Kolumne : Manjinaš

Jerko Zovak

Kolumna

Manjinaš
Piše: Jerko Zovak
Objavljeno: 16.7.2012. u 21:00
Prikaza: 7437
|

Uspješan poslovni potez

Kako šef policije kupuje građevinsku parcelu

Slika 1
Foto: Slika 1
  • Slika 1
  • Slika 1
  • Slika
  • Slika

Sumnjam kako su: Ivan Rajković (HSS), Mijo Golubičić (HSP-AS), Stribor Valenta(SDP), Dalibor Damičević (HSP) i drugi, mislili osobno sudjelovati u špekulativnim marifetlucima s građevinskim zemljištem. Dapače, držim kako nisu mislili.

SLAVONSKI BROD - 'Nova većina', na 23. sjednici brodskog Gradskog vijeća, putem vijećnika Ivana Rajkovića (HSS), Mije Golubičića (HSP-AS), Stribora Valente (SDP), Dalibora Damičevića (HSP) i drugih, opetovano, „po sedmi put", spriječili su brodskog gradonačelnika Mirka Dusparu u dosljednom izvršenju Odluke o proračunu za 2012. godinu i na taj način nastavili s „opstrukcijom završetka Brodskih bazena i Gradske tržnice".

Umjesto traženja od gradonačelnika neka postupa manirom dobrog gospodara, predložili su mu postupak kojeg je Jozo Meter 2005. započeo, a Duspara 2006. okončao s ondašnjim načelnikom Policijske uprave, Mijom Kršićem. Tražili su neka prodaje građevinsko zemljište kao male parcele te, u stvari, na taj način, prisiljavali ga neka gradsko zemljište nudi jeftinije od stvarne vrijednosti. (sic!)

'Dovitljiv' i poučan prijedlog

Zaista, ovaj 'vispren' i poučan prijedlog, sukladan dosadašnjoj iskričavosti lidera vijećnika 'Nove većine', vrijedan je ilustriranja kako bi javnost postala svjesna činjenice koju količinu 'mudrosti' gradonačelnik Duspara uporno odbija primijeniti, odnosno ponoviti u praksi.

Suština 'poučka' sastoji se u sljedećem - veću parcelu podijeliti na više manjih, odnosno, grupu parcela jedinstvenog prostora, razdvojiti te ih pojedinačno prodavati, kako bi, zbog ograničenih mogućnosti gradnje, parcele bile jeftinije. Nakon kupnje tako usitnjenih parcela od strane jednog investitora ili špekulanta, izvršiti ponovno objedinjavanje čestica u cilju stvaranja jedinstvenog građevinskog zemljišta za izgradnju većeg objekta te, u konačnici, parcelu prodati skuplje.

Na takav način, gradonačelnik Duspara prodao je gradsko zemljište tadašnjem načelniku Policijske uprave brodsko-posavske, Miji Kršiću, tri dana prije Božića 2005. godine.

Prvi natječaj

Operacionalizacija ideje 'Načelnik Kršić - poduzetnik' krenula je, kao i svi uspješno planirani poduhvati - prvim korakom - utvrđivanjem opravdanosti 'ulaganja'. Taj posao, po službenoj dužnosti, pokrenuo je 23. veljače, 2005. godine, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Krešimir Štetić, pisanim upitom pročelniku Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje: „Molimo da utvrdite mogućnost gradnje na k.č.br. 4252 u Filipovićevoj ulici".

Ta jedinstvena građevinska parcela, tada, 23. veljače, bila je veličine 365 m2 te se, sukladno prostornim planovima, na njoj mogla graditi samostojeća kuća s potkrovljem. Međutim, slučajno, nakon što je šef policije, Kršić, pokazao interes za njezinom kupnjom, na „zahtjev Grada", Državna geodetska uprava, 14. travnja, izdala je Rješenje kojim je od te parcele formirala dvije nove: 4252/1 od 281 m2 i 4252/2 od 84 m2. Na taj način, na bivšoj jednoj, a sada dvije parcele, onemogućena je izgradnja samostojećeg objekata određene veličine. Dakako, time je parceli umanjena vrijednost... u prvom koraku kupnje. Naime, u drugom koraku, kupac, po zakonu, može kupiti manju parcelu pod istim uvjetima pod kojima je kupio veću - bez natječaja.

Pet dana kasnije, 28. veljače, zamjenik gradonačelnika Marko Marić, pismeno je odgovorio Štetiću: „Predmetna kč.br. 4252/1 je unutar obuhvata važećeg PUP-a … namijenjena za stambenu izgradnju… pješačku stazu i parking…".

Već 24. ožujka, gradonačelnik Jozo Meter, potpisuje „Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta", koji je taj dan usvojilo Gradsko poglavarstvo.

Sukladno „Zaključku Gradskog poglavarstva od 24. ožujka", Štetić izrađuje dokument „Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta i to: k.č.br. 4252/1 površine 281 m2 s početnom cijenom od 67.440 kuna i k.č.br. 4253/1 površine 246 m2 s početnom cijenom od 59.040 kuna". Dakle, ne nudi 'odcjepljeni' dio od 84 m2, odnosno, novu k.č.br. 4252/2 !?

'Povjerenstvo Gradske uprave za raspisivanje natječaja za nabavu roba i usluga…', u sastavu: Marko Marić, predsjednik, Jadranka Breznik, član i Željka Perković, član (odsutna), 12. travnja, održalo je 30 minutni sastanak te, nakon obavljenog posla, sačinilo 'Zapisnik o otvaranju ponuda za prodaju građevinskog zemljišta' u kojem su konstatirali kako je pristiglo 12 ponuda te utvrdili kako je – za k.č.br. 4225/1 pristiglo sedam ponuda, od kojih je Ana Guberac, iz Slavonskog Bbroda, ponudila najviše, 111.100 kuna, dok je ponuditelj Mijo Kršić, za navedenu parcelu, bio spreman platiti točno 80.000 kuna i, na taj način, zauzeo četvrto mjesto.

Prvo poništenje natječaja

Dva dana poslije otvaranja ponuda i konstatiranja činjeničnog stanja na ljestvici ponuditelja, Krešimir Štetić piše 'Povjerenstvu Gradske uprave za raspisivanje natječaja za nabavu roba i usluga…' „Prijedlog za poništenje natječaja", obrazlažući to „naknadnim utvrđivanjem da je katastarska čestica 4252/1 - bespravno zaposjednuta…".(?!)

Dan kasnije, temeljem Štetićevog prijedloga, predsjednik Povjerenstva, Marko Marić, predlaže Gradskom poglavarstvu „poništenje natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na lokaciji Filipovićeva ulica".

Sukladno prijedlozima pročelnika Štetića i zamjenika gradonačelnika Marića, Gradsko poglavarstvo, 18. travnja, donosi „Zaključak o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, u Filipovićevoj ulici".

Drugi natječaj

Nakon tri tjedna, 13. svibnja, Gradsko poglavarstvo „Zaključuje" ponovo „raspisati javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, ali, sada samo za k.č.br. 4252/1, pod prvobitnim uvjetima.

Pet dana potom, 18. svibnja, ovaj put Marko Marić „Zahtjeva", sad od "Glasa Slavonje", neka „u subotu 21. svibnja, objave Javni natječaj za prodaju zemljišta".

Deset dana kasnije, 31. svibnja, Marić će potpisati „Zapisnik o otvaranju ponuda za prodaju građevinskog zemljišta" te, zajedno s dvije članice Povjerenstva, Željkom Perković i Jadrankom Breznik, konstatirati kako je pristiglo pet ponuda - sve iz Slavonskog Broda.

Marija Buntić, dr. Mile Budaka 85, ponudila je 84.900 kuna, Mijo Kršić, Šetalište Braće Radić 23, ponudio je 75.199,99 kuna, Čepo d.o.o., M. Iličića 2, ponudili su 101.160 kuna, Mario Čičak, V. Mačeka 19, ponudio je 93.870 kuna i Nikola Čičak, s iste adrese, V. Mačeka 19, ponudio je 112.000 kuna.

„Temeljem natječaja" pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Krešimir Štetić, predložio je 'Povjerenstvu za raspisivanje natječaja…' neka prihvati ponudu Nikole Čička „kao najpovoljniju". Povjerenstvo je to i učinilo te, 7. lipnja, predložilo Gradskom poglavarstvu neka prihvati ponudu Nikole Čička „uz kupoprodajnu cijenu od 112.000 kuna".

Drugo poništenje natječaja

Trideset i tri dana kasnije, novoizabrani gradonačelnik, Mirko Duspara, potpisao je Zaključak o poništenju javnog natječaja …" kojeg je usvojilo Gradsko poglavarstvo na svojoj prvoj sjednici održanoj 11. srpnja. Dakle, drugi put je poništen natječaj kojim se pokušava prodati jedna mala građevinska parcela.

Treći natječaj

Četiri mjeseca nakon drugog poništenja natječaja, gradonačelnik Mirko Duspara, 15, studenog, potpisao je Zaključak Gradskog poglavarstva o raspisivanju trećeg natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, istog imena i pod istim uvjetima, kao i u prethodna dva slučaja. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Krešimir Štetić, ponovio je operaciju objavljivanja teksta natječaja u Glasu Slavonije.

Povjerenstvo Gradske uprave… u sastavu: Nada Samardžić, predsjednica te Vera Bartek i Goran Pešut, članovi, u nazočnosti ponuditelja Mije Kršića, 31. studenog, u Zapisniku su konstatirali kako su zaprimili četiri ponude i to:

- Mato Kršić iz Drenovaca, ponudio je 140.001 kuna
- Jelena Kršić iz Slavonskog Broda, ponudila je 130.001 kunu
- Ana Guberac iz Slavonskog Broda, ponudila je 116.000 kuna
- Mijo Kršić iz Slavonskog broda, ponudio je 110.001 kuna

'Konkurencija' povukla svoje ponude

Iz nepoznatih razloga, dan prije otvaranja ponuda, 30. studenog, ponuditeljice Ana Guberac i Jelena Kršić te ponuditelj Mato Kršić, pismeno obavještavaju Gradsko poglavarstvo kako "odustaju od ponude za kupnju navedenog građevinskog zemljišta".

Posljedično takvom, nepredviđenom, raspletu događaja, pročelnik Štetić, 7. prosinca, Povjerenstvu… predložio je neka ono predloži Poglavarstvu prihvaćanje ponude Mije Kršića. Povjerenstvo je tako i postupilo te, 13. prosinca, predložilo Gradskom poglavarstvu neka prihvati ponudu Mije Kršića za kupnju građevinskog zemljišta na k.č.br. 4252/1, površine 281 m2, za iznos od 110.001 kunu.

Mijo Kršić, iz trećeg pokušaja, kupio parcelu

Sedam dana kasnije, pročelnik Štetić, pismeno poziva Miju Kršića neka dođe u „zgradu Gradskog poglavarstva…", što on i čini 22. prosinca 2005. godine, kako bi s gradonačelnikom Mirkom Dusparom potpisao Kupoprodajni ugovor za k.č.br. 4252/1.

Isti dan, javni bilježnik, Miroslav Bračun, ovjerio je ugovor, a dan kasnije, sudac Vedran Pavelić, nastalu promjenu evidentirao je u Zemljišno knjižnom odjelu brodskog Općinskog suda.

Drugi korak poduzetnog šefa policije

Mjesec dana nakon kupnje većeg dijela bivše k.č.br. 4252., Mijo Kršić, 1. veljače 2006. godine, obraća se Gradskom poglavarstvu Grada Slavonskog Broda „sa zamolbom za otkup" onog manjeg dijela „zemljišta na k.č.br. 4252/2" te ih „izvješćuje da je vlasnik čestice 4252/1, koja se direktno naslanja na česticu za koju podnosi zahtjev za otkup" i „napominje da na navedenoj čestici ne namjerava vršiti nikakve građevinske radove".

Nova pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Ankica Majetić, 15. ožujka, odgovara "na zamolbu za otkup zemljišta", Miji Kršiću, te ga izvještava kako je„uvidom u prostorno plansku dokumentaciju utvrđeno da je tražena čestica, geodetskim elaboratom, izdvojena za buduću gradnju skupnih garaža. Tek po donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana bit će moguće izvršiti promjenu namjene i raspolaganja, sukladno interesima Grada i građana".

Prodaja manje parcele bez natječaja

Nezadovoljan odgovorom Ankice Majetić, Kršić traži neka mu se „obrazloži navedena parcelacija", a 6. travnja, novi pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Nenad Buzov, piše Gradskom poglavarstvu kako je njegov odjel „utvrdio da je napravljen propust kod gore navedene parcelacije. Prema GUP grada Slavonskog Broda, veličina čestice za građenje individualnih zgrada je od 300 do 1 000 m2, a prema članku 58., točka 5 najmanja površina građevne čestice može biti za samostojeću individualnu zgradu 450 m2, za dvojne individualne zgrade 375 m2", za individualne zgrade u nizu 300 m2.

Temeljem naprijed navedenog vidljivo je da su novoformirane čestice manje od propisanog te se predlaže da se obadvije čestice spoje, tj. da se manja čestica proda kupcu veće čestice … gospodinu Kršiću i da prodajna cijena zemljišta bude 160 kunapo m2".

Isti dan Gradsko poglavarstvo donosi „Zaključak u povodu razmatranja prijedloga za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada, bez javnog natječaja" u sadržaju kako je predložio pročelnik Buzov, te je naložilo „Upravnom odjel za gospodarstvo neka priredi Ugovor o prodaji navedenog zemljišta", a „ovlastilo gradonačelnika na potpisivanje Ugovora o prodaji zemljišta".

Idućeg dana, 7. travnja, Mirko Duspara, sa Mijom Kršićem, potpisao je Kupoprodajni ugovor, kojim mu je prodao k.č.br. 4252/2, površine 84 m2 za 13.440 kuna. Isti dan, javni bilježnik, Miroslav Bračun, ovjerio je ugovor, a tri dana kasnije, sudac Vedran Pavelić, nastalu promjenu evidentirao je u Zemljišno knjižnom odjelu brodskog Općinskog suda.

Privremena bilanca
Nakon trinaestomjesečne operacije - kupnja jedne građevinske parcele u dva koraka - Mijo Kršić, spletom raznih okolnosti, postao je vlasnik vrijedne imovine u jednom od najelitnijih dijelova grada Slavonskog Broda. U kojoj mjeri je Kršić sve unaprijed planirao - budući da je, u međuvremenu, parcelu transferirao - a u kojoj mjeri se radi o sreći oštroumnog poslovnog poteza ondašnjeg šefa policije, nije predmet ovog istraživanja.

Cilj ovog teksta bio je - pokazati kamo, između ostalog, vodi uporno traženje lidera 'Nove većine', neka gradonačelnik Duspara prodaje jednu po jednu malu građevinsku parcelu. Pritom, sumnjam kako su: Ivan Rajković (HSS), Mijo Golubičić (HSP-AS), Stribor Valenta(SDP), Dalibor Damičević (HSP) i drugi, mislili osobno sudjelovati u špekulativnim marifetlucima s građevinskim zemljištem. Dapače, držim kako nisu mislili.
Krsic - Grad - dokumenti.pdf

PDF Dokument(.pdf)

7915 kb

Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala sbplus.hr.

Broj komentara: 14

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
mislim

mislim

Komentirano: 3.8.2012. | 10:26

1

makshardcore -Jesu to oni silni Opačkovi iz liste dužnika za PDV? Što se tiče Garića, prije 6 godina je izjavio kako samo prodaje šljunak od Zeca koji mu je ostao dužan a Zec je u to doba već bio u šumi, u Vodovodu u Sisku. Šta će čovjek, mora prodavati šljunak da namiri dug iako mu je to sve bilo neugodno. Pisalo je to negdje,čak je rekao da će to potrajat 2-3 mjeseca a eto odužilo se. Pa zar nije u gradskoj upravi bio Jozo Meter u vrijeme kad je ovaj otvarao stovarište?
robro

robro

Komentirano: 23.7.2012. | 21:37

2

I kaj bumo sad kad više nije šef policije. Pa zapitajmo se do kada ćemo patiti od naziva funkcija....to je trebalo procesuirati kada je bio šef policije....ali...ali... politokracija onda kao i politokracija sada!
MoGo

MoGo

Komentirano: 18.7.2012. | 13:35

3

a netko bez problema koristi taj dio zemljišta kao svoje dvorište....cccccccc
romel

romel

Komentirano: 17.7.2012. | 20:13

4

he,he...vrana - vrani oči kopa....tko o čemu Jerko o zemljištima... još i misli čita, nadam se da Big brother ovo sve gleda.
kanarinac

kanarinac

Komentirano: 17.7.2012. | 18:30

5

Pune ruke posla za Uskok i za navedenog visokopozicioniranog kupca da se sve provjeri a također i za ove nove špekulante sve pod istragu jer ova Hrvatska vapi za pravnom regulativom.
homosapiens

homosapiens

Komentirano: 17.7.2012. | 18:25

6

Nisam tebe ništa pitao(Zorane ?? ;)).
MoGo

MoGo

Komentirano: 17.7.2012. | 18:09

7

Uknjižen Krešimir doo.
homosapiens

homosapiens

Komentirano: 17.7.2012. | 16:53

8

Jašta.Jerko pošto si upućen u sve de malo piši o zemljištu kod sjeverne vezne ceste
greengold

greengold

Komentirano: 17.7.2012. | 14:39

9

Kao, Duspara nije radio malverzacije sa zemljištem?
rakija

rakija

Komentirano: 17.7.2012. | 13:06

10

oteto-prokleto..tako stari narod kaže...pa kome se sviđa tako neka radi!!

Broj komentara: 14

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Prikaži sve komentare 12

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u kolumni
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nepotreban ugovor potpisali nepotrebni službenici

Birokracija je virtualan svijet

Nepotreban ugovor potpisali nepotrebni službenici

19.9.2021. | 9:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Javnim novcem financira svoju karijeru, ili standard građana

Tako to čine 'maštoviti'

Javnim novcem financira svoju karijeru, ili standard građana

16.9.2021. | 7:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Takvo što austro-ugarski nadcestar ne bi dopustio

Nova skupa infrastruktura

Takvo što austro-ugarski nadcestar ne bi dopustio

13.9.2021. | 9:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kurva nije politika nego oni koji je takvom čine

PIŠE: JERKO ZOVAK

Kurva nije politika nego oni koji je takvom čine

4.9.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sudac Pavelić je novom odlukom oštetio Slavicu Lemaić

Nakon pisanja SBplus-a

Sudac Pavelić je novom odlukom oštetio Slavicu Lemaić

5.8.2021. | 0:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : U kakvom su odnosu sudac Pavelić i vijećnica Lemaić?

Poznata je sprega politike i pravosuđa

U kakvom su odnosu sudac Pavelić i vijećnica Lemaić?

3.8.2021. | 20:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Forma djelovanja je zrcalo političkog sadržaja

Agresivnost koja šteti i stranci

Forma djelovanja je zrcalo političkog sadržaja

28.7.2021. | 21:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Državno odvjetništvo traži zaštitu Jerka Zovka

Kopernikanski obrat

Državno odvjetništvo traži zaštitu Jerka Zovka

30.6.2021. | 14:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Devalvira li on antifašizam i hrvatsku socijaldemokraciju?

(Pre)obraćenik Stribor Valenta

Devalvira li on antifašizam i hrvatsku socijaldemokraciju?

22.6.2021. | 16:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Od kolektivnog idealizma do individualnog egoizma

Piše: Jerko Zovak

Od kolektivnog idealizma do individualnog egoizma

10.6.2021. | 23:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'U uspjehu se ne uzvisi'

Piše: Jerko Zovak

'U uspjehu se ne uzvisi'

30.5.2021. | 23:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za estradno uglađenu formu, il' brutalno istinit sadržaj?

Za Jelića il' Dusparu? pitanje je sad

Za estradno uglađenu formu, il' brutalno istinit sadržaj?

28.5.2021. | 19:35