Reagiranja

Objavljeno: 8.9.2015. u 9:22
Prikaza: 3397
|
Autor: SBplus/LU Lada Niva

Reagiranje

LU "Lada Niva" regirala na napise o zakupu lovišta

root : LU "Lada Niva" regirala na napise o zakupu lovištaReakcija na davanje u zakup lovišta(Foto: Mato Marijić)
NOVA GRADIŠKA - Nakon što je radiong objavio, a SBplus prenio, informacija o tome kako je Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Rješenje o davanju državnog lovišta XII/4 "Gradiška brda" u desetogodišnji zakup Lovačkoj udruzi "Lada Niva" iz Slavonskog Broda, a kojim je više od devedeset godina gospodarila novogradiška Lovačka udruga "Šljuka", stigla je reakcija iz Lovačke Udruge "Lada Niva". Kako smo tada prenijeli tekst, tako i sada, sukladno zakonu o informiranju prenosimo i reakciju LU "Lada Niva". Njihovo reagiranje prenosimo u cijelosti i bez interveniranja u sadržaj:
 

„Upravljaju li Brođani gradiščanskim brdima" članak na web portalu www. radiong.hr  i komentari na radio postaji „Radio Nova Gradiška" od 05.09.2015. godine sadrže u gotovo cijelom tekstu niz netočnih informacija, pravnih i nestručnih formulacija, tako da u samom uvodu stoji konstatacija kako se državno otvoreno lovište broj:XII/4 „GRADIŠKA BRDA" daje u zakup LU „Lada Niva" iz Slavonskog Broda na vrijeme od 10 godina.

"Točna je konstatacija da je LU „Lada Niva" dala najnižu novčanu ponudu pristiglu na natječaj, što je bilo odmah vidljivo kod otvaranja dokumentacije u Ministarstvu poljoprivrede pred višečlanom komisijom."

U uvodnom dijelu nadalje stoji da je više od 20 godina lovištem gospodarila LU "Šljuka" iz Nove Gradiške sa 84 aktivna člana, radi se o djelomično miniranom lovištu, koje je bilo predmet „spora" između tri potencijalna lovozakupnika, itd. Na javnom natječaju Komisije za provedbu postupaka javnih natječaja za davanje državnih lovišta u zakup, temeljeno na članku 38. stavak 2., 3.,4., i 5. Zakona o lovstvu od 18.02.2015. godine raspisan je javni natječaj za šest državnih otvorenih lovišta, pa tako i za državno otvoreno lovište broj:XII/4 „GRADIŠKA BRDA". 
Za navedeno lovište kako stoji u tekstu javljaju se "čak 3" zainteresirane strane, LU "Šljuka", Cerničani i pravo iznenađenje LU „Lada Niva" iz Slavonskog Broda. 

Po čemu bi postavlja se pitanje LU „Lada Niva" iz Slavonskog Broda kao jedna od zainteresiranih strana, i koja je dostavila natječajnu dokumentaciju trebala biti iznenađenje.
Osnivačka skupština na poziv inicijativnog odbora sazvana je dana 27.01.2015. godine pa je temeljem Zakona o udrugama (NN 74/14) između ostalog donesen i statut udruge. Sukladno nekim od ciljeva i djelatnosti udruge, a to je primarno, gospodarenje lovištem i divljači kroz uzgoj, zaštitu, lov i korištenje njezinih dijelova. Isto tako jedna od djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi su kako je i navedeno, jest gospodarenje lovištem, uzgoj, zaštita i lov divljači i korištenje njezinih dijelova.
Temeljem zahtjeva za upis u Registar udruga RH, sukladan Zakonu o udrugama, podnesen nadležnom državnom uredu, LU „Lada Niva" je upisana u registar udruga temeljem izdanog rješenja, što se u konačnici lako provjeri u registru koji je javni dokument. 

Prema autoru teksta i priloga na Vašem radiju do raspisivanja "spornog" natječaja dolazi nakon "navodnog" prekršaja koji su počinili lovci. Člankom 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu jasno su navedeni razlozi kada se može, ili neće na zahtjev lovozakupnika produljiti ugovor o pravu lova, odnosno raskinuti postojeći, ako u proteklom periodu gospodarenja nisu podneseni optužni prijedlozi za određene prekršaje iz tri članka spomenutog zakona.
Prvo i temeljno pitanje na koje ste trebali dati odgovor je razlog zašto je sa LU „Šljuka" raskinut ugovor o zakupu prava lova u državnom otvorenom lovištu broj:XII/4 „GRADIŠKA BRDA". Taj Vam je odgovor prije objave priloga trebao dati netko od osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje LU „Šljuka", ili informator od kojeg je autor teksta došao do polovičnih informacija.
Ne vidimo stoga razlog zašto naša udruga, odnosno članovi naše udruge temeljem odluke skupštine ne bi smjeli sudjelovati na javno objavljenom natječaju Ministarstva poljoprivrede o davanju u zakup šest lovišta na teritoriju Republike Hrvatske, pa tako i državnog otvorenog lovišta broj:XII/4 „GRADIŠKA BRDA". 

Autor teksta i priloga tvrdi da optužni prijedlog nije nikada podnesen, pa zar autor teksta na temelju prikupljenih informacija svoju tvrdnju temelji na neznanju i nestručnosti djelatnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za lovstvo, a isto tako na nestručnosti i neznanju članova LU „Lada Niva". Bojimo se da se radi o elementarnom nepoznavanju lovne pravne regulative, što je temelj autora za iznošenje pravno neutemeljenih zaključaka, konstatacija i tvrdnji, a da ne spominjemo etička načela i kodeks ponašanja hrvatskih lovaca.

Slijedom objavljenog priloga web stranice Vašeg radija kao odgovor na navedene nedoumice i netočne navode, Odlukom Ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-323-01/15-02/06, Ur.br:525-11-0898-15-1 od 15.07.2015. godine, te rješenja istog ministarstva Klasa:UP/I323-03/15-01-125, Ur.br:525-11/0898-15-1 od 17.07.2015. u državnom otvorenom lovištu broj:XII/4 „GRADIŠKA BRDA",  LU „Lada Niva" provodi mjere uzgoja i zaštite divljači iz šest točaka dispozitiva narečenog rješenja.
Rješenjem Ministarstva poljoprivrede KLASA:UP/I-323-03/15-01-14, URBROJ:525-11/1029-14-4, od 27.08.2015. godine u lovištu broj:XII/4 „GRADIŠKA BRDA"  provoditelju mjera uzgoja i zaštite divljači je temeljem točke prve dispozitiva rješenja u lovištu broj:XII/4 „GRADIŠKA BRDA"  dopušten odstrjel crne divljači-svinja divlja (Sus scrofa L.). Dakle, sve aktivnosti, uključujući i lovne, provoditelj mjera uzgoja i zaštite divljači provodi temeljem odluke i rješenja nadležnog ministarstva.

Čudi stoga konstatacija autora članka i priloga kako je LU „Lada Niva" po hitnom postupku uklonila postojeće i postavila nove ploče-table koje označavaju granice lovišta. Pozivom djelatnika policije iz PP Nova Gradiška na intervenciju, ponovo je iskazano elementarno nepoznavanje pravne regulative iz oblasti lovstva, posebice u osporavanju i onemogućavanju djelovanja lovočuvara LU „Lada Niva", rušenje lovnotehničkog objekta koji je u vlasništvu RH od strane neodgovornih pojedinaca ili grupe…

Javno objavljenim natječajem Ministarstva poljoprivrede o davanju u zakup državnih lovišta jesno je propisano što treba sadržavati natječajna dokumentacija, a sama činjenica da LU „Šljuka" nije predala „urednu" traženu dokumentaciju-priloge govori dovoljno sama za sebe. Postavlja se upit u dijelu teksta dali je resorni ministar (Tihomir Jakovina) oštetio državni proračun odbivši najvišu novčanu ponudu na natječaju iz razloga što "netko" nije znao pročitati natječajnu dokumentaciju.
S tim u svezi LU „Šljuka" kao tužitelj, pokrenula je pri Upravnom sudu u Osijeku upravni spor sa tuženikom Ministarstvom poljoprivrede, dana 03.08.2015. godine, a u svezi tužbe mora se očitovati i LU „Lada Niva" kao „zainteresirana osoba".
Točna je konstatacija da je LU „Lada Niva" dala najnižu novčanu ponudu pristiglu na natječaj, što je bilo odmah vidljivo kod otvaranja dokumentacije u Ministarstvu poljoprivrede pred višečlanom komisijom i pred 15-tak ponuđača za druga lovišta koji su toga dana dostavili svoje ponude. LU „Lada Niva" je „ni kriva ni dužna" u konačnici odlukom i rješenjem Ministarstva poljoprivrede, jer je jedina poštovala odredbe natječajne dokumentacije, dobila pravo provođenja mjera uzgoja i zaštite, kasnije i lovnih aktivnosti u državnom otvorenom lovištu broj:XII/4 „GRADIŠKA BRDA" .

LU „Lada Niva" u tekstu priloga navedena je kao „protivnička strana" uz konstataciju „dobre financijske potkovanosti". Istina je da je nekoliko članova udruge iz redova vrlo uspješnih malih poduzetnika sa područja cijele Brodsko-posavske županije, stoga između ostalog čudi tekst Vaše naslovnice „Upravljaju li Brođani gradišćanskim brdima". Članovi naše udruge su kolege lovci sa područja cijele Brodsko-posavske županije, a ne samo „Brođani", i nije nam namjera „preuzimanje" ostalih lovišta sa „našeg područja", pa se nadalje posljedično postavlja pitanje koja su to „naša", a koja „vaša" područja, odnosno lovišta.
Kada autor teksta navodi da je većina lovaca LU „Šljuka" tijekom Domovinskog rata branila upravo ta brda, čudi činjenica da autor preko svog informatora nije prikupio podatke i o članovima LU „Lada Niva" od kojih su većina branitelji i dragovoljci Domovinskog rata, nekoliko njih „od prvog do zadnjeg dana" i civilni stradalnici, na teritoriju cijele Republike Hrvatske, tako da je upitan i kontekst tog dijela objavljenog teksta.

Ako nije tragično kao navodi autor teksta, onda je žalosno što su upravo neki članovi LU „Šljuka" sa voditeljem pravne bitke i njegovim timom kako bi vratili „oteto", najodgovorniji za sve što se, i što će se događati u udruzi, prije svega iz već spomenutih razloga. U očima dugogodišnjih članova upravo bi oni trebali biti najveće razočarenje, kada već bude emocije kod  dijela takvih članova.

Članovi LU "Lada Niva" nisu nikome ništa oteli. Temeljem odluke i dva rješenja nadležnog ministarstva provoditi će mjere uzgoja i zaštite, te lovne aktivnosti.

Članovi LU "Lada Niva" nisu nikome ništa oteli. Temeljem odluke i dva rješenja nadležnog ministarstva provoditi će mjere uzgoja i zaštite, te lovne aktivnosti, prije svega poštujući odredbe pravne regulative iz oblasti lovstva, prije svega Zakona o lovstvu i podzakonskih akata iz te oblasti, a prije svega gospodariti lovištem prema pravilima struke. Nemamo namjeru sa nikim voditi „pravne bitke" prije svega sa članovima LU „Šljuka", jer smo u sporovima  koji su pokrenuti s njihove strane u dokazivanju „istine i pravde" izgleda poznate i priznate samo od njihove strane „uvučeni" bez svoje volje kao „zainteresirana strana".

U konačnici, za sve opisane radnje ovog dopisa postoje materijalni dokazi na čemu bi se trebali temeljiti svi postupci, počevši od zapisnika natječajne komisije sa fotodokumentacijom, odgovora Ministarstva poljoprivrede na pokrenuti upravni spor, gdje su jasno i nedvosmisleno navedeni razlozi odbijanja natječajne dokumentacije, u čijem je posjedu uz ostalu dokumentaciju i LU „Šljuka" iz Nove Gradiške. Uzgredno, LU „Šljuka" javlja se na natječaj mada tvrde da ne postoje optužni prijedlozi, izrečene mjere, pravno ništavan natječaj…a prema saznanima iz lovačkih krugova kao „dobri gospodari" ostaju i bez zajedničkog otvorenog lovišta kojim „gospodari" ta  lovačka udruga.", stoji u reagiranju Lovačke udruge Lada Niva.

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
SALAUKA

SALAUKA

Komentirano: 26.10.2015. | 21:29

1

Onemoćao Plavac a nekima otekla"m...a" od sile kja ima kraja,kakav ministar tako ministarstvo.Zbog naivnog amaterskog propusta bez novca za odvjetničke savjetnike za najmanju ponudu ode im povjest. To je moralna Hrvatska odluka.Kako ste njima spakovali i Vama će netko "spakovati"!
SALAUKA

SALAUKA

Komentirano: 26.10.2015. | 21:20

2

Ma koje li su to nove Face i udruga Lada Niva-i kakovih li instruktora iz zakona RH. Ma gdje ste dosad bili i otkud Vam p a r e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Moja obitelj nije 'spremna'. Moj sin nije 'spreman'."

Reakcija brodskog tate:

"Moja obitelj nije 'spremna'. Moj sin nije 'spreman'."

17.4.2018. | 12:15
Jedan od tri vizionara koji su snimili film "Brod šalje poziv u pomoć" je i moj sin. I nije "spreman". Puno majki živi u Slavonskom Brodu i nisu "spremne". Postoji li i jedan gram šanse da pozdrav na kraju nije bio takav kakav je bio. S konotacijom na fašizam.
Jedan od tri vizionara koji su snimili film "Brod šalje poziv u pomoć" je i moj sin. I nije "spreman". Puno majki živi u Slavonskom Brodu i nisu "spremne". Postoji li i jedan gram šanse da pozdrav na kraju nije bio takav kakav je bio. S konotacijom na fašizam.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nema sukoba između gradonačelnika Duspare i ministra Ćorića

Ministar Tomislav Ćorić demantira

Nema sukoba između gradonačelnika Duspare i ministra Ćorića

2.4.2018. | 22:22
Neistinita je informacija koja upućuje na sukob između gradonačelnika Mirka Duspare i ministra Tomislava Ćorića o nalazima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba niti su se prisutni doticali uzroka onečišćenja vode na vodocrpilištu u Slavonskom Brodu.
Neistinita je informacija koja upućuje na sukob između gradonačelnika Mirka Duspare i ministra Tomislava Ćorića o nalazima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba niti su se prisutni doticali uzroka onečišćenja vode na vodocrpilištu u Slavonskom Brodu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vijećnica Lemaić 'očitala bukvicu' uredniku SBplus-a Zovku

Ugledna komunalna političarka

Vijećnica Lemaić 'očitala bukvicu' uredniku SBplus-a Zovku

7.2.2018. | 12:00
Brođani znaju u čijoj su funkciji vaši pljuvački tekstovi protiv mene. Ako mi gradonačelnik želi nešto poručiti neka mi to kaže osobno, a ne preko prorežimskog SBplus portala. Metoda kojom branite gradonačelnika odavno je pročitana. Vi optužujete mene upravo za ono što radite vi
Brođani znaju u čijoj su funkciji vaši pljuvački tekstovi protiv mene. Ako mi gradonačelnik želi nešto poručiti neka mi to kaže osobno, a ne preko prorežimskog SBplus portala. Metoda kojom branite gradonačelnika odavno je pročitana. Vi optužujete mene upravo za ono što radite vi
SBplus.hr, Slavonski Brod : Notorni kriminalac, Ivan Rimac, 'demantira'

Miljenik korumpiranih sudaca

Notorni kriminalac, Ivan Rimac, 'demantira'

27.11.2017. | 14:30
Posredstvom svog Consiglierea notorni kriminalac Ivan Rimac ovim demantijem besramno laže o načinu rekonstrukcije ceste. Pritom, pomoći mu ne mogu ni korumpirani psi koje je slao u napad na gradsku upravu. Drugo. Beskrupulozni lopov, bez imalo ustezanja, svoju moć manifestira pri
Posredstvom svog Consiglierea notorni kriminalac Ivan Rimac ovim demantijem besramno laže o načinu rekonstrukcije ceste. Pritom, pomoći mu ne mogu ni korumpirani psi koje je slao u napad na gradsku upravu. Drugo. Beskrupulozni lopov, bez imalo ustezanja, svoju moć manifestira pri
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovu raspravu smatramo završenom

Reagiranje 3

Ovu raspravu smatramo završenom

9.11.2017. | 12:35
Novinari HRT-a zaključuju javnu polemiku s kolumnistom SBplusa i šefom Ureda ministrice okoliša u Vladi Federacije BiH, Tomislavom Lukićem.
Novinari HRT-a zaključuju javnu polemiku s kolumnistom SBplusa i šefom Ureda ministrice okoliša u Vladi Federacije BiH, Tomislavom Lukićem.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nastavlja se polemika između "SBplus-a" i "HRT-a"

Reagiranjem na reagiranje

Nastavlja se polemika između "SBplus-a" i "HRT-a"

8.11.2017. | 10:45
Novinar pravi tešku materijalnu grešku kad kaže „danas je potpisan protokol o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i srpskog entiteta u BiH" te pokazuje kako ne poznaje političku situaciju u Bosni i Hercegovini i vrijeđa osjećaje građana koji žive u BH entitetu Republika Srps
Novinar pravi tešku materijalnu grešku kad kaže „danas je potpisan protokol o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i srpskog entiteta u BiH" te pokazuje kako ne poznaje političku situaciju u Bosni i Hercegovini i vrijeđa osjećaje građana koji žive u BH entitetu Republika Srps
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Ozbiljan autor morao bi se služiti točnim citatima'

Reagiranje novinara HRT-a

'Ozbiljan autor morao bi se služiti točnim citatima'

7.11.2017. | 12:00
"G. Lukiću ne osporavamo pravo na komentar ali podsjećamo da bi se, ako je ozbiljan autor, pri tom morao služiti točnim informacijama i citatima, a ne konstrukcijama i insinuacijama."
"G. Lukiću ne osporavamo pravo na komentar ali podsjećamo da bi se, ako je ozbiljan autor, pri tom morao služiti točnim informacijama i citatima, a ne konstrukcijama i insinuacijama."
SBplus.hr, Slavonski Brod : Potpuno je nebitno tko i kako sudjeluje u projektu

'Mi vjerujemo u 'image' Croduxa!'

Potpuno je nebitno tko i kako sudjeluje u projektu

6.10.2017. | 18:15
Iznenađuju i zabrinjavaju neke izjave iz nekih medija, pa i ova kolumna od g. Lukića. Prvo, jer je očigledno da su te izjave i rasprave pune negativnim nabojem o izvođaču, što je u cijeloj priči potpuno nebitan za samu realizaciju projekta. Uz sve to mi Brođani vjerujem u iskustv
Iznenađuju i zabrinjavaju neke izjave iz nekih medija, pa i ova kolumna od g. Lukića. Prvo, jer je očigledno da su te izjave i rasprave pune negativnim nabojem o izvođaču, što je u cijeloj priči potpuno nebitan za samu realizaciju projekta. Uz sve to mi Brođani vjerujem u iskustv
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Sve je toliko ružno i zločesto'

Stjepan Bošnjaković:

'Sve je toliko ružno i zločesto'

16.9.2017. | 0:01
Točno je da za ovaj sastanak nitko nije dobio nikakav poseban poziv budući se cijela korespondencija oko dogovaranja sastanka odvijala mailom što je danas vrlo uobičajeni način komuniciranja.
Točno je da za ovaj sastanak nitko nije dobio nikakav poseban poziv budući se cijela korespondencija oko dogovaranja sastanka odvijala mailom što je danas vrlo uobičajeni način komuniciranja.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sve ovo prepucavanje preko SBplusa je zaista bolesno!

Peter Tot Đerđ

Sve ovo prepucavanje preko SBplusa je zaista bolesno!

15.9.2017. | 20:45
Peter Tot-Đerđ, predsjednik Eko-Integrala, reagirao je na pisanje SBplusa o događanjima prije, tijekom i poslije, za novinare zatvorenog, sastanka pomoćnika ministra, dožupana i predstavnika udruga u sjedištu županijske Uprave. Dakako, reagiranje donosimo u cijelosti, bez komenta
Peter Tot-Đerđ, predsjednik Eko-Integrala, reagirao je na pisanje SBplusa o događanjima prije, tijekom i poslije, za novinare zatvorenog, sastanka pomoćnika ministra, dožupana i predstavnika udruga u sjedištu županijske Uprave. Dakako, reagiranje donosimo u cijelosti, bez komenta
SBplus.hr, Slavonski Brod : U redakciju SBplus-a stiglo pismo s kritikom iz Münchena

Kritike su, uglavnom, korisne

U redakciju SBplus-a stiglo pismo s kritikom iz Münchena

14.9.2017. | 15:15
Rukom adresirano pismo, poštom, uputila nam je Brođanka iz Münchena u kojem nas kritizira jer puno pišemo, a malo kažemo. I, ono što kažemo, kaže, mogla bi nekako podnijeti da 'nema izraza koji ne dolikuju niti jednom kočijašu'. Budući da se kritika odnosi i na naše čitatelje (ko
Rukom adresirano pismo, poštom, uputila nam je Brođanka iz Münchena u kojem nas kritizira jer puno pišemo, a malo kažemo. I, ono što kažemo, kaže, mogla bi nekako podnijeti da 'nema izraza koji ne dolikuju niti jednom kočijašu'. Budući da se kritika odnosi i na naše čitatelje (ko
SBplus.hr, Slavonski Brod : Dožupan Bošnjaković oštro reagirao na pisanje SBplus-a

Nakon sastanka o nečistom zraku

Dožupan Bošnjaković oštro reagirao na pisanje SBplus-a

14.9.2017. | 11:45
Kroz članak se povlači teza o „organiziranju separatističkog sastanka i vođenju separatističke politike o društvenim temama od interesa za zajednicu u cjelini" , a „separatizam" se očito pripisuje Županiji
Kroz članak se povlači teza o „organiziranju separatističkog sastanka i vođenju separatističke politike o društvenim temama od interesa za zajednicu u cjelini" , a „separatizam" se očito pripisuje Županiji
SBplus.hr, Slavonski Brod : Branitelj Novak drži kako ga je povrijedio 'novinar' Zovak

Reagirao kandidat za dužnosnika

Branitelj Novak drži kako ga je povrijedio 'novinar' Zovak

13.9.2017. | 0:03
"Molim da ispravite članak koji je napisao Vaš "novinar" Jerko Zovak. Iako je njemu dobro poznato da sam i ja hrvatski branitelj sa statusom HRVI, to nije napisao, već je spomenu da sam prijatelj sa gosp. Perom Ćosić...
"Molim da ispravite članak koji je napisao Vaš "novinar" Jerko Zovak. Iako je njemu dobro poznato da sam i ja hrvatski branitelj sa statusom HRVI, to nije napisao, već je spomenu da sam prijatelj sa gosp. Perom Ćosić...
SBplus.hr, Slavonski Brod : Branimir Pešut oštro odgovorio Ivanu Šeremetu

Zakašnjela polemika

Branimir Pešut oštro odgovorio Ivanu Šeremetu

31.8.2017. | 11:00
Mada bismo, kao uredništvo portala, puno sretniji bili da smo, tijekom proteklih sedam godina, bili u mogućnosti prenositi polemike između umjetnika i galerista, Ivana Šeremeta i Branimira Pešuta - o njihovim i drugim djelima - niti ova nije loša jer potvrđuje našu tezu kako je u
Mada bismo, kao uredništvo portala, puno sretniji bili da smo, tijekom proteklih sedam godina, bili u mogućnosti prenositi polemike između umjetnika i galerista, Ivana Šeremeta i Branimira Pešuta - o njihovim i drugim djelima - niti ova nije loša jer potvrđuje našu tezu kako je u
SBplus.hr, Slavonski Brod : Priopćenje za medije - zahtjev za ispravak informacija

Franjo Lucić:

Priopćenje za medije - zahtjev za ispravak informacija

29.8.2017. | 12:30
Ne izbjegavam da se o mojim neetičkim potezima ili nezakonitim radnjama, kada bi ih bilo piše, ali na način kojim će se istinito i bez namjere za diskreditiranjem pisati točne informacije, a ne netočne i neutemeljene.
Ne izbjegavam da se o mojim neetičkim potezima ili nezakonitim radnjama, kada bi ih bilo piše, ali na način kojim će se istinito i bez namjere za diskreditiranjem pisati točne informacije, a ne netočne i neutemeljene.
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Imam više projekata nego svi kustosi Galerije zajedno'

Konačno netko progovorio:

'Imam više projekata nego svi kustosi Galerije zajedno'

29.8.2017. | 11:00
Mada ima „više projekata nego svi kustosi Galerije zajedno“, ravnatelj ustanove u kojoj radi i stvara, Branimir Pešut, kazao mu je: 'Odjebi, idi u penziju starče… kad te budem trebao za mišljenje javim ti'.
Mada ima „više projekata nego svi kustosi Galerije zajedno“, ravnatelj ustanove u kojoj radi i stvara, Branimir Pešut, kazao mu je: 'Odjebi, idi u penziju starče… kad te budem trebao za mišljenje javim ti'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Bosanci u Europu šalju šljive, a Hrvati ljude

Josip iz Münchena

Bosanci u Europu šalju šljive, a Hrvati ljude

22.7.2017. | 20:00
'Ne kužim kako Hrvatska ne može proizvesti i izvesti tako nešto. Sigurno je njoj lakše nego BiH, koja nije članica EU'.
'Ne kužim kako Hrvatska ne može proizvesti i izvesti tako nešto. Sigurno je njoj lakše nego BiH, koja nije članica EU'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pljuckajući, Damičević potvrdio točnost informacije

Nakon obavjesti o otkazu

Pljuckajući, Damičević potvrdio točnost informacije

18.7.2017. | 12:00
Napominjem, kako smatram izrazito neprofesionalnim davanje na uvid Vama dokumenata i dopisa koji su pisani između mene kao posloprimca i Grada Slavonskog Broda, odnosno Ustanove u čijem je vlasništvu, kao poslodavca, a koje Vi navodite u svom članku.
Napominjem, kako smatram izrazito neprofesionalnim davanje na uvid Vama dokumenata i dopisa koji su pisani između mene kao posloprimca i Grada Slavonskog Broda, odnosno Ustanove u čijem je vlasništvu, kao poslodavca, a koje Vi navodite u svom članku.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gradonačelniče Duspara, dođite na Korzo noću oko tri sata

Stanovnici centra Slavonskog Broda:

Gradonačelniče Duspara, dođite na Korzo noću oko tri sata

12.7.2017. | 0:01
Da se noževi potežu u Bronx-diskotekama ili u opskurnim prigradskim birtijama ništa neobično, ali u nekad kultnom lokalu, prije mjesec dana, osoblje mlati goste palijama i bejzbol palicama, a gost ubada redara-zaštitara šest puta nožem. Van pameti.
Da se noževi potežu u Bronx-diskotekama ili u opskurnim prigradskim birtijama ništa neobično, ali u nekad kultno lokalu, prije mjesec dana, osoblje mlati goste palijama i bejzbol palicama, a gost ubada redara-zaštitara šest puta nožem. Van pameti.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Manipulacije djecom nije bilo. Dapače.

Film je sniman pri punoj svijesti

Manipulacije djecom nije bilo. Dapače.

22.6.2017. | 13:33
Nakon reakcije djece očito je kako manipulacije nije bilo. Dapače, sve je rađeno pri punoj svijesti - autora i mentora političara.
Nakon reakcije djece očito je kako manipulacije nije bilo. Dapače, sve je rađeno pri punoj svijesti - autora i mentora političara.
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :