Kalendar

Objavljeno: 2.10.2011. u 0:05
Prikaza: 4109
|
Autor: Jerko Zovak

Na današnji dan 1992.

Četiri dana prije pada Bosanskog Broda

Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „začepili“ nastale „rupe“, stalno se opirući neprijatelju u njegovoj upornoj namjeri da ponovo „proguli“ crtu i izbije na rijeku Savu, da se „ugura u Bosanski Brod“.

Petak, 02. listopad 1992.

09,30 sati - U Slavonskom Brodu je oglašena prva opća opasnost, a tijekom dana bilo ih je ukupno šest, u kojima je agresor na grad ispalio 30-ak granata od kojih je osam osoba ranjeno. Agresor je napadao i sela ispalivši preko 40 razornih granata. I neprijateljski zrakoplovi su u dva navrata bili u manjim grupama nad našim područjem ali nisu borbeno djelovali. Od sela danas su napadnuta: Slav. Šamac, Kruševica, Klakar, D. Bebrina, Trnjanski Kuti i Šumeće. U Šumeću je pogođena crkva. Povrijeđenih nije bilo.[1]

2"A" br. napušta borbenu crtu

10,00 sati - Započinje napad na pravcu 2 'A' br. Nakon jednog mrtvog i dva ranjena povlače se na kanal kod mosta u pravcu s. Gornje Kolibe, a desno krilo na komunikaciju Zborište - N. Selo. Na pravcu 101. br. HVO nije bilo aktivnosti.[2]

12,00 sati - Komanda 108. (br. HV) upravlja cijelom linijom od Save do Ukrine.[3] (Jer su ostali sami na bojišnoj crti, nakon izvlačenja 2/101. br. HVO, 109. br. HV, 36. mtb. HV i 2.'A' br. HV. Op. J.Z.)

Dežurni operativni časnik OG „Istočna Posavina" izvješćuje IZM GS HV – Đakovo, generala Petra Stipetića, kako s izmještenog zapovjednog mjesta OGIP javljaju da su se „časnici iz 132 br. HV (Našice, sa statusom „A" br., op.J.Z.) javili u 12.00 u OGIP, te su izvjestili kako ne mogu dovesti predviđenu TG u interesnu zonu Operativne grupe 'Istočna Posavina'".[4] Dakle, četiri dana prije pada Bosanskog Broda, postrojbe koje bez dopuštenja napuštaju crtu bojišta, Zapovjedništvo OGIP ne može zamjeniti novim – jer one odbijaju preuzeti zadaću!

General Stipetić – nemoćan

15,15 sati - Zapovjednik Zapovjedništva Slavonskog bojišta, general bojnik Petar Stipetić, svjestan problema o kojem je upravo izvješćen - zapovijeda Zapovjedniku OZ Osijek, brigadiru Vinku Vrbancu:

Dana 02.10.1992. god. primili smo Izvješće od OGIP /…/ kojim nas izvješćuju da su se časnici iz 132. br. HV javili u 12,00 sati u OG i da su izvjestili da ne mogu dovesti TG-132. Protiv odgovornih časnika i vojnika poduzeti stegovne i krivične mjere.

Zbog kritične situacije na Bosansko-brodskom dijelu fronta hitno uputite u sastav OGIP TG-132 (Našice) i Bg-109 (Vinkovci). Ovaj zadatak izvršite hitno.

Za izvršenje ovog zadatka odgovoran je Zapovjednik OZ Osijek i Zapovjednici 109.br.HV i 132.br.HV.[5]

Koliko je na bojištu vrijedila zapovijed Zapovjednika Slavonskog bojišta, generala Petra Stipetića, vidljivo je iz činjenice da niti BG-109. (Vinkovci) niti TG 132 (Našice) neće „zadatak izvršiti (ni) hitno" niti sporo, a „protiv odgovornih časnika i vojnika" neće „biti poduzete (ni) stegovne (n)i(ti) krivične mjere".

15,30 sati - Započinje jak kombinirani tenkovsko - pješadijski napad na pravcu djelovanja 2. bataljuna (108. br. HV. Onog istog bataljuna koji je prije tri dana izgubio 19 ljudi i onog istog bataljuna koji je na ovaj teren došao s nesaniranim problemima iz prošlog „terena" op.J.Z.). Uništen je jedan neprijateljski oklopni transporter i nešto pješadije. U isto vrijeme oklopne postrojbe 101. br. HVO kreću u kontranapad na pravcu N. Selo - Zborište i izbijaju do raskršća kod škole u Zborištu.[6]

16,08 sati - Stašluk osobno izvještava da je Kauboj (Mato Vidović, op.J.Z.) sa sedam tenkova i pratnjom od dvije 'prage' i 50 ljudi, krenuo u protiv-napad.[7]

18,00 sati - Kod 'Ekonomije' fagotaši uništili neprijateljsku pragu, a u toku prijepodneva uništen je jedan neprijateljski tenk. Situacija na pravcu drugog bataljuna se stabilizirala, napad je odbijen, a mi nismo imali gubitaka ni u ljudstvu ni u tehnici.[8]

18,05 sati Izvješće /…/ Bosanski Brod: Stalni napadi neprijatelja na fronti. Najžešći u području s. Zborište. Ostali napadi odbijeni. 2.'A' br. napustila je položaje, četnici su ušli u s. Zborište nakon jakog pješačko-topničkog napada. Nastala pukotina u obrani nastoji se zakrpati sa pripadnicima 101. br. HVO./…/[9]

108. ima ime koje se ne smije ukaljati

Dakle, ona brigada (aktivna) koja je imala zadaću, poslije izlaska jedne od postrojbi 101. br. HVO „začepiti rupu" u borbenom poretku, 24 sata kasnije i sama tu bojišnicu napušta. To je već treći „tuđi" prostor kojeg moraju „rastezanjem" popuniti 2. i 3. bojna 108 br. HV.

Pored kiše koja tri dan dosadno pada i magle kroz koju se ne vidi „dalje od nosa", te ljutnje zbog toga što već treći dan odrađuju „tuđi" posao, raste nervoza kod boraca 2. i 3. bojne 108. br. HV. Naime, i oni već mjesecima slušaju kako je sve „politički dogovoreno" i oni vide kako se, tijekom borbi, linije napuštaju – bez posljedica. Neki čak glasno razmišljaju „jesmo li mi žrtveni jarci?". Ali ostaju u rovu, jer, 108. ima ime koje se ne smije ukaljati.

18,54 sati - Naše snage potpomognute tenkovima zaustavile su prodor neprijatelja. Linija se trenutno nalazi u s. Zborište kod škole. 2 'A' br. HV bila je izvučena. Sada se vratila na desno krilo 108. br. HV i sudjeluje u obrani. Na prostore koje drži 2. bojna 108. br. HV jaki pješačko - topnički napad. Linija nije pomaknuta. Neprijatelju uništena dva tenka i samohotka.[10]

21,15 sati - Zapovjednika OZ Osijek, brigadir Vinka Vrbanca izdaje Zapovjedniku 3. 'A' br. HV, brigadiru, Ivanu Basarcu, Borbenu zapovjed - neka bude pripravan za uporabu u zoni OG „Istočna Posavina".

Zbog krajnje Ozbiljne situacije na Bosansko-brodskom-derventskom ratištu i neposredne ugroženosti gradskog područja Bosanskog Broda:

ZAPOVIJEDAM

1. Odmh prevesti u najviši stupanj bojeve spremnosti jedan bataljun 3 'A' br. HV.

2. Bataljun mora biti spreman za bojevo angažiranje u zoni odgovornosti OG 'Istočna

Posavina' od 12,00 sati, 03.10. 1992. godine.

3. Angažiranje i pokret bataljuna, bit će regulirano posebnom zapovijedi.

Zapovjednik brigade pismeno će me izvijestiti o spremnosti bataljuna za bojevo djelovanje u zoni odgovornosti operativne grupe 'Istočna Posavina'.[11]

Iako se kasnilo s ovom zapovjedi u odnosu na traženje Zapovjednika 108. br. HV, možda sasvim kasno ne bi bilo, da je brigada, umjesto njena stavljanja u „najviši stupanj bojeve spremnosti", odmah bila upućena na bojište.

Brigadir Vinko Vrbanac u „akciji"

23,12 sati - Zapovjednik Operativne Zone Osijek, brigadir Vinko Vrbanac izdaje zapovjednicima 109. 132. i 135. br. HV i TG-123 - borbenu zapovijed:

1. Intenzivnim djelovanjem neprijateljske srbočetničke armade na dijelu Bosansko-Brodsko-Derventskog ratišta, snage branitelja su dovedene u krajnje ozbiljnu i tešku situaciju u kojoj je neposredna ugroženost Bosanskog Broda postala realnost. Pored neprijatelja, ovako 132. i 135. br. HV i TG-123: pridonijeli su i samovoljni postupci pojedinih postrojbi u obrani (neorganizirano i kaotično povlačenje, napuštanje zaposjednutih i uređenih položaja i drugo).

2. Zapovjednik 135. br. HV ima zadaću da borbenu grupu jačine 150-180 pješaka, pojačanu sa sredstvima podrške i sanitetski osiguranu, uputi tijekom 03.10.1992. godine, u širi rajon Slavonskog Broda, s ciljem bojevog angažiranja iste u zoni odgovornosti OG 'Istočna Posavina'. Zapovjednik borbene grupe javit će se do 12.00, 03. 10.1992. godine zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' na njegovom zapovjedničkom mjestu, radi prijema konkretne bojeve zadaće.

Po pristizanju borbene grupe, istu odmah angažirati na bojišnoj prostoriji.

3. Zapovjednik TG-123. odmah će prevesti TG-123 u prvi stupanj bojeve spremnosti. Zapovjednik TG-123 osobno će se do 09. sati 03.10.1992. godine javiti zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' radi prijema konkretne bojeve zadaće, a do 18.00 sati 03.09.1992. uvesti postrojbu (TG-123) u borbeni poredak OG 'Istočna Posavina' i početi sa izvršenjem bojeve zadaće.

4. Zapovjednik 132. br. HV izvršit će premiještanje snaga 132. br. HV (Borbene grupe), … do 08.00 sati 03.10.1992. godine, a zatim ih, sukladno zapovijedi Zapovjednika OG 'Istočna Posavina', bojevo angažirati … Zapovjednik 132. br. HV i Zapovjednik Borbene grupe 132 br. HV imaju se javiti zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' odmah po pristizanju Borbene grupe u rajon Slavonski Brod, a najkasnije do 09,00 sati 03.10.1992. godine.

5. Zapovjednik 109. br. HV, formirat će iz sastava brigade borbenu grupu jačine 180-200 ljudi, ojačanih sredstvima podrške PZO i sanitetski osiguranu. Ovako opremljenu borbenu skupinu uputiti u rajon Slavonski brod do 18.00 sati 3.10.1992. godine, s ciljem hitnog uvođenja i bojevog angažiranja iste u bojišnoj prostoriji OG 'Istočna Posavina'. Zapovjednik borbene grupe 109. br. HV javit će se do 15,00 sati zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' radi prijema konkretne bojeve zadaće.

6. Zapovjednik OG 'Istočna Posavina' izdaće zapovjednicima pod 2., 3., 4. i 5. ove zapovijedi konkretne zadaće, osigurati uvođenje postrojbi u bojišnicu pod što povoljnijim uvjetima i materijalno ih opskrbiti.

7. Zapovjednici postrojbi koji se bojno angažiraju u zoni odgovornosti OG 'Istočna Posavina' obvezatni su izvršiti sve potrebne borbene, sigurnosne i druge pripreme ljudstva za polazak na bojište.

Bojevo angažiranje svake postrojbe trajat će najmanje 15 dana, a napuštanje i odlazak sa bojišne prostorije vršiti samo kad dođe odgovarajuća postrojba za zamjenu.

Sve postrojbe se po primitku konkretne bojeve zadaće predpočinjavaju OG 'Istočna Posavina'.

8. Svi zapovjednici postrojbi obvezatni su me pismeno izvijestiti o postupanju postrojbi po ovoj borbenoj zapovijedi.

9. Ostvarivanje materijalnih i drugih pogodnosti i prenadležnosti za bojevo angažiranje u zoni odgovornosti OG 'Istočna Posavina' po dosadašnjem. Svako eventualno ne postupanje po ovoj zapovjedi smatra se kao samovoljno napuštanje postrojbe.[12]

Dakle, Zapovjednik Operativne Zone Osijek, brigadir Vrbanac, kao najviši zapovjednik Slavonskog bojišta zadužen za „servis OG „Istočna Posavina" i zapovjedništva Slavonskog bojišta, čija se temeljna zadaća ogledala u tome da se osiguraju ljudi i sredstva za uporabu u zoni odgovornosti …" zapovijeda 109. br. HV; onoj koja je prije 44 sata neovlašteno napustila borbeni poredak; onoj koja je „u tešku situaciju" dovela 108. br. i druge postrojbe, da se ponovo vrati u borbu. Osim toga zapovijeda 132. i 135. br. HV i TG-123. da se također stave na raspolaganje Zapovjedniku OG „Istočna Posavina" zbog toga što su „snage branitelja dovedene u krajnje ozbiljnu i tešku situaciju u kojoj je neposredna ugroženost Bosanskog Broda postala realnost."

A šta rade zapovjednici ove četiri postrojbe ?

Ne izvršavaju borbenu zapovijed!

Koja je posljedica neizvršavanja borbene zapovijedi ova četiri zapovijednika četiri dana kasnije?

Pad Bosanskog Broda!

Umjesto da je odmah po neizvršavanju njegove zapovjedi, ako već ne uhitio, onda barem suspendirao zapovjednike postrojbi, imenovao druge i uputio ih na izvršenje borbene zadaće, Vinko Vrbanac četiri dana ne čini ništa. Nije htio ili nije smio – svejedno je. A onda se, peti dan iz Osijeka, pojavljuje u Slavonskom Brodu i pored živih i ovlaštenih zapovjednika, generala Stipetića i brigadira Štefaneka, neovlašteno počinje štancati borbene alibi zapovjedi. I to kome, onim istim brigadama koje su, zahvaljujući njegovu četverodnevnom nečinjenju, ostavljeni na „cjedilu" u bojevoj prostoriji – 108. br. HV i 101. br. HVO. Njima će brigadir Vrbanac zapovijedati neka „hitno prebace (svoje) snage …u Bosanski Brod." (sic!)

Načelnik SnSl. OGIP, dr. Drago Prgomet, izvjestio je svog kolegu u OZ Osijek, Načelnika SnSl. o gubicima na bosansko-posavskom bojištu za period od 01.09. do 01.10. 1992. god.

Prilikom topničkih napada na Slavonski Brod poginulo je 28 civila, a ranjeno 161 od kojih 85 teže."[13]

Ako uzmemo za prosjek onaj broj boraca koji je bio angažiran zadnji dan promatranog razdoblja, (30.09.1992. god.), kada je na derventsko-bosanskobrodskom bojištu prostoru bilo ukupno (s zapovjedništvima i IZM-om) 2.498 boraca, možemo zaključiti kako je OG „Istočna Posavina", za trideset dana borbi izgubila 26,66% boraca (4,76 % poginulih i 21,89 % ranjenih) – od prosječnog borbenog poretka.

Očito je kako ne stoji tvrdnja da su 108. i 3. „A" br. HV i 101. br. HVO „bez prisile od strane neprijatelja, te opravdanih razloga, napustile bojište."

Nastavak slijedi


[1] Služba za motrenje i obavješćivanje RH - 985, Slavonski Brod
[2] Iz ratnog dnevnika 108. br. HV
[3] Isto
[4] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-785, Slavonski Brod, 02.10.1992. god.
[5] IZM Đakovo, Zapovjedništvo Slavonskog bojišta, Zapovjednik general bojnik, Petar Stipetić – Zapovjedništvu OZ Osijek, Zapovjed o upućivanju TG-132 i TG-109, Kl. 035-01/92-01, Ur.br. 1076/5-01-92-340, Dana, 02.10.1992. god.
[6] Iz ratnog dnevnika 108. br. HV
[7] Dnevnik veze 108.br.HV
[8] Ratni dnevnik 108. br. HV
[9] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-786, Slavonski Brod, 02.10.1992. god.
[10] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Dopuna operativnodnevnom izvješću, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-787, Slavonski Brod, 02.10.1992. god.
[11] OZ Osijek, Zapovjed zapovjednika – Zapovjedništvu 3."A"br.HV, Borbena zapovjed, Klasa: 8/92-01/01, Ur.broj: 1076-01/92-101, Osijek, 02.10.1992. god.
[12] OZ Osijek, Zapovjed Zapovjednika - Zapovjednicima 109. 132. i 135. br. HV i TG-123, Borbena zapovjed, Klasa: 8/92-01/01, Ur.broj: 1076-01/92-101, Osijek, 02.10.1992. god.
[13] OGIP, Načelnik SnSl, dr. Drago Prgomet – OZ Osijek, Načelnik SnSl, Klasa: 81/92-02, Ur. Broj: OG 20/92-769, Slavonski Brod, 02.10.1992. god.

  Broj komentara: 10

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  sszub

  sszub

  Komentirano: 3.10.2011. | 6:46

  1

  Znam i bolju ali nedam-bar u ovoj formi.Povuci paralelu sa prethodnim ratom na ovim prostorima,pa se sjeti:"Neretva", "Sutjeska","Kozara","Walter brani Sarajevo" itd.Evo jednostavno mislim da bi bio prikladniji lirski prikaz događaja gdje stotine boraca gube živote kako bi se tisuće civila spasile bježeći preko mosta,koji na kraju biva srušen.Nikoga ne smatram bezveznjakom,prošao sam pakao rata kao vojnik i vjeruj mi trudim se da zaboravim.Ovakve teme i energija u njih uložena vraćaju me tamo gdje ne želim biti.Tko su krivci?Ima ih puno?Ili nastavimo sljedećih sto godina vaditi dnevnike sa tavana,shodno dnevnim potrebama.
  walter

  walter

  Komentirano: 3.10.2011. | 0:46

  2

  Sada vjerojatno slijedi priča kako je istina voda duboka i kako bi se mnogi u njoj mogli utopiti i bla, bla, bla. Nikoga ne branim niti podržavam. Ovo je jedna od rijetkih verzija potkrijepljena nečime osim šuplje priče. Znaš li bolju, daj. Ne moraš niti podastrijeti nikakve dokaze, samo daj da čujem o čemu se radi. Koga to i od koga treba zaštiti? Po koju cijenu? u čiju korist? Ili je to presloženo za nas bezveznjake?
  sszub

  sszub

  Komentirano: 2.10.2011. | 20:10

  3

  Waltere činjenice o kojima govoriš leže ti osuđene u Haagu.U ovom usranom svijetu nisu bitne činjenicei.Do sada praksa govori da dok nešto dokažeš odoše prepone kako se to sada moderno kaže.Zato zastupam taktiku opstanka po svaku cijenu kada već nismo sposobni za mudre poteze koji bi u konačnici doveli do istine.Bolje je ponekad i šutjeti nego gluposti blebetati.A ovo gore je nepouzdana,zakašnjela netaktičnai glupa igra dokona čovjeka koji cilja u neku samo nemu poznatu metu.Ovo što si napisao više mi liči na obranu radnje nego na komentar.
  Janus

  Janus

  Komentirano: 2.10.2011. | 14:44

  4

  bajica je u pravu, na temelju toga izrael već desetljećima se brani (jer nema dubinu, širina izraela je duplo manja nego širina slavonije i baranje! jedan top može tuži bilo koji dio države!); dakle, nismo mi agresori u Bih ako smo bili tamo, jer je Brod tučen iz bih... a walter je još više u pravu! naime, iznođšenjem dokumentiranih činjenica briše se ljaga sa cijelih jedinica koje su navodno "pobjegle" i prepustile posavinu, a s druge strane (po meni čak i važnije) stvara se prilika da stotine "invalida i branitelja i heroja" koji nikada vidjeli akcije nisu osim pljačkanja napuštenih kuća po posavini (čak i hrvatskih!) izgube sve privilegije i da im presudama (jer ratni kriminal je ustavno prebačen u nezastarivu kategoriju) oduzmu stotine tisuća kuna opljačkanog novca
  walter

  walter

  Komentirano: 2.10.2011. | 12:31

  5

  Jedini razlog zašto bi ovakvi podaci trebali imati status bilo kakve tajne je zataškavanje istine i daljnje prodavanje magle građanima. Nekome je u cilju da se nikada ne utvrdi barem moralna odgovornost za pad Posavine i stotine stradalih naših vojnika i civila. Umjesto ovako debilnih komentara, volio bih vidjeti argumentirane činjenice koje će pobiti tvrdnje autora i baciti drugačije svjetlo na ove događaje. Niti jedan hrvatski vojnik ne može biti odgovoran za pad Posavine, ali trebalo bi se znati koji su zapovjednici ili političari svojim nečinjenjem tome kumovali.
  tope

  tope

  Komentirano: 2.10.2011. | 11:52

  6

  G.Zovak kad već pišete o padu i razlozima pada B.Posavine zašto ne upoznate istu tu javnost sa činjenicom da ste HRVI sa trajnom invalidnošču od 60% a koji ste "izganjali" na osnovu ovjerene izjave tri svjedoka i to skoro 10 godina poslije od Vašeg stradavanja u toj istoj B.Posavini????? Nekome je taj rat bio stvarno rat a neko ga je kasnije iskoristi gdje god je mogao!!!!
  bajica

  bajica

  Komentirano: 2.10.2011. | 11:01

  7

  Napadani smo iz Bosne i prema međunarodnom pravu imali smo pravo poduzimati akcije do 30 km u dubini teritorija druge države.
  nezavisniivek

  nezavisniivek

  Komentirano: 2.10.2011. | 9:15

  8

  PROTIV KOGA SU USMJERENI OVI CLANCI. HRVATSKIH PATNIKA, VOJNIKA I GENERALA KOJI LEZE I IZDRZAVAJU KAZNE ZBOG OVAKVIH KAO GOSPODIN ZOVAK-DOMACIH IZDAJNIKA I PETOKOLONASA. PROTIV RANJENIH, POGINULIH I NJIHOVIH PORODICA E GOSPODINE ZOVAK PA STO VAM TREBA DA PLJUJETE PO HRVATSKIM VITEZOVIMA I UJEDNO SE NASLAĐUJETE PATNJAMA I BOLI HRVATSKOG NARODA U POSAVINI. ZASTO SE NISTE ONDA UHVATILI POD RUKU SA BIVSIM PREDSJEDNIKOM I ZAJEDNO SVE UREDNO PREZENTIRALI U HAGU. SRAMOTA, SRAMOTA, SRAMOTA A ZANIMA ME STO RADE NASE NADLEZNE SLUZBE POLICIJE, SSUZUP-a ILI KAKO SE VEC ZOVU.
  sszub

  sszub

  Komentirano: 2.10.2011. | 6:23

  9

  Sorry,"Državne tajne".
  sszub

  sszub

  Komentirano: 2.10.2011. | 6:15

  10

  Evo upravo sam se probudio,i prvo što mi je palo na pamet čitajući članak je to da bi sudac Orie zlatom platio ovakve dnevnike.Ali pošto ja još krmeljam hajde dragi moj autore razuvjeri me i objasni čemu služe svi gore narečeni detalji,nabrojani dokumenti sa klasom i urudžbenim brojem.Tko te ovlastio da ih iznosiš u javnost i da li "ja" smijem po cigarete te tko će"mom" djetetu biti kum (referiram se na naizvjesnost izbora).P.s.ovakve karte su se znale viđati u verandama civilnih osoba,iako su u kategoriji vojne tajne.

  Broj komentara: 10

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava

  Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

  Ostali članci u rubrici
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Priča o Tomislavu Buzovu

  Boris Dežulović

  Priča o Tomislavu Buzovu

  27.2.2017. | 0:05
  Na današnji dan, 27. veljače 1993., grupa vojnika iz četničkog odreda Osvetnici, pod komandom zloglasnog Milana Lukića, na višegradskoj brani, hladnokrvno likvidirala je Tomislava Buzova.
  Na današnji dan, 27. veljače 1993., grupa vojnika iz četničkog odreda Osvetnici, pod komandom zloglasnog Milana Lukića, na višegradskoj brani, hladnokrvno likvidirala je Tomislava Buzova.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Kronologija oslobađanja brodske vojarne

  Domovinski rat

  Kronologija oslobađanja brodske vojarne

  16.9.2016. | 9:00
  Krizni štab odgovorio je vojnicima i oficirima neka časno napuste redove armije koja više nije ni jugoslavenska ni narodna te im dao rok od pola sata za predaju vojarne. Kada je isteklo tih 30 minuta iz smjera Liješća ispaljeno je nekoliko granata kojima je gađan Slavonski Brod i
  Krizni štab odgovorio je vojnicima i oficirima neka časno napuste redove armije koja više nije ni jugoslavenska ni narodna te im dao rok od pola sata za predaju vojarne. Kada je isteklo tih 30 minuta iz smjera Liješća ispaljeno je nekoliko granata kojima je gađan Slavonski Brod i
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako je Piplović dijelio 'Špegeljeve kalašnjikove'

  Prije 24 godine

  Kako je Piplović dijelio 'Špegeljeve kalašnjikove'

  17.11.2014. | 23:00
  Zbog značaja kojeg 17. studeni ima za bivšu Općinu Slavonski Brod, prenosimo dio sadržaja knjige Frane Piplovića 'Živjeti u Slavonskom Brodu 1990. - 1993.'
  Zbog značaja kojeg 17. studeni ima za bivšu Općinu Slavonski Brod, prenosimo dio sadržaja knjige Frane Piplovića 'Živjeti u Slavonskom Brodu 1990. - 1993.'
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Uništene Klasije

  Prije 22 godine

  Uništene Klasije

  22.9.2014. | 10:13
  U dvorani Klasije čija gradnja je započela 1. travnja 1959., a svečano je otvorena 1960. godine, održana su brojna natjecanja u različitim sportovima, od košarke, odbojke, rukometa do boksa... Uništena je u granatiranju 1992. godine.
  Prva sportska dvorana u bivšoj Jugoslaviji, Klasije, uništena je u granatiranju prije 22 godine
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani razbili obruč oko Vukovara

  Na današnji dan

  Brođani razbili obruč oko Vukovara

  19.9.2014. | 23:49
  U popodnevnim satima 19. 09. 1991. sa šest tenkova M-84 i pješaštvom Brođani su uspjeli razbiti neprijateljski obruč i konvoj uvesti u Vukovar.
  U popodnevnim satima 19. 09. 1991. sa šest tenkova M-84 i pješaštvom Brođani su uspjeli razbiti neprijateljski obruč i konvoj uvesti u Vukovar.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Prva prvoligaška utakmica Marsonije

  Na današnji dan 1994.

  Prva prvoligaška utakmica Marsonije

  14.8.2014. | 0:01
  Prije točno 20 godina je nogometni klub Marsonia iz Slavonskog Broda odigrao svoju prvu prvoligašku utakmicu u povijesti Hrvatske. Vatreno krštenje slavonskobrodski klub je imao protiv splitskog Hajduka 14. kolovoza 1994. godine.
  Prije točno 20 godina je nogometni klub Marsonia iz Slavonskog Broda odigrao svoju prvu prvoligašku utakmicu u povijesti Hrvatske. Vatreno krštenje slavonskobrodski klub je imao protiv splitskog Hajduka 14. kolovoza 1994. godine.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNG

  '108. ide dalje'

  Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNG

  28.6.2014. | 10:50
  Povodom 23. godišnjice osnivanja 108. br. ZNG HV prenosimo članak o toj postrojbi objavljen na Wikipedia
  Povodom 23. godišnjice osnivanja 108. br. ZNG HV prenosimo članak o toj postrojbi objavljen na Wikipedia

  Na današnji dan 1874.

  Rođena je Ivana Brlić-Mažuranić

  18.4.2013. | 0:01
  Izrazito vizualno doživljavanje, neposredno izražavanje, intimna i izravna iskrenost koja podrazumijeva iskonsku ljudsku naivnost u spoznavanju - temelj su na kojem se stvaralaštvo Ivane Brlić-Mažuranić približilo zahtjevnomu senzibilitetu čitatelja - djeteta.
  Izrazito vizualno doživljavanje, neposredno izražavanje, intimna i izravna
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Brod na Savi promijenio ime u Slavonski Brod

  Na današnji dan 1934.

  Brod na Savi promijenio ime u Slavonski Brod

  16.3.2012. | 14:50
  Gradsko zastupstvo u Brodu na Savi je 16. ožujka 1934. godine jednoglasno donijelo odluku da se ''službeno ime grada nazove Slavonski Brod i da se ovo ime službenim putem provede u svim kodeksima naše i kodeksima međunarodnog prometa''.
  29. 5.1934. je odluku potvrdilo Ministarstvo unutaršnjih poslova Kraljevine
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Osnovan Državni Arhiv u Slavonskom Brodu

  Na današnji dan 1959.

  Osnovan Državni Arhiv u Slavonskom Brodu

  16.3.2012. | 10:40
  Historijski arhiv Slavonski Brod (od 1991. Povijesni arhiv Slavonski Brod, a od 1997. Državni arhiv u Slavonskom Brodu) osnovan je 16. ožujka 1959. Odlukom Narodnog odbora kotara Slavonski Brod.
  Tijekom Domovinskoga rata Državni arhiv doživio je teška oštećenja.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Rođen doktor Josip Benčević

  Na današnji dan 1890.

  Rođen doktor Josip Benčević

  22.2.2012. | 0:01
  JOSIP BENČEVIĆ je rođen u Brodu na Savi 22. veljače 1890. Osnovnu školu je završio u Brodu, a u Slavonskoj Požegi je pohađao gimnaziju
  JOSIP BENČEVIĆ je rođen u Brodu na Savi 22. veljače 1890.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Umro gradski fizik Franjo Kostial

  Na današnji dan 1890. g.

  Umro gradski fizik Franjo Kostial

  24.1.2012. | 9:09
  U Češkoj u mjestu Mnichovo Hradište rođen je 1. studenog 1820. godine František (Franjo) Kostial (Kostjal).
  U Češkoj u mjestu Mnichovo Hradište rođen je 1. studenog 1820. godine František
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Srušen most na Savi

  Na današnji dan 1992.

  Srušen most na Savi

  7.10.2011. | 0:04
  Bio nalogodavac rušenja mosta međunarodni kriminalac ili lokalni idiot, za građane oba Broda i ljude zdrave pameti, ostati će upamćen kao – that son of a bitch.
  Bio nalogodavac rušenja mosta međunarodni kriminalac ili lokalni idiot, za građa
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Vojska RS osvojila Bosanski Brod

  Na današnji dan 1992.

  Vojska RS osvojila Bosanski Brod

  6.10.2011. | 0:04
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Jedan dan prije pada Bosanskog Broda

  Na današnji dan 1992.

  Jedan dan prije pada Bosanskog Broda

  5.10.2011. | 0:05
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Dva dana prije pada Bosanskog Broda

  Na današnji dan 1992.

  Dva dana prije pada Bosanskog Broda

  4.10.2011. | 0:03
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Tri dana prije pada Bosanskog Broda

  Na današnji dan 1992.

  Tri dana prije pada Bosanskog Broda

  3.10.2011. | 0:05
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Pet dana prije pada Bosanskog Broda

  Na današnji dan 1992.

  Pet dana prije pada Bosanskog Broda

  1.10.2011. | 14:30
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Šest dana prije pada Bosanskog Broda

  Na današnji dan 1992.

  Šest dana prije pada Bosanskog Broda

  30.9.2011. | 0:05
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „zače
  Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka

  Na današnji dan 1723.

  Rođen je franjevac Ivan Velikanović

  7.8.2011. | 13:01
  Ivan Velikanović rodio se 7. kolovoza 1723. u Brodu na Savi. U Velikoj je 1740. stupio u Franjevački red
  Ivan Velikanović rodio se 7. kolovoza 1723. u Brodu na Savi.
  SBplus.hr, Slavonski Brod :
  SBplus.hr, Slavonski Brod :