Kolumne : Manjinaš

Jerko Zovak

Kolumne

Manjinaš
Piše: Jerko Zovak
Objavljeno: 16.7.2012. u 21:00
Prikaza: 6379
|

Uspješan poslovni potez

Kako šef policije kupuje građevinsku parcelu

Slika 1
Foto: Slika 1
  • Slika 1
  • Slika 1
  • Slika
  • Slika

Sumnjam kako su: Ivan Rajković (HSS), Mijo Golubičić (HSP-AS), Stribor Valenta(SDP), Dalibor Damičević (HSP) i drugi, mislili osobno sudjelovati u špekulativnim marifetlucima s građevinskim zemljištem. Dapače, držim kako nisu mislili.

SLAVONSKI BROD - 'Nova većina', na 23. sjednici brodskog Gradskog vijeća, putem vijećnika Ivana Rajkovića (HSS), Mije Golubičića (HSP-AS), Stribora Valente (SDP), Dalibora Damičevića (HSP) i drugih, opetovano, „po sedmi put", spriječili su brodskog gradonačelnika Mirka Dusparu u dosljednom izvršenju Odluke o proračunu za 2012. godinu i na taj način nastavili s „opstrukcijom završetka Brodskih bazena i Gradske tržnice".

Umjesto traženja od gradonačelnika neka postupa manirom dobrog gospodara, predložili su mu postupak kojeg je Jozo Meter 2005. započeo, a Duspara 2006. okončao s ondašnjim načelnikom Policijske uprave, Mijom Kršićem. Tražili su neka prodaje građevinsko zemljište kao male parcele te, u stvari, na taj način, prisiljavali ga neka gradsko zemljište nudi jeftinije od stvarne vrijednosti. (sic!)

'Dovitljiv' i poučan prijedlog

Zaista, ovaj 'vispren' i poučan prijedlog, sukladan dosadašnjoj iskričavosti lidera vijećnika 'Nove većine', vrijedan je ilustriranja kako bi javnost postala svjesna činjenice koju količinu 'mudrosti' gradonačelnik Duspara uporno odbija primijeniti, odnosno ponoviti u praksi.

Suština 'poučka' sastoji se u sljedećem - veću parcelu podijeliti na više manjih, odnosno, grupu parcela jedinstvenog prostora, razdvojiti te ih pojedinačno prodavati, kako bi, zbog ograničenih mogućnosti gradnje, parcele bile jeftinije. Nakon kupnje tako usitnjenih parcela od strane jednog investitora ili špekulanta, izvršiti ponovno objedinjavanje čestica u cilju stvaranja jedinstvenog građevinskog zemljišta za izgradnju većeg objekta te, u konačnici, parcelu prodati skuplje.

Na takav način, gradonačelnik Duspara prodao je gradsko zemljište tadašnjem načelniku Policijske uprave brodsko-posavske, Miji Kršiću, tri dana prije Božića 2005. godine.

Prvi natječaj

Operacionalizacija ideje 'Načelnik Kršić - poduzetnik' krenula je, kao i svi uspješno planirani poduhvati - prvim korakom - utvrđivanjem opravdanosti 'ulaganja'. Taj posao, po službenoj dužnosti, pokrenuo je 23. veljače, 2005. godine, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Krešimir Štetić, pisanim upitom pročelniku Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje: „Molimo da utvrdite mogućnost gradnje na k.č.br. 4252 u Filipovićevoj ulici".

Ta jedinstvena građevinska parcela, tada, 23. veljače, bila je veličine 365 m2 te se, sukladno prostornim planovima, na njoj mogla graditi samostojeća kuća s potkrovljem. Međutim, slučajno, nakon što je šef policije, Kršić, pokazao interes za njezinom kupnjom, na „zahtjev Grada", Državna geodetska uprava, 14. travnja, izdala je Rješenje kojim je od te parcele formirala dvije nove: 4252/1 od 281 m2 i 4252/2 od 84 m2. Na taj način, na bivšoj jednoj, a sada dvije parcele, onemogućena je izgradnja samostojećeg objekata određene veličine. Dakako, time je parceli umanjena vrijednost... u prvom koraku kupnje. Naime, u drugom koraku, kupac, po zakonu, može kupiti manju parcelu pod istim uvjetima pod kojima je kupio veću - bez natječaja.

Pet dana kasnije, 28. veljače, zamjenik gradonačelnika Marko Marić, pismeno je odgovorio Štetiću: „Predmetna kč.br. 4252/1 je unutar obuhvata važećeg PUP-a … namijenjena za stambenu izgradnju… pješačku stazu i parking…".

Već 24. ožujka, gradonačelnik Jozo Meter, potpisuje „Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta", koji je taj dan usvojilo Gradsko poglavarstvo.

Sukladno „Zaključku Gradskog poglavarstva od 24. ožujka", Štetić izrađuje dokument „Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta i to: k.č.br. 4252/1 površine 281 m2 s početnom cijenom od 67.440 kuna i k.č.br. 4253/1 površine 246 m2 s početnom cijenom od 59.040 kuna". Dakle, ne nudi 'odcjepljeni' dio od 84 m2, odnosno, novu k.č.br. 4252/2 !?

'Povjerenstvo Gradske uprave za raspisivanje natječaja za nabavu roba i usluga…', u sastavu: Marko Marić, predsjednik, Jadranka Breznik, član i Željka Perković, član (odsutna), 12. travnja, održalo je 30 minutni sastanak te, nakon obavljenog posla, sačinilo 'Zapisnik o otvaranju ponuda za prodaju građevinskog zemljišta' u kojem su konstatirali kako je pristiglo 12 ponuda te utvrdili kako je – za k.č.br. 4225/1 pristiglo sedam ponuda, od kojih je Ana Guberac, iz Slavonskog Bbroda, ponudila najviše, 111.100 kuna, dok je ponuditelj Mijo Kršić, za navedenu parcelu, bio spreman platiti točno 80.000 kuna i, na taj način, zauzeo četvrto mjesto.

Prvo poništenje natječaja

Dva dana poslije otvaranja ponuda i konstatiranja činjeničnog stanja na ljestvici ponuditelja, Krešimir Štetić piše 'Povjerenstvu Gradske uprave za raspisivanje natječaja za nabavu roba i usluga…' „Prijedlog za poništenje natječaja", obrazlažući to „naknadnim utvrđivanjem da je katastarska čestica 4252/1 - bespravno zaposjednuta…".(?!)

Dan kasnije, temeljem Štetićevog prijedloga, predsjednik Povjerenstva, Marko Marić, predlaže Gradskom poglavarstvu „poništenje natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na lokaciji Filipovićeva ulica".

Sukladno prijedlozima pročelnika Štetića i zamjenika gradonačelnika Marića, Gradsko poglavarstvo, 18. travnja, donosi „Zaključak o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, u Filipovićevoj ulici".

Drugi natječaj

Nakon tri tjedna, 13. svibnja, Gradsko poglavarstvo „Zaključuje" ponovo „raspisati javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, ali, sada samo za k.č.br. 4252/1, pod prvobitnim uvjetima.

Pet dana potom, 18. svibnja, ovaj put Marko Marić „Zahtjeva", sad od "Glasa Slavonje", neka „u subotu 21. svibnja, objave Javni natječaj za prodaju zemljišta".

Deset dana kasnije, 31. svibnja, Marić će potpisati „Zapisnik o otvaranju ponuda za prodaju građevinskog zemljišta" te, zajedno s dvije članice Povjerenstva, Željkom Perković i Jadrankom Breznik, konstatirati kako je pristiglo pet ponuda - sve iz Slavonskog Broda.

Marija Buntić, dr. Mile Budaka 85, ponudila je 84.900 kuna, Mijo Kršić, Šetalište Braće Radić 23, ponudio je 75.199,99 kuna, Čepo d.o.o., M. Iličića 2, ponudili su 101.160 kuna, Mario Čičak, V. Mačeka 19, ponudio je 93.870 kuna i Nikola Čičak, s iste adrese, V. Mačeka 19, ponudio je 112.000 kuna.

„Temeljem natječaja" pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Krešimir Štetić, predložio je 'Povjerenstvu za raspisivanje natječaja…' neka prihvati ponudu Nikole Čička „kao najpovoljniju". Povjerenstvo je to i učinilo te, 7. lipnja, predložilo Gradskom poglavarstvu neka prihvati ponudu Nikole Čička „uz kupoprodajnu cijenu od 112.000 kuna".

Drugo poništenje natječaja

Trideset i tri dana kasnije, novoizabrani gradonačelnik, Mirko Duspara, potpisao je Zaključak o poništenju javnog natječaja …" kojeg je usvojilo Gradsko poglavarstvo na svojoj prvoj sjednici održanoj 11. srpnja. Dakle, drugi put je poništen natječaj kojim se pokušava prodati jedna mala građevinska parcela.

Treći natječaj

Četiri mjeseca nakon drugog poništenja natječaja, gradonačelnik Mirko Duspara, 15, studenog, potpisao je Zaključak Gradskog poglavarstva o raspisivanju trećeg natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, istog imena i pod istim uvjetima, kao i u prethodna dva slučaja. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Krešimir Štetić, ponovio je operaciju objavljivanja teksta natječaja u Glasu Slavonije.

Povjerenstvo Gradske uprave… u sastavu: Nada Samardžić, predsjednica te Vera Bartek i Goran Pešut, članovi, u nazočnosti ponuditelja Mije Kršića, 31. studenog, u Zapisniku su konstatirali kako su zaprimili četiri ponude i to:

- Mato Kršić iz Drenovaca, ponudio je 140.001 kuna
- Jelena Kršić iz Slavonskog Broda, ponudila je 130.001 kunu
- Ana Guberac iz Slavonskog Broda, ponudila je 116.000 kuna
- Mijo Kršić iz Slavonskog broda, ponudio je 110.001 kuna

'Konkurencija' povukla svoje ponude

Iz nepoznatih razloga, dan prije otvaranja ponuda, 30. studenog, ponuditeljice Ana Guberac i Jelena Kršić te ponuditelj Mato Kršić, pismeno obavještavaju Gradsko poglavarstvo kako "odustaju od ponude za kupnju navedenog građevinskog zemljišta".

Posljedično takvom, nepredviđenom, raspletu događaja, pročelnik Štetić, 7. prosinca, Povjerenstvu… predložio je neka ono predloži Poglavarstvu prihvaćanje ponude Mije Kršića. Povjerenstvo je tako i postupilo te, 13. prosinca, predložilo Gradskom poglavarstvu neka prihvati ponudu Mije Kršića za kupnju građevinskog zemljišta na k.č.br. 4252/1, površine 281 m2, za iznos od 110.001 kunu.

Mijo Kršić, iz trećeg pokušaja, kupio parcelu

Sedam dana kasnije, pročelnik Štetić, pismeno poziva Miju Kršića neka dođe u „zgradu Gradskog poglavarstva…", što on i čini 22. prosinca 2005. godine, kako bi s gradonačelnikom Mirkom Dusparom potpisao Kupoprodajni ugovor za k.č.br. 4252/1.

Isti dan, javni bilježnik, Miroslav Bračun, ovjerio je ugovor, a dan kasnije, sudac Vedran Pavelić, nastalu promjenu evidentirao je u Zemljišno knjižnom odjelu brodskog Općinskog suda.

Drugi korak poduzetnog šefa policije

Mjesec dana nakon kupnje većeg dijela bivše k.č.br. 4252., Mijo Kršić, 1. veljače 2006. godine, obraća se Gradskom poglavarstvu Grada Slavonskog Broda „sa zamolbom za otkup" onog manjeg dijela „zemljišta na k.č.br. 4252/2" te ih „izvješćuje da je vlasnik čestice 4252/1, koja se direktno naslanja na česticu za koju podnosi zahtjev za otkup" i „napominje da na navedenoj čestici ne namjerava vršiti nikakve građevinske radove".

Nova pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Ankica Majetić, 15. ožujka, odgovara "na zamolbu za otkup zemljišta", Miji Kršiću, te ga izvještava kako je„uvidom u prostorno plansku dokumentaciju utvrđeno da je tražena čestica, geodetskim elaboratom, izdvojena za buduću gradnju skupnih garaža. Tek po donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana bit će moguće izvršiti promjenu namjene i raspolaganja, sukladno interesima Grada i građana".

Prodaja manje parcele bez natječaja

Nezadovoljan odgovorom Ankice Majetić, Kršić traži neka mu se „obrazloži navedena parcelacija", a 6. travnja, novi pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Nenad Buzov, piše Gradskom poglavarstvu kako je njegov odjel „utvrdio da je napravljen propust kod gore navedene parcelacije. Prema GUP grada Slavonskog Broda, veličina čestice za građenje individualnih zgrada je od 300 do 1 000 m2, a prema članku 58., točka 5 najmanja površina građevne čestice može biti za samostojeću individualnu zgradu 450 m2, za dvojne individualne zgrade 375 m2", za individualne zgrade u nizu 300 m2.

Temeljem naprijed navedenog vidljivo je da su novoformirane čestice manje od propisanog te se predlaže da se obadvije čestice spoje, tj. da se manja čestica proda kupcu veće čestice … gospodinu Kršiću i da prodajna cijena zemljišta bude 160 kunapo m2".

Isti dan Gradsko poglavarstvo donosi „Zaključak u povodu razmatranja prijedloga za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada, bez javnog natječaja" u sadržaju kako je predložio pročelnik Buzov, te je naložilo „Upravnom odjel za gospodarstvo neka priredi Ugovor o prodaji navedenog zemljišta", a „ovlastilo gradonačelnika na potpisivanje Ugovora o prodaji zemljišta".

Idućeg dana, 7. travnja, Mirko Duspara, sa Mijom Kršićem, potpisao je Kupoprodajni ugovor, kojim mu je prodao k.č.br. 4252/2, površine 84 m2 za 13.440 kuna. Isti dan, javni bilježnik, Miroslav Bračun, ovjerio je ugovor, a tri dana kasnije, sudac Vedran Pavelić, nastalu promjenu evidentirao je u Zemljišno knjižnom odjelu brodskog Općinskog suda.

Privremena bilanca
Nakon trinaestomjesečne operacije - kupnja jedne građevinske parcele u dva koraka - Mijo Kršić, spletom raznih okolnosti, postao je vlasnik vrijedne imovine u jednom od najelitnijih dijelova grada Slavonskog Broda. U kojoj mjeri je Kršić sve unaprijed planirao - budući da je, u međuvremenu, parcelu transferirao - a u kojoj mjeri se radi o sreći oštroumnog poslovnog poteza ondašnjeg šefa policije, nije predmet ovog istraživanja.

Cilj ovog teksta bio je - pokazati kamo, između ostalog, vodi uporno traženje lidera 'Nove većine', neka gradonačelnik Duspara prodaje jednu po jednu malu građevinsku parcelu. Pritom, sumnjam kako su: Ivan Rajković (HSS), Mijo Golubičić (HSP-AS), Stribor Valenta(SDP), Dalibor Damičević (HSP) i drugi, mislili osobno sudjelovati u špekulativnim marifetlucima s građevinskim zemljištem. Dapače, držim kako nisu mislili.
Krsic - Grad - dokumenti.pdf

PDF Dokument(.pdf)

7915 kb

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije sbplus.hr portala.

Broj komentara: 14

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
mislim

mislim

Komentirano: 3.8.2012. | 10:26

1

makshardcore -Jesu to oni silni Opačkovi iz liste dužnika za PDV? Što se tiče Garića, prije 6 godina je izjavio kako samo prodaje šljunak od Zeca koji mu je ostao dužan a Zec je u to doba već bio u šumi, u Vodovodu u Sisku. Šta će čovjek, mora prodavati šljunak da namiri dug iako mu je to sve bilo neugodno. Pisalo je to negdje,čak je rekao da će to potrajat 2-3 mjeseca a eto odužilo se. Pa zar nije u gradskoj upravi bio Jozo Meter u vrijeme kad je ovaj otvarao stovarište?
robro

robro

Komentirano: 23.7.2012. | 21:37

2

I kaj bumo sad kad više nije šef policije. Pa zapitajmo se do kada ćemo patiti od naziva funkcija....to je trebalo procesuirati kada je bio šef policije....ali...ali... politokracija onda kao i politokracija sada!
MoGo

MoGo

Komentirano: 18.7.2012. | 13:35

3

a netko bez problema koristi taj dio zemljišta kao svoje dvorište....cccccccc
romel

romel

Komentirano: 17.7.2012. | 20:13

4

he,he...vrana - vrani oči kopa....tko o čemu Jerko o zemljištima... još i misli čita, nadam se da Big brother ovo sve gleda.
kanarinac

kanarinac

Komentirano: 17.7.2012. | 18:30

5

Pune ruke posla za Uskok i za navedenog visokopozicioniranog kupca da se sve provjeri a također i za ove nove špekulante sve pod istragu jer ova Hrvatska vapi za pravnom regulativom.
homosapiens

homosapiens

Komentirano: 17.7.2012. | 18:25

6

Nisam tebe ništa pitao(Zorane ?? ;)).
MoGo

MoGo

Komentirano: 17.7.2012. | 18:09

7

Uknjižen Krešimir doo.
homosapiens

homosapiens

Komentirano: 17.7.2012. | 16:53

8

Jašta.Jerko pošto si upućen u sve de malo piši o zemljištu kod sjeverne vezne ceste
greengold

greengold

Komentirano: 17.7.2012. | 14:39

9

Kao, Duspara nije radio malverzacije sa zemljištem?
rakija

rakija

Komentirano: 17.7.2012. | 13:06

10

oteto-prokleto..tako stari narod kaže...pa kome se sviđa tako neka radi!!

Broj komentara: 14

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Prikaži sve komentare 12

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u kolumni
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sudac Josip Petričević potvrdio da nije smeće

Iz brodskog Općinskog suda

Sudac Josip Petričević potvrdio da nije smeće

8.12.2018. | 0:01
Sudac Petričević je 'morao' donijeti presudu koju su od njega očekivali moćni 'drugovi' i licemjerno društvo - jer je štitio svoj status u sudnici i ugled u zajednici, a 2018. godine mogao je suditi sukladno osobnom dignitetu i profesionalnom integritetu - jer je pred mirovinom.
Sudac Petričević je 'morao' donijeti presudu koju su od njega očekivali moćni 'drugovi' i licemjerno društvo - jer je štitio svoj status u sudnici i ugled u zajednici, a 2018. godine mogao je suditi sukladno osobnom dignitetu i profesionalnom integritetu - jer je pred mirovinom.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Najugledniji čovjek na najugledniju funkciju. Ili?

Treba li svijet znati detalje

Najugledniji čovjek na najugledniju funkciju. Ili?

6.12.2018. | 8:40
Niti jedan policijski službenik - koji bi za hrvatsku policiju bio (i) prihvatljiviji jer je, u međuvremenu, stekao potrebne kvalifikacije, a već je posjedovao kredibilitet, moguće i veći od Kršićevog - nije se smio kandidirati.
Niti jedan policijski službenik - koji bi za hrvatsku policiju bio (i) prihvatljiviji jer je, u međuvremenu, stekao potrebne kvalifikacije, a već je posjedovao kredibilitet, moguće i veći od Kršićevog - nije se smio kandidirati.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radije su postali časni nego ostali 'velečasni'

Drugi slučaj u 2018. godini

Radije su postali časni nego ostali 'velečasni'

2.12.2018. | 11:00
Ne petljajući se u „unutarnje poslove" katoličkog klera, tek ističemo korektnost ove dvojice njihovih donedavnih dužnosnika koji su odlučili kako će radije biti pošteni i časni, nego licemjerni i 'velečasni'.
Ne petljajući se u „unutarnje poslove" katoličkog klera, tek ističemo korektnost ove dvojice njihovih donedavnih dužnosnika koji su odlučili kako će radije biti pošteni i časni, nego licemjerni i 'velečasni'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mirko Duspara istog čovjeka nije poslušao dva puta

Kapitalni projekt od 23 milijuna kuna

Mirko Duspara istog čovjeka nije poslušao dva puta

18.11.2018. | 23:30
Za ideju od općeg interesa i trud uložen u njezinu realizaciju te ukupan doprinos u razvoj slavonskobrodske kulture, Duspara je Ferića odlikovao. Istodobno, spreman je odlikovanje primiti nazad - ako mu ga maestro donese iz protesta jer "pod svojim prozorom" ne želi bučna advents
Za ideju od općeg interesa i trud uložen u njezinu realizaciju te ukupan doprinos u razvoj slavonskobrodske kulture, Duspara je Ferića odlikovao. Istodobno, spreman je odlikovanje primiti nazad - ako mu ga maestro donese iz protesta jer "pod svojim prozorom" ne želi bučna advents
SBplus.hr, Slavonski Brod : Od APP-a preuzimaju stari i grade novi Autobusni kolodvor

Grad Slavonski Brod

Od APP-a preuzimaju stari i grade novi Autobusni kolodvor

13.11.2018. | 23:30
Mada Mirku Duspari te investicije, politički, ne znače 'život ili smrt' - jer je, nažalost, okružen s previše diletanata i suspektnih aspiranata na njegovu fotelju - novoizgrađeni objekti spektakularno će obilježiti 'vakat' tog najdugovječnijeg slavonskobrodskog gradonačelnika. N
Mada Mirku Duspari te investicije, politički, ne znače 'život ili smrt' - jer je, nažalost, okružen s previše diletanata i suspektnih aspiranata na njegovu fotelju - novoizgrađeni objekti spektakularno će obilježiti karijeru tog najdugovječnijeg slavonskobrodskog gradonačelnika.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Dado, vrati se kući ako u Zagrebu ništa učiniti ne možeš

Moramo li svugdje biti neefikasni?

Dado, vrati se kući ako u Zagrebu ništa učiniti ne možeš

12.11.2018. | 0:01
"Nije do nas", tvrdi direktor Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda, Dejan Vuksanović, pokazujući nam tablicu učinkovitosti tvrtke koju vodi. Slična situacija je i s drugim ovdašnjim razvojnim agencijama ...
"Nije do nas", tvrdi direktor Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda, Dejan Vuksanović, pokazujući nam tablicu učinkovitosti tvrtke koju vodi. Slična situacija je i sa druge dvije ovdašnje razvojne agencije ...
SBplus.hr, Slavonski Brod : Imaju uputu za koga glasati i prije otvaranja kandidatura?

Izbor ravnatelja je politička rutina

Imaju uputu za koga glasati i prije otvaranja kandidatura?

4.11.2018. | 0:01
Takvo donošenje odluke ne bi bilo korektno kad bi ravnatelja birala struka, a ne politika temeljem prethodno donesenog zaključka na nekom od ovdašnjih 'komiteta'. I, dakako, takvo donošenje odluke bilo bi otežano kad si profesorica Holub i docent Cvitković ne bi međusobno čuvali
Takvo donošenje odluke ne bi bilo korektno kad bi ravnatelja birala struka, a ne politika temeljem prethodno donesenog zaključka na nekom od ovdašnjih 'komiteta'. I, dakako, takvo donošenje odluke bilo bi otežano kad si profesorica Holub i docent Cvitković ne bi međusobno čuvali
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani dobili 5.219, a Zagrepčani 12.762 kune

Zagreb nas pljačka, a nema tko vrisnuti

Brođani dobili 5.219, a Zagrepčani 12.762 kune

30.10.2018. | 0:01
Kada već moramo imati gazdu, neka barem bude pametan i moćan kako bi od drumskih razbojnika zaštitio nas i obitelji. Naime, zemlja koja svome narodu nije u stanju osigurati pravnu zaštitu, mir i stvaralački ambijent, nije država nego hajdučija.
Kada već moramo imati gazdu, neka barem bude pametan i moćan kako bi od drumskih razbojnika zaštitio nas i obitelji. Naime, zemlja koja svome narodu nije u stanju osigurati pravnu zaštitu, mir i stvaralački ambijent, nije država nego hajdučija.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Luka Modrić nije hrvatski nacionalist niti ustaša

Hlao

Luka Modrić nije hrvatski nacionalist niti ustaša

28.10.2018. | 14:00
Zloporabom ambijenta nacionalisti čak i nevinu ljubav prema zavičaju - koju pokazuje Luka Modrić - instrumentaliziraju na štetu njega samog i Hrvatske u cjelini. Naime, pjesma 'Lijepa li si' napisana je primarno zbog tzv. 'Herceg Bosne', koja nije 'Lijepa Naša'. Mada će nacionali
Zloporabom ambijenta nacionalisti čak i nevinu ljubav prema zavičaju - koju pokazuje Luka Modrić - instrumentaliziraju na štetu njega samog i Hrvatske u cjelini. Naime, pjesma 'Lijepa li si' napisana je primarno zbog tzv. 'Herceg Bosne', koja nije 'Lijepa Naša'. Mada će nacionali
SBplus.hr, Slavonski Brod : Župan Danijel Marušić postaje glavna politička faca u Brodu

Bit će 'capo dei capi'

Župan Danijel Marušić postaje glavna politička faca u Brodu

23.10.2018. | 22:10
Lokalnu samoupravu i državnu upravu ne treba permanentno reorganizirati nego smanjiti i pojeftiniti te kompetentnijom i ažurnijom učiniti. Jedan od prvih koraka u tom pravcu mogao bi biti radikalniji iskorak službenika i namještenika iz javnopravnog u radno pravni status, kako bi
Lokalnu samoupravu i državnu upravu ne treba permanentno reorganizirati nego smanjiti i pojeftiniti te kompetentnijom i ažurnijom učiniti. Jedan od prvih koraka u tom pravcu mogao bi biti radikalniji iskorak službenika i namještenika iz javnopravnog u radno pravni status, kako bi
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kad predstavnica kapitala radničku klasu štiti

Marina Opačak Bilić

Kad predstavnica kapitala radničku klasu štiti

23.10.2018. | 0:01
Mada od Marine Opačak Bilić nitko ne očekuje da piše novi manifest radničke klase, vjerojatno, ima ih koji misle kako njezina materijalna neovisnost može doprinijeti čišćenju političkog prostora od onih koji se u stranke upisuju kako bi ih one 'uhljebile'.
Mada od Marine Opačak Bilić nitko ne očekuje da piše novi manifest radničke klase, vjerojatno, ima ih koji misle kako njezina materijalna neovisnost može doprinijeti čišćenju političkog prostora od onih koji se u stranke upisuju kako bi ih one 'uhljebile'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Kriminalac' - jer voli svoju domovinu

'Nečovjek' - jer je Bosanac

'Kriminalac' - jer voli svoju domovinu

21.10.2018. | 17:00
Jedina ispravna politika u Bosni i Hercegovini je ona koja zastupa cjelovitu zemlju, teritorijalno i sadržajno demokratski ustrojenu državu Bošnjaka, Srba, Hrvata i Ostalih koji u njoj žive. Sve politike suprotne toj odraz su egoizma nacionalističkih elita, vidljiv u njihovim dru
Jedina ispravna politika u Bosni i Hercegovini je ona koja zastupa cjelovitu zemlju, teritorijalno i sadržajno demokratski ustrojenu državu Bošnjaka, Srba, Hrvata i Ostalih koji u njoj žive. Sve politike suprotne toj odraz su egoizma nacionalističkih elita, vidljiv u njihovim dru
SBplus.hr, Slavonski Brod : Donosimo kojim je medijima i koliko Duspara platio usluge

Ekskluzivno i cjelovito

Donosimo kojim je medijima i koliko Duspara platio usluge

20.10.2018. | 16:30
Podržavamo Dusparu kad se sa suradnicima trudi njihove ideje, projekte i programe afirmirati putem učinkovitih, a ne podobnih medija. Naime, svaki prosječno pametan lider zna kako niti besplatne medijske usluge nisu od koristi - ako su formalno nedovoljno profesionalne, a sadržaj
Nemamo ništa protiv kad Duspara sa suradnicima trudi se ideje, projekte i programe afirmirati putem učinkovitih, a ne podobnih medija. Naime, svaki prosječno pametan lider zna kako mu ni besplatne medijske usluge ne koriste - ako su diletantski rađene i/ili zanemarivo konzumirane
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako vam mogu pomoći - reče i pogleda me ravno u oči

Iz jedne brodske trgovine

Kako vam mogu pomoći - reče i pogleda me ravno u oči

16.10.2018. | 0:01
Procijenivši valjda kako se ne šalim, nego njezin posao ozbiljno doživljavam, gospođa Zvjezdana me upita: - Koliko novaca namjeravate izdati u te svrhe?
Procijenivši valjda kako se ne šalim, nego njezin posao ozbiljno doživljavam, gospođa Zvjezdana me upita: - Koliko novaca namjeravate izdati u te svrhe?
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Ovdje su politička borba i nadjebavanje sve pojeli'

Što je gore - stanje ili njegov opis?

'Ovdje su politička borba i nadjebavanje sve pojeli'

13.10.2018. | 13:10
Zbog toga što komotni, a ponekad i egoistični, obrazovani, pametni i pošteni ljudi s idejama ne uključuju se u poticanje unapređenja odnosa u društvu i zajednici, nedoraslima prepuštaju tako odgovoran prostor za njihovo (i) "nadjebavanje".
Zbog toga što komotni, a ponekad i egoistični, obrazovani, pametni i pošteni ljudi s idejama ne uključuju se u poticanje unapređenja odnosa u društvu i zajednici, nedoraslima prepuštaju tako odgovoran prostor za njihovo (i) "nadjebavanje".
SBplus.hr, Slavonski Brod : Rusi odbacili ucjene generala Čermaka i Hrvatske države

U društvu Kolinde Grabar Kitarović

Rusi odbacili ucjene generala Čermaka i Hrvatske države

10.10.2018. | 22:45
Nakon ove ruske zapovjedi (командe), bit će interesantno pratiti razvoj događaja u igri 'malog lije' i 'velikog medvjeda' ako, poslije današnjeg sastanka, Čermak ne odluči prodati plinski biznis jer, izgleda, neće biti ekstraprofita u količini koja bi zadovoljila tog poznatog hrv
Nakon ove ruske zapovjedi (командe), bit će interesantno pratiti razvoj događaja u igri 'malog lije' i 'velikog medvjeda' ako, poslije današnjeg sastanka, Čermak ne odluči prodati plinski biznis jer, izgleda, neće biti ekstraprofita u količini koja bi zadovoljila tog poznatog hrv
SBplus.hr, Slavonski Brod : Govori kako bi nam trebalo biti, a ne zašto tako nije

Hrvatska predsjednica u Slav. Brodu

Govori kako bi nam trebalo biti, a ne zašto tako nije

10.10.2018. | 0:01
Ako nemate ideju te ako godinama niste učinkoviti u realiziranju deklariranog, što je vaša uloga u zajednici i društvu, ako nije prosipanje demagoških floskula na alibi sastancima i međusobno fotografiranje na politikantskim performansima (hrv. photo session).
Ako nemate ideju te ako godinama niste učinkoviti u realiziranju nominiranog, što je vaša uloga u zajednici i društvu, ako nije prosipanje demagoških floskula na alibi sastancima i međusobno fotografiranja na politikantskim performansima (hrv. photo session).
SBplus.hr, Slavonski Brod : Potiču procesuiranje tek srpskih zločinaca, ili svih?

Penava i dr. 13. listopada u Vukovar

Potiču procesuiranje tek srpskih zločinaca, ili svih?

2.10.2018. | 0:01
Dobio sam više informacija da je to "tabu tema" o kojoj se ne smije govoriti i da iza njihova ubojstva stoje osobe iz kruga "hrvatskih kadrova", a ne četnički agresori.
Dobio sam više informacija da je to "tabu tema" o kojoj se ne smije govoriti i da iza njihova ubojstva stoje osobe iz kruga "hrvatskih kadrova", a ne četnički agresori.
SBplus.hr, Slavonski Brod :  Kad crveni crne košulje obuku

U ratu mali miševi u miru velike ustaše

Kad crveni crne košulje obuku

1.10.2018. | 0:01
I, dok veliki ratnici slave mir, najčešće njihove vodonoše, pod krinkom komemoriranja žrtava, veličaju sam rat. Pritom, dakako, najčešće izbjegavaju govoriti o svojim (ne)slavnim djelima u njemu.
I, dok veliki ratnici slave mir, najčešće njihove vodonoše, pod krinkom komemoriranja žrtava, veličaju sam rat. Pritom, dakako, najčešće izbjegavaju govoriti o svojim (ne)slavnim djelima u njemu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Krmak

'Mačo muškarac', 'mačo maca' ili

Krmak

27.9.2018. | 0:01
Bilo je vrlo ružno. Došla sam po sok i u tom trenutku čula kako vijećnik Boro Grubišić, nagnut preko stola, u pola glasa, kolegici Nikolini govori: 'M'rš u kancelariju, tko si ti da ja s tobom razgovaram'.
Bilo je vrlo ružno. Došla sam po sok i u tom trenutku čula kako vijećnik Boro Grubišić, nagnut preko stola, u pola glasa, kolegici Nikolini govori: 'M'rš u kancelariju, tko si ti da ja s tobom razgovaram'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ruke

Svileni bomboni

Piše: Ana Krstičević

Ruke

SBplus.hr, Slavonski Brod : Naši, a tuđi

Bez okolišanja

Piše: Marija Radošević

Naši, a tuđi