervirano za parkiranje vozila osoba s invaliditetom iz članka 2. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika mora imati na kolniku ucrtane rubne crte i simbol koji označava parkirno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom žute boje.
Mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora biti obilježeno i znakom "parkirališta" s dopunskom pločom koja označava parkirno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom.
Članak 11.
Znakovi za označavanje vozila invalida izdani sukladno članku 7. ovoga Pravilnika do 30. lipnja 2013. godine, osim znakova za vozila iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika prestaju važiti istekom roka za koji su izdani.
Znakovi pristupačnosti prema ovom Pravilniku izdavat će se po podnesenom zahtjevu, ako su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i ovim Pravilnikom.
Članak 12.
Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju za osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 7. ovoga Pravilnika.
Članak 13.
Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju znak pristupačnosti prema standardiziranom uzorku Europske unije na područje Republike Hrvatske mogu koristiti osobe s invaliditetom kojem je taj znak izdalo nadležno tijelo države članice Europske unije.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znaku pristupačnosti ("Narodne novine", broj 16/05, 66/05, 15/06 i 112/06).
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim članka 8. koji stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, osim za vozila udruga osoba s invaliditetom iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.


  Broj komentara: 4

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  kremenko

  kremenko

  Komentirano: 17.6.2021. | 21:28

  1

  Predlažem novinaru da ode u krug bolnice kod hitnog prijema poslika vozila na parkirališnim mjestima za invalide. Na mjesta namijenjena za vozila invalida redovito bez imalo srama parkiraju liječnici i drugi uposlenici bolnice koji bi morali znati kome je to parkirališno mjesto namijenjeno.
  crollo

  crollo

  Komentirano: 17.6.2021. | 14:57

  2

  nemojte me krivo shvatiti, nije jedni ni drugi ne bi trebali parkirati na mjesta za invalide, ako to nisu. No činjenica je da lokalnim mudonjama ne smiju objaviti fotografiju prekršaja, a kamoli naplatiti kaznu... S druge strane sirotinji mogu zato ova fotografija i je ovako čista - naplati sitorinji, da mudonje mogu krkati janjetinu na račun poreznih obveznika... sramotno
  crollo

  crollo

  Komentirano: 17.6.2021. | 14:53

  3

  Zanimljivo kako jeftinija vozila (vlasnika plićeg džepa) redovit budu fotografirana s jasno vidljivom registracijom, dok nabrijani mercedesi, audiji, bmw-ovi i slična vozilla (vlasnika dubljeg džepa) budu fotografirana tako da se registracija ne vidi, ili ako se vidi - ne vidi se dobro ili bude planski isječena s fotografije.
  ivomarkic

  ivomarkic

  Komentirano: 17.6.2021. | 14:36

  4

  Ovdje ispod naslova se jasno vidi registarska pločica. Što kaže zakon, može li se na osnovu fotografije pokrenuti postupak protiv vlasnika vozila? Smije li netko načiniti fotografiju (slikati) prekršitelja?

  Broj komentara: 4

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava

  Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

  Ostali članci u rubrici
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Za GP Slavonski Brod počeo još jedan udarni vikend

  Velike kolone na mostu

  Za GP Slavonski Brod počeo još jedan udarni vikend

  30.7.2021. | 13:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : I kad smo pomislili da su nas poslušali...

  Odrađeni radovi, ali ne priželjkivani

  I kad smo pomislili da su nas poslušali...

  26.7.2021. | 8:10
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Plavi stršljen' je i danas bio aktivan

  Još jedan 'ulov'

  'Plavi stršljen' je i danas bio aktivan

  24.7.2021. | 11:36
  SBplus.hr, Slavonski Brod : U četiri prometne nesreće smrtno stradalo sedam osoba

  Na području Brodsko posavske županije

  U četiri prometne nesreće smrtno stradalo sedam osoba

  24.7.2021. | 10:45
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Treba li se dogoditi tragedija da se nešto konačno poduzme?

  Stanari i prolaznici se pitaju:

  Treba li se dogoditi tragedija da se nešto konačno poduzme?

  21.7.2021. | 21:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovdje se često izlijeće 'na sreću'

  Kad smo već kod loše preglednosti

  Ovdje se često izlijeće 'na sreću'

  21.7.2021. | 12:50
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Gužve na Graničnom prijelazu Slavonski Brod

  Udarni vikend

  Gužve na Graničnom prijelazu Slavonski Brod

  18.7.2021. | 16:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Privremeno zatvaraju cestu za sav promet

  Obavijest ŽUC-a:

  Privremeno zatvaraju cestu za sav promet

  14.7.2021. | 10:50
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Šire se brojne dezinformacije vezane za prelazak granice

  Građani nestrpljivo čekaju 'otvaranje'

  Šire se brojne dezinformacije vezane za prelazak granice

  8.7.2021. | 14:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Jedan kažnjen, drugi se izvukao

  Iz svakog primjera možemo učiti

  Jedan kažnjen, drugi se izvukao

  4.7.2021. | 12:30
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Pojačan promet i na savskom mostu

  Gužve na graničnim prijelazima

  Pojačan promet i na savskom mostu

  3.7.2021. | 13:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Prometni stručnjak riješio dilemu oko koje se 'lome koplja'

  Žustra rasprava na društvenim mrežama

  Prometni stručnjak riješio dilemu oko koje se 'lome koplja'

  1.7.2021. | 21:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ako Grad neće provoditi svoju Odluku, neka je mijenja

  Uz bicikliste, na Korzu i vozači skutera

  Ako Grad neće provoditi svoju Odluku, neka je mijenja

  1.7.2021. | 16:30
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Zbog radova više nije moguće automobilom u srce Tvrđave Brod

  Bi li tako trebalo i ostati?

  Zbog radova više nije moguće automobilom u srce Tvrđave Brod

  1.7.2021. | 8:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Traumatično iskustvo: 'Usta i kosa bili su mi puni stakla'

  Prijelaz zarastao i mjesecima kasnije

  Traumatično iskustvo: 'Usta i kosa bili su mi puni stakla'

  30.6.2021. | 21:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Znači li kupljena mjesečna karta i rezervaciju mjesta?

  'Muke' po parkiranju

  Znači li kupljena mjesečna karta i rezervaciju mjesta?

  30.6.2021. | 18:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Sudit će mu za pokušaj ubojstva

  Zbog sukoba na brodskoj cesti

  Sudit će mu za pokušaj ubojstva

  30.6.2021. | 9:35
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Malo mu je bilo jedno mjesto pa je parkirao na dva'

  Bez vidljivog znaka pristupačnosti

  'Malo mu je bilo jedno mjesto pa je parkirao na dva'

  28.6.2021. | 12:30
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Jednogodišnja privremena zabrana prometa

  ŽUC donio Odluku:

  Jednogodišnja privremena zabrana prometa

  24.6.2021. | 15:22
  SBplus.hr, Slavonski Brod :
  SBplus.hr, Slavonski Brod :