Kalendar

Objavljeno: 6.10.2011. u 0:04
Prikaza: 10783
|
Autor: Jerko Zovak

Na današnji dan 1992.

Vojska RS osvojila Bosanski Brod

Na današnji dan 1992. godine VRS ušla je u Bosanski Brod. Želeći podsjetiti kako je do toga došlo, objavili smo fragmente iz monografije „Rat u Bosanskoj Posavini 1992.“ Za potrebe knjige autor je izradio i dvanaestminutni dokumentarni film kojim je događanja u Bosanskoj Posavini kontekstualizirao. Prvi dio filma objavljujemo u ovom, a drugi u sutrašnjem prilogu „Srušen most na Savi“.

Utorak, 06. listopad 1992.

Sve do kasnih noćnih sati neprijatelj je napadao na Slavonski Brod, a to je nastavio i u ponoćno vrijeme, kao i u rano jutro, a napade je nastavio i tijekom dana tako da je opća opasnost oglašavana 10-ak puta. Na grad je u tima napadima ispaljeno 70-ak razornih granata. Osim grada neprijatelj je napadao i sela G. i D. Bebrinu, Jaruge i Novi Grad na koje je ispalio oko 20 topničkih projektila. Osim napada na Slavonski Brod jake borbe vode se i na prilazima Bosanskom Brodu jer neprijatelj svim snagama nadire na taj grad kako bi ga osvojio. U večernjim satima to mu i uspijeva tako da se Bosanski Brod sada nalazi u četničkim rukama. Četnici iz osvojenog Bosanskog Broda pucaju iz snajpera tako da je putem Radio-Broda pučanstvo upozoreno da se ne kreće u blizini Save zbog opasnosti od snajperista. Na tržnici je izbio veliki požar.

Izgorjela samoposluga poduzeća DTP 'Brod' materijalna šteta je ogromna. Zbog pada Bosanskog Broda u četničke ruke vlada uznemirenost kod pučanstva Slavonskog Broda, naime nitko ne zna kako će četnici reagirati u narednim danima. Veliki broj izbjeglica preko 8000 je prebjeglo iz Bosne na našu stranu.[1]

Linija fronta više ne postoji. Snage obrane BiH su se povukle u Slavonski Brod. Manje grupe branilaca pružaju otpor na pojedinim točkama prilaza u grad. Vojno gledajući Bosanski Brod je praktično pao.

11.00 sati Izvješće Bosansko-brodsko ratište: Napuštanjem linije fronta od strane 3.'A' brigade, neprijatelj je došao do same periferije grada. Civilno stanovništvo je u velikoj panici, a neprijatelj tuče, topničkom vatrom, most na rijeci Savi te komunikaciju. Zaprečnom topničkom vatrom sprečava se prodor neprijateljskih snaga na komunikaciju Bosanski Brod - Derventa. Na južnom djelu linije fronte osjeća se uznemirenost zbog novonastale situacije. Neprijatelj topničkom vatrom neprestano tuče Slavonski Brod.[2]

13.30 sati Izvješće Bosansko-brodsko ratište: Linija fronta više ne postoji. Snage obrane BiH su se povukle u Slavonski Brod. Manje grupe branilaca pružaju otpor na pojedinim točkama prilaza u grad. Vojno gledajući Bosanski Brod je praktično pao (šanse za uvođenje nekih snaga su minimalne). Na južnom djelu ratišta u rajonu s. Koraće i s. Sijekovac snage obrane 157. br. HV i TG-111 organizirale su polukružnu obranu radi stvaranja uvjeta za organizirano povlačenje preko rijeke Save. Snage HV-a uz pomoć specijalnog voda MUP-a organiziraju obranu mosta na rijeci Savi.

Derventsko-bosanskobrodsko ratište zaposjedaju snage okupatora.[3]

Alibi zapovjedi brigadira Vinka Vrbanca

14,00 sati Zbog toga što je hrabar, ili zbog tog što je blefer, ili zbog toga što se bori za bolju prošlost? zapovjednik OZ Osijek, brigadir, Vinko Vrbanac, osobno, mimo i preko nadređenog Zapovjednika, generala Petra Stipetića, u 14.00.sati, na memorandumu HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" (?!), a pod urudžbenim brojem OG „Istočna Posavina" (?!) kojom zapovijeda brigadir Vinko Štefanek, izdaje alibi zapovijed - Zapovjedniku 108. brigade HV, pukovniku Stanislavu Soriću (kao i 11.07.1992. kada su padali Žeravac, Višnjik, Pećnik…).

Zbog novonastale situacije, izvlačenje postrojbi HVO i HV sa šireg prostora obrane Bosanskog Broda i iz Bosanskog Broda, a s ciljem držanja užeg gradskog središta Bosanskog Broda.

ZAPOVIJEDAM

1. Izvršite hitno prebacivanje snaga 108. br. HV jačine najmanje dva bataljuna u prostor Bosanskog Broda.
2. Snagama 108. br. HV organizirajte obranu na prilaznim putovima koji iz pravca Sijekovca i iz pravca rafinerije uz rijeku Savu izvode prema gradu.
3. Izvršite zaprečavanje putova minskoeksplozivnim i fortifikacijskim sredstvima a otporne točke pojačajte sredstvima za protuoklopnu borbu.
4. Istočno od Vas prilaze brani bataljun 3.'A' br. ZNG. Za izvršenje zaprečavanja ispomoć 108. br. HV pružit će 37. inž. pont. bat.
5. Gotovost za izvršenje zapovijedi u 18.00 sati 6.10.1992. god.[4]

Iako je u 11,00 sati dežurni operativni OGIP izvijestio IZM GS HV kako je 3.'A' br. ZNG „napustila liniju fronta", u 14,00 sati brigadir Vrbanac, svojom zapoviješću, uvjerava Zapovjednika 108. br. HV kako će po ulasku u Bosanski Brod, „istočno" od sebe, uočiti 3.'A' br. koja brani taj dio bojišta.(sic!)

14,00 sati Zapovjednik OZ Osijek, brigadir, Vinko Vrbanac, zapovjedio je 108. br. HV da izvrši pripreme za rušenje mosta preko rijeke Save, između Slavonskog i Bosanskog Broda, uporabom topa T-12. Oruđa su imala biti pripremljena do 17.00 sati tekućeg dana. Rušenje je mogao zapovjediti samo zapovjednik OZ Osijek, odnosno zapovjednik OG 'Istočna Posavina'.

Na temelju nastale situacije, a s ciljem sprečavanja eventualnog upada neprijatelja u Slavonski Brod preko mosta iz Bosanskog Broda

ZAPOVIJEDAM

1. Izvršite sve pripreme za rušenje mosta preko rijeke Save između Slavonskog i Bosanskog Broda korištenjem artiljerijskog oruđa (topa T-12)
2. Za pripremu oruđa za rušenje mosta zadužiti pukovnika Josipa Kecerina.
3. Pripremu oruđa izvršiti do 17,00 sati 06.10.1992. god.
4. Izvršenje zadaće rušenja isključivo po posebnoj zapovjedi Zapovjednika OZ Osijek, odnosno Zapovjednika OG 'Istočna Posavina'.[5]

14.00. sati Zapovjednik OZ Osijek, brigadir Vinko Vrbanac, izdaje Zapovijed Zapovjedniku 3. brigade ZNG:

Zbog novonastale situacije, izvlačenje postrojbi HVO i HV sa šireg prostora obrane Bosanskog Broda i iz Bosanskog Broda, a s ciljem držanja užeg gradskog središta Bosanskog Broda.

ZAPOVIJEDAM

1. Hitno prebacite snage ojačanog bataljuna 3. 'A' br. ZNG u Bosanski Brod.
2. Snagama 3.'A' br. ZNG organizirajte obranu na prilaznim putovima koji u Bosanski Brod izvode iz pravca Struga i pravca klaonice. Osloncem na desnu obalu rijeke Save.
3. Izvršite zaprečavanje putova minskoeksplozivnim i fortifikacijskim sredstvima a otporne točke pojačajte sredstvima za protuoklopnu borbu.
4. Zapadno od Vas prilaze gradu brani 108. br. Hv. Za izvršenje zaprečavanja ispomoć 3. brigadi pružit će 37. inž. pont. bat.
5. Gotovost za izvršenje zapovijedi u 18.00 sati, 6. 10. 1992.[6]

14,00 sati Zapovjednik OZ Osijek, brigadir Vinko Vrbanac, izdaje Zapovijed i Zapovjedniku 157. brigade HV:

Iz novonastale situacije, izvlačenje postrojbi HVO i HV sa šireg prostora obrane Bosanskog Broda i iz samog Bosanskog Broda, a s ciljem držanja mosta preko rijeke Save između Bosanskog i Slavonskog Broda kao i čuvanja lijeve obale rijeke Save u području Slavonskog Broda.

ZAPOVIJEDAM

1. Odmah angažirajte sve snage 157. br. HV, koje nisu upotrijebljene u bosanskom dijelu Posavine za osiguranje mosta između Bosanskog i Slavonskog Broda.
2. Obranu organizirati na samom mostu, uzvodno i nizvodno od mosta s težištem na protuoklopnoj i protupješadijskoj, te protuzračnoj zaštiti mosta.Po svaku cijenu spriječiti eventualni prelazak neprijateljevih snaga preko mosta odnosno preko rijeke Save u širem području grada Slavonskog Broda.
3. Uži prostor Bosanskog Broda brani 108. br. HV i dijelovi 3. br. ZNG.
4. Gotovost za obranu u 18.00 sati 6. 10. 1992."[7]

Oko 14,00 sati Zapovjednik OGIP, brigadir Vinko Štefanek, zapovijeda zapovjedništvima BG-Karlovac, TG-145 Koprivnica i TG-135 Osijek-Beli Manastir

S obzirom na novonastalu situaciju na ratištu zone odgovornosti OG „Istočna Posavina", a i zbog velikog umora ljudstva, te zbog slanja ljudstva na odmor

ZAPOVIJEDAM

1. Izvući (postrojbu) iz borbenog dodira i uputiti u sastav matične postrojbe gdje će se odmoriti, popuniti, i na poziv Operativne grupe ponovo se staviti na raspolaganje.
2. Izvlačenje izvršiti tijekom 06.10.1992. god. i vratiti se u matičnu postrojbu.[8]

Oko 17,00 sati Zapovjednik Slavonskog bojišta, zapovjedništvima IZM 2 OGIP, 111. i 157. br. HV., te 101. i 103. br. HVO zapovijeda

S obzirom na novonstalu situaciju ODMAH pristupite planskom, organiziranom i postupnom izvlačenju snaga iz zone borbenih djelovanja i prebacivanju u Republiku Hrvatsku na uređenom skelskom mjestu prelaza i desantnom mjestu prelaza u rajonu s. Koraća.

Po izvršenom prebacivanju podnijeti izvješće ovom zapovjedništvu.[9]

18.00 sati Izvješće Naše posljednje snage probile su se sa mosta na r. Savi. /…/ Bosanski i Slavonski Brod izloženi su jakoj artiljerijskoj vatri. Na južnom dijelu, u rajonu s. Korače, izvlačenje naših snaga se vrši preko skelskog prelaza. Izvlačenje teče po planu.[10]

Načelnik OMP 101. brigade HVO (Draženko Kopljar – Šiljo) – Iz Izvješća o radu Oklopno mehaniziranih postrojbi za period od 04.10.1992. do 07.10.1992. god.

06.10. U ranim jutarnjim satima bivaju upućeni tenkovi na pravce Parašlika, Zborište -Čardak, Pljovara, Brodsko Polje (2 tenka) i 2 tenka za intervencije u Rafineriji nafte. Osobno sjedam u tenk M 84 i izlazim na v/p u Mahalu - Čardak. Oko 10.00 dobijam zapovijed za izvlačenje tenkova sa pravca Novo Selo. Tada po dogovoru sa brig. Štefanekom izdajem zapovjed da se pripreme za izvlačenje svi pokretni tenkovi. Zapovjedio sam formiranje kolone ispred mosta. Tenk sa Pljovare je izvučen oko 8.00 bez zapovjedi jer je uletio među četnike (3. 'A' br. napustila položaj).

Poslije 40 min. tenkovi prelaze preko mosta (ja nisam izdao zapovijed). Oko 12.30 moj tenk se pokvario te s njim izlazim iz Bosanskog Broda. Tražim od brigadira Štefaneka da mi pošalje tehničku službu. Ona stiže tek oko 15.30. U međuvremenu šaljem jedan tenk M 84 natrag u Bosnu. Oko 16.30 taj tenk se vraća jer se ispraznio, a moj tenk zajedno sa pješadijom iz 108. br. HV kreće prema Bosni ali samo do mosta. Tu od zapovjednika Đogaša dobivamo informaciju da se i 'Cipelići' (108. br. HV) izvlače te da on sa svojom pješadijom ne ulazi. Tada odlučujem da ni ja ne ulazim u Bosnu bez pješaka. Po zapovjedi dežurnog operativnog OGIP počinjem sa odvoženjem tenkova na poligon Kinderevo. Ukupno izvučene tehnike 19 tenkova T 55, tri tenka M 84 i jedan OTM 60.[11]

MATO BLAŽEVIĆ, Načelnik za obavještajne poslove 101. br. HVO u svojoj rekapitulaciji borbenih aktivnosti od 04.-06.10.1992. god. navodi:

Na večernjoj koordinaciji 04.10.1992. god. zbrajani su rezultati naših i neprijateljskih dejstava gdje je zaključeno da su se naše napadačke aktivnosti poklopile sa napadačkim aktivnostima četnika, čistim slučajem. Mogućnost da je neko četnicima dojavio da ćemo izvesti napad isključena je na koordinaciji. Izneseno je da je na jugoistočnom dijelu ratišta bilo vrlo teško, no da je uspostavljena kontrola na tom dijelu linije. Dio linije na koji se to odnosilo je u Kolibama G. od trigonometra 90 do trigonometra 93 u Zborištu, odnosno Đukića most.

Na koordinaciji je zatraženo uvođenje novih snaga, i to od zapovjednika 108. br. HV, sa zahtjevom da to bude izvedeno u 6,00 (sati) 05.10., dok je zapovjedništvo 101.br. HVO, cijeneći situaciju lošom, krenulo u prikupljanje ljudi za uvođenje uvečer 04.10., odnosno su zapovjednici 108. br. HV to odbili, smatrajući to nepotrebnim do jutra. Zaključeno je da je stanje trenutno pod kontrolom.

Situacija se inače bila iskomplicirala u predvečernje sate 04.10. kad se dio snaga 101. br. HVO, oko 16,00 sati, koje su bile pridodane 108. br. HV, a koje su držale položaje oko stare Ekonomije, sa tog dijela povukao, zbog četničke artiljerijske vatre. Naše su snage oko 16,30, zapravo jedinica 101. br. HVO, ponovo se vratila na položaje ekonomije.

Od 17,00 sati do 18,30 sati te su snage trpjele minobacačku vatru na leđa, odnosno na pravac džamije u Kolibama Gornjim, odakle je došlo oko stotinu granata 60,00 mm, te su se ponovo morali povući unazad, sjeverno za oko 500 m.

U noći sa 04. na 05.10., oko 01,00 (sati), dobio sam obavještenje da se jedinice 108. br. HV izvlače iz položaja u Kolibama Gornjim. Oko 02,00 (sati) sam otišao u zapovjedništvo 3. bataljuna 108. br. HV u Kričanovo gdje mi je potvrđeno izvlačenje iz Koliba Gornjih, ali da također teče izvlačenje i iz Koliba Donjih. Rečeno mi je da je kod džamije u Kolibama Gornjim postavljeno borbeno osiguranje sa minobacačima i šesnaest ljudi.

Oko 02,30 sva linija od Đukića mosta u Zborištu do Šljunkare u Kolibama Donjim, 1500 m od ceste na Strugu južno, bila je praktično osuta. U to vrijeme u zapovjedništvu 3. bataljuna 108. br. HV su došli i ljudi iz osiguranja po dalje upute. Poslije toga oko 02,45 (sati) o novonastaloj situaciji sam izvjestio zapovjedništvo 101. br. HVO i dežurnoga u Operativnoj grupi („Istočna Posavina"), gdje sam već bio oko 03,10 (sati) i usmeno izvjestio o novonastaloj situaciji.

Zapovjedništvo 101. br. HVO je krenulo sa prikupljanjem ljudi, tako da je oko 05,45 (sati) 05.10. (1992. god.) načelnik 101. br. HVO doveo ljude, oko 80 boraca, pred zapovjedništvo 3. bataljuna 108. br. HV, odakle su vraćeni pred komandu 101. br. HVO.

Isti borci su, uz još 46 pripadnika 101. br. HVO odvedeni u Kričanovo, gdje sam bio sa zapovjednicima i počeo razvoditi na liniji kanala Ukrinac.

Jedan dio (3./108. br.HV) bataljuna se povukao od Šljunkare do trigonometra 87,4 u Kolibama Donjim i kanala Ukrinac, sebi štitio bok u dužini od oko 300 m. Jedan dio ljudi je iz 101. br. HVO bio razveden, od njih istih (3. bataljun 108.), kanalom do oko 150 m blizu mosta koji dijeli Kričanovo i Kolibe Donje.

Četnici su već u međuvremenu bili došli u Kričanovo u šumarak sjeverno od trigonometra 87,3 kod Katoličke kapele.

Druga grupa naših boraca išla je prema južnom dijelu, desno od mosta. Četnici, koji su sa dva tenka došli u sokak Gavrića, oko 400 m južno od škole u Kričanovu, tada su počeli otvarati tenkovsku i pješadijsku vatru po našim leđima. Druga grupa četnika iz šumarka kod kapele je također počela djelovati. Jedan nam je borac poginuo, a 50 je ranjeno.

Linija na Ukrincu se pokušala formirati oko 08,00 (sati), a od nas je zahtijevano da tu izdržimo do 09,00 (sati), za kada je najavljen ulazak 3. aktivne brigade HV, a čiji su dijelovi, na području Močila Donjih prema Kričanovu, zapravo došli oko 17,00 (sati).

Pošto smo u Kričanovu razbijeni, sa preostalim smo snagama pokušali zatvoriti liniju od trigonometra 87,4 na Ukrincu prema trigonometru 86,4 kanalom zapadno i na nogometno igralište u Kričanovo. Od igrališta smo presjekli sokakom južno prema sokaku Tomičevića, 200 m istočno od trigonometra 88,4 na kanal Ukrinac.

Prema najavi koju sam dobio od jednog pripadnika 108. br. HV između 06,30 i 07,00 (sati), (da) oko 10,00 (sati) dolazi do izvlačenja i preostalih jedinica 108. br. HV sa linije koju su držali cestom od kanala Strug prema trigonometru 87,4. (1/108.br.HV).

Za sve ovo vrijeme položaji u Novom Selu i na zapadnom dijelu ratišta su pod kontrolom i tu uglavnom nema četničkih aktivnosti u jačem intenzitetu.

Po izvlačenju jednica sa kanala Strug, naše snage uzimaju sve tenkoprohodne pravce: cestu iz Liješća, ceste i sokake u Kričanovu i sokake koji vode sa kanala Ukrinac.

U 19,00 (sati) naše pješadijske snage 101. br. HVO, 05.10. se povlače iz Kričanova prema Rafineriji jer su pješaci četnika okružili naše grupice.Tokom noći 05. na 06.10. četnički pješaci i njihovi tenkovi nadiru prema gradu.

U jutro 06.10. snage 101. br. HVO zatvaraju liniju Skele – Stadionska ulica – benzinska pumpa – put Bos. Brod – Derventa i prema Sijekovcu, i na taj način omogućujemo izlazak civila iz Bosanskog Broda u Slavonski Brod. 103. br. HVO sa Brodskog polja je u međuvremenu već izašla. Dijelovi snaga iz Novog Sela se izvlače kroz Rafineriju zajedno sa civilima iz obližnjih sela.

Četnici nadiru sa četiri pravca: sa puta B. Brod – Liješće; od Klaonice; iz Grede i na Sijekovac.

Oko 12,00 (sati) već se vode borbe sa četnicima u Rafineriji i Tuleku, a tenkovi prodiru na gradsko područje. Zgrada komande (Pošta) je evakuirana oko 14,30 (sati). Naše manje snage ostaju na Skelama i na semaforu i dijelu Tuleka do 16,00 (sati).

U to vrijeme naš je tenk uništio dva četnička tenka, u ulici kod gradskog nogometnog igrališta i potom ulazi u Slav. Brod na popunu granatama.

Naše slabe pješadijske snage se odupiru četnicima do 17,30 (sati) pred savskom obalom i mostom. Potom dolazi do povlačenja i tih snaga u Slavonski Brod.

Grad (Bosanski Brod) ostaje prazan. Pješadijske snage iz Korača, zajedno sa tehnikom, skelom se u popodnevnim satima prebacuju na tlo Republike Hrvatske kod sela Zbijeg. Evakuacija tih snaga traje do 23,30 (sati) 06.10. (1992. god.).[12]

19,00 sati Zapovjednik OZ Osijek, brigadir Vinko Vrbanac, je stornirao Zapovijed 108. br. HV od 14.00 sati i izdao novu zapovijed po kojoj:

108. br. HV ima zadaću da organizira i izvrši obranu na odsječku rijeke Save: lijeva granica: uključno viseći most preko rijeke Save od Rafinerije prema Varoškom polju, desna granica : uključno selo Slav. Kobaš, po dubini: Slobodnica, Kaniža, Lužani.

Susjedi: lijevo: 157. br. HV desno: 121.br. HV

U dodijeljenoj zoni odgovornosti obranu organizirati osloncem na rijeku Savu sa težištem obrane skelskih mjesta prijelaza i naseljenih mjesta. U obrani na prednjem kraju imati snage jačine 2 bataljuna, a u pričuvi u visokom stupnju bojeve spremnosti imati jedan bataljun u širem rajonu s. Slobodnica.

Gotovost obrane u 06.00 sati 07.10.1992. god.[13]

Serijom borbenih zapovjedi koje je izdao, Zapovjednik OZ Osijek, brigadir Vinko Vrbanac, de facto je „suspendirao" Zapovjednika OG „Istočna Posavina", brigadira Vinka Štefaneka i Zapovjednika Slavonskog Bojišta, general-bojnika Petra Stipetića.(sic!) Jer, brigadir Vrbanac nije bio ovlašten izdavati borbene zapovijedi u OG „Istočna Posavina", a izdavao ih je, bez konzekvenci.

Brigadir Vinko Vrbanac je bio zadužen za blagovremeno osiguravanje potrebnih postrojbi i MTS-a zapovjedniku OG „Istočna Posavina", brigadiru Vinku Štefaneku, a ne za borbenu uporabu postrojbi.

20.30 sati Izvješće Naše postrojbe, 108. i 157. br. HV, po zapovjedi gosp. brigadira Vrbanca posjedaju liniju duž rijeke Save od s. Zbjeg do uključno s. Ruščica i na toj liniji organiziraju obranu sa zadatkom sprečavanja prodiranja neprijatelja preko r. Save. Lijevo od sela Ruščica je TG 103, a desno od s. Zbjeg je 1. domobranska bojna SI. Brod.

Sada se vrši smještanje 101. i 103. br HVO na području općine Slav. Brod.

Bosanskim Brodom su danas do 18.00 sati ovladale neprijateljske postrojbe, te su primijećeni požari u rafineriji i u samom gradu.

Most na r. Savi je u dobrom stanju i inženjerijski je zapriječen te ga brane naše postrojbe, a po potrebi se može izvršiti rušenje.[14]

Nastavak slijedi

[1] Služba za motrenje i obavješćivanje RH - 985, Slavonski Brod
[2] OGIP, Dežurni operativni – IZM Đakovo i OZ Osijek, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02, Ur.broj: OG-17/92-814, Slavonski Brod, 06.10.1992. god. u 10,00 sati
[3] OGIP, Dežurni operativni – IZM Đakovo i OZ Osijek, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02, Ur.broj: OG-17/92-816, Slavonski Brod, 06.10.1992. god. u 13,30 sati
[4] Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" – Zapovjedništvu 108.br.HV, Zapovijed za obranu Bosanskog Broda, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-817, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.u 14,00 sati
[5] HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" – Zapovjedništvu 108.br.HV, Zapovijed za pripremu z a rušenje mosta, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-820, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.u 14,00 sati.
[6] HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" Zapovjednik, general Vinko Vrbanac – Zapovjedniku 3. „A" br. ZNG, Zapovijed, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-818, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.u 14,00 sati
[7] HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" Zapovjednik, general Vinko Vrbanac – Zapovjedniku 157. br. HV, Zapovijed, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-819, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.u 14,00 sati
[8] OGIP, Zapovjed zapovjednika, Klasa: 8/92-02, Ur. Broj: OG-01/92-821, 822 i 823, Slavonski Brod, 06.10.1992. god
[9] OGIP, Zapovjed Zapovjednika OZ Osijek brigadira Vinka Vrbanac – 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-827, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.
[10] OGIP, Dežurni operativni – IZM Đakovo i OZ Osijek, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02, Ur.broj: OG-17/92-824, Slavonski Brod, 06.10.1992. god. u 18,00 sati
[11] Izvješće o radu Oklopno mehaniziranih postrojbi (OMP) 101. BBP za period od 04.10.1992.-07.10.1992. god. (pisan rukom, bez klase, ur. broja i datuma)
[12] HZ „Bosanska Posavina", 101. brigada HVO, 05.-06.10.1992. god., Obavještajni dnevnik, Načelnika za obavještajne poslove, Načelnik ob. poslove, 101. BBP, Mato Blažević v.r. (Obavještajni dnevnik gosp. Mato Blažević je pisao rukom i osobno potpisao. op.J.Z.)
[13] HVO Hrvatska zajednica „Bosanska Posavina" Zapovjednik, general Vinko Vrbanac – Zapovjedniku 3. „A" br. ZNG, Zapovijed, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-826, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.
[14] OGIP, Dežurni operativni – IZM Đakovo i OZ Osijek, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02, Ur.broj: OG-17/92-832, Slavonski Brod, 06.10.1992. god.

Broj komentara: 15

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
bravulja

bravulja

Komentirano: 6.10.2016. | 17:47

1

Kriva je Sava ,skela u Svilaju i most u Brodu. Previše ih prijeđe na drugu obalu.Zašto nije palo Žepče??? Bili u okruženju ,nisu mogli pobjeći.
legionar

legionar

Komentirano: 6.10.2016. | 17:43

2

Gerilac,možda se i je dezertiralo ali ni više ni manje nego kod drugih..Bio sam u Osijeku nakon pada Vukovara.Grad prazan, nigdje žive duše. Muškarci se oblačili u žene da pobjegnu od Vojne policije..Naš grad je također bio prazan. U mojoj zgradi nije bilo skoro nikoga.Gubitci Posavljaka su strašni.nema skoro obitelji koja nije nekog izgubila
Matt

Matt

Komentirano: 6.10.2016. | 13:52

3

Ruzan naslov nije osvojila vec je usla u napusite nu Pozavinu.
istovari

istovari

Komentirano: 6.10.2014. | 10:55

4

" Za Posavinu se ne može ni Stipetića potpuno abolirati".....reče Stipić. Pamtim sivi i kišni dan toga tužnog 6. listopada ali i riječi tadašnjeg brodskog gradonačenika Joze Metera koji je javno, putem medija najavio koji mjesec prije da će USKORO prestati granatiranja Sl. Broda i da se Brođani strpe....Što je to Jozo konkretno znao ? Od kuda je znao? Kako se uopće nešto takvo i moglo znati !?Pala je Posavina i padom Bos. Broda i zaista prestala su granatiranja. Ostalo je puno pitanja i jako malo odgovora....
domobran

domobran

Komentirano: 6.10.2014. | 10:23

5

postrojbe u posavini prepuštene su same sebi i nažalost nestručnim generalima
charlie

charlie

Komentirano: 6.10.2012. | 9:34

6

Među glavnim krivcima zasigurno jesu Vrbanac i Stipetić, koji su tada glumili velike zapovjednike, no to ustvari nisu bili. Da je zapovjedanje i organizaciju vodila 108. ili 3. bojna, sasvim drugačije bi to izgledalo. Dovodili su razne postrojbe na ratiše, a pri tome im lagali gdje idu i kakav je rat u pitanju, stoga ti jadni ljudi i jesu ginuli kao rasada, jer nisu bili niti svjesni protiv kakvog se neprijatelja bore. No, bilo je kako je bilo, žao mi je samo ljudi što izginuše uzalud. Dvadeset godina je prošlo, a nitko ne razmišlja kako Posavinu vratiti, bilo vojno, kulturno, sportski ili kako već, a svi smo svjesni da je uvijek bila hrvatska Posavina, no očito je da nam više ne treba. E pa ja se s tom teorijom ne slažem! Živjela hrvatska Posavina i bit će opet hrvatska, kad tad!
jedandanzivota

jedandanzivota

Komentirano: 6.10.2012. | 9:27

7

Link: http://www.e-posavina.com/portal/index.php/kolumne/drustvo/kolumne/zabava/zanimljivosti/u-izlogu/kolumne/interview/u-izlogu/nekad-bilo/863-je-li-posavina-prodana-za-saku-skuda
jedandanzivota

jedandanzivota

Komentirano: 6.10.2012. | 9:18

8

Tko je krivac? http://www.slobodanpraljak.com/materijali/RATNI%20DOKUMENTI/PAD%20BOSANSKE%20POSAVINE/PAD%20BOSANSKE%20POSAVINE%202/33.pdf Nakon ove zapovijedi mnoge postrojbeiz Hrvatske nisu htjele prijeći Savu, pa čak i naše brodske. Treba li komentar?
Gerilac

Gerilac

Komentirano: 31.1.2012. | 15:00

9

Omjer snaga 2,5 prema 1 za srbe, plus oklopništvo, 95 tenkova, zračna potpora i daleko nadmoćnija artiljerija i to sve na ravničarskom terernu ! ljudi moji pogledajte istini u oči. Nije se moglo ! Orašje se ukopalo i izdržalo to je način na koji se brani dom. Velik broj Posavljaka je dezertirao, a mnogi se nisu ni odazvali pozivima na mobilizaciju to je sramota.
B_Stipic

B_Stipic

Komentirano: 8.10.2011. | 13:35

10

jSretan ti dan hrvatske nezavidnosti! (ovo nije tipfeller).

Broj komentara: 15

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Prikaži sve komentare 12

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Priča o Tomislavu Buzovu

Boris Dežulović

Priča o Tomislavu Buzovu

27.2.2017. | 0:05
Na današnji dan, 27. veljače 1993., grupa vojnika iz četničkog odreda Osvetnici, pod komandom zloglasnog Milana Lukića, na višegradskoj brani, hladnokrvno likvidirala je Tomislava Buzova.
Na današnji dan, 27. veljače 1993., grupa vojnika iz četničkog odreda Osvetnici, pod komandom zloglasnog Milana Lukića, na višegradskoj brani, hladnokrvno likvidirala je Tomislava Buzova.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kronologija oslobađanja brodske vojarne

Domovinski rat

Kronologija oslobađanja brodske vojarne

16.9.2016. | 9:00
Krizni štab odgovorio je vojnicima i oficirima neka časno napuste redove armije koja više nije ni jugoslavenska ni narodna te im dao rok od pola sata za predaju vojarne. Kada je isteklo tih 30 minuta iz smjera Liješća ispaljeno je nekoliko granata kojima je gađan Slavonski Brod i
Krizni štab odgovorio je vojnicima i oficirima neka časno napuste redove armije koja više nije ni jugoslavenska ni narodna te im dao rok od pola sata za predaju vojarne. Kada je isteklo tih 30 minuta iz smjera Liješća ispaljeno je nekoliko granata kojima je gađan Slavonski Brod i
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako je Piplović dijelio 'Špegeljeve kalašnjikove'

Prije 24 godine

Kako je Piplović dijelio 'Špegeljeve kalašnjikove'

17.11.2014. | 23:00
Zbog značaja kojeg 17. studeni ima za bivšu Općinu Slavonski Brod, prenosimo dio sadržaja knjige Frane Piplovića 'Živjeti u Slavonskom Brodu 1990. - 1993.'
Zbog značaja kojeg 17. studeni ima za bivšu Općinu Slavonski Brod, prenosimo dio sadržaja knjige Frane Piplovića 'Živjeti u Slavonskom Brodu 1990. - 1993.'
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uništene Klasije

Prije 22 godine

Uništene Klasije

22.9.2014. | 10:13
U dvorani Klasije čija gradnja je započela 1. travnja 1959., a svečano je otvorena 1960. godine, održana su brojna natjecanja u različitim sportovima, od košarke, odbojke, rukometa do boksa... Uništena je u granatiranju 1992. godine.
Prva sportska dvorana u bivšoj Jugoslaviji, Klasije, uništena je u granatiranju prije 22 godine
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani razbili obruč oko Vukovara

Na današnji dan

Brođani razbili obruč oko Vukovara

19.9.2014. | 23:49
U popodnevnim satima 19. 09. 1991. sa šest tenkova M-84 i pješaštvom Brođani su uspjeli razbiti neprijateljski obruč i konvoj uvesti u Vukovar.
U popodnevnim satima 19. 09. 1991. sa šest tenkova M-84 i pješaštvom Brođani su uspjeli razbiti neprijateljski obruč i konvoj uvesti u Vukovar.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prva prvoligaška utakmica Marsonije

Na današnji dan 1994.

Prva prvoligaška utakmica Marsonije

14.8.2014. | 0:01
Prije točno 20 godina je nogometni klub Marsonia iz Slavonskog Broda odigrao svoju prvu prvoligašku utakmicu u povijesti Hrvatske. Vatreno krštenje slavonskobrodski klub je imao protiv splitskog Hajduka 14. kolovoza 1994. godine.
Prije točno 20 godina je nogometni klub Marsonia iz Slavonskog Broda odigrao svoju prvu prvoligašku utakmicu u povijesti Hrvatske. Vatreno krštenje slavonskobrodski klub je imao protiv splitskog Hajduka 14. kolovoza 1994. godine.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNG

'108. ide dalje'

Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNG

28.6.2014. | 10:50
Povodom 23. godišnjice osnivanja 108. br. ZNG HV prenosimo članak o toj postrojbi objavljen na Wikipedia
Povodom 23. godišnjice osnivanja 108. br. ZNG HV prenosimo članak o toj postrojbi objavljen na Wikipedia

Na današnji dan 1874.

Rođena je Ivana Brlić-Mažuranić

18.4.2013. | 0:01
Izrazito vizualno doživljavanje, neposredno izražavanje, intimna i izravna iskrenost koja podrazumijeva iskonsku ljudsku naivnost u spoznavanju - temelj su na kojem se stvaralaštvo Ivane Brlić-Mažuranić približilo zahtjevnomu senzibilitetu čitatelja - djeteta.
Izrazito vizualno doživljavanje, neposredno izražavanje, intimna i izravna
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brod na Savi promijenio ime u Slavonski Brod

Na današnji dan 1934.

Brod na Savi promijenio ime u Slavonski Brod

16.3.2012. | 14:50
Gradsko zastupstvo u Brodu na Savi je 16. ožujka 1934. godine jednoglasno donijelo odluku da se ''službeno ime grada nazove Slavonski Brod i da se ovo ime službenim putem provede u svim kodeksima naše i kodeksima međunarodnog prometa''.
29. 5.1934. je odluku potvrdilo Ministarstvo unutaršnjih poslova Kraljevine
SBplus.hr, Slavonski Brod : Osnovan Državni Arhiv u Slavonskom Brodu

Na današnji dan 1959.

Osnovan Državni Arhiv u Slavonskom Brodu

16.3.2012. | 10:40
Historijski arhiv Slavonski Brod (od 1991. Povijesni arhiv Slavonski Brod, a od 1997. Državni arhiv u Slavonskom Brodu) osnovan je 16. ožujka 1959. Odlukom Narodnog odbora kotara Slavonski Brod.
Tijekom Domovinskoga rata Državni arhiv doživio je teška oštećenja.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Rođen doktor Josip Benčević

Na današnji dan 1890.

Rođen doktor Josip Benčević

22.2.2012. | 0:01
JOSIP BENČEVIĆ je rođen u Brodu na Savi 22. veljače 1890. Osnovnu školu je završio u Brodu, a u Slavonskoj Požegi je pohađao gimnaziju
JOSIP BENČEVIĆ je rođen u Brodu na Savi 22. veljače 1890.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umro gradski fizik Franjo Kostial

Na današnji dan 1890. g.

Umro gradski fizik Franjo Kostial

24.1.2012. | 9:09
U Češkoj u mjestu Mnichovo Hradište rođen je 1. studenog 1820. godine František (Franjo) Kostial (Kostjal).
U Češkoj u mjestu Mnichovo Hradište rođen je 1. studenog 1820. godine František
SBplus.hr, Slavonski Brod : Srušen most na Savi

Na današnji dan 1992.

Srušen most na Savi

7.10.2011. | 0:04
Bio nalogodavac rušenja mosta međunarodni kriminalac ili lokalni idiot, za građane oba Broda i ljude zdrave pameti, ostati će upamćen kao – that son of a bitch.
Bio nalogodavac rušenja mosta međunarodni kriminalac ili lokalni idiot, za građa
SBplus.hr, Slavonski Brod : Jedan dan prije pada Bosanskog Broda

Na današnji dan 1992.

Jedan dan prije pada Bosanskog Broda

5.10.2011. | 0:05
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
SBplus.hr, Slavonski Brod : Dva dana prije pada Bosanskog Broda

Na današnji dan 1992.

Dva dana prije pada Bosanskog Broda

4.10.2011. | 0:03
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tri dana prije pada Bosanskog Broda

Na današnji dan 1992.

Tri dana prije pada Bosanskog Broda

3.10.2011. | 0:05
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
SBplus.hr, Slavonski Brod : Četiri dana prije pada Bosanskog Broda

Na današnji dan 1992.

Četiri dana prije pada Bosanskog Broda

2.10.2011. | 0:05
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pet dana prije pada Bosanskog Broda

Na današnji dan 1992.

Pet dana prije pada Bosanskog Broda

1.10.2011. | 14:30
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
SBplus.hr, Slavonski Brod : Šest dana prije pada Bosanskog Broda

Na današnji dan 1992.

Šest dana prije pada Bosanskog Broda

30.9.2011. | 0:05
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka

Na današnji dan 1723.

Rođen je franjevac Ivan Velikanović

7.8.2011. | 13:01
Ivan Velikanović rodio se 7. kolovoza 1723. u Brodu na Savi. U Velikoj je 1740. stupio u Franjevački red
Ivan Velikanović rodio se 7. kolovoza 1723. u Brodu na Savi.
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :